Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
APEC: Kết quả nổi bật và bước đi tiếp theo của Việt Nam
Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp. (ảnh: apec2017.vn)

1. Kết quả nổi bật

Tuần lễ Cấp cao APEC đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả thiết thực cho tiến trình hợp tác khu vực:
Thứ nhất, đối với Diễn đàn APEC, kết quả quan trọng nhất là APEC tiếp tục giữ vững đà hợp tác, liên kết kinh tế, phát huy vai trò là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực, duy trì giá trị cốt lõi của APEC là tự do hóa thương mại và đầu tư, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Đây là một trong số ít Tuần lễ cấp cao trong 10 năm qua có sự tham dự đông đủ của tất cả 21 nhà lãnh đạo APEC. Điều này thể hiện cam kết quyết tâm chính trị của các thành viên đối với Diễn đàn và với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong toàn bộ 243 hoạt động mà nước ta tổ chức trong năm qua đã có hơn 21.000 lượt người tham dự, riêng Tuần lễ Cấp cao là khoảng 11.000 người, là con số đông đảo nhất những năm gần đây. Những con số này nói lên sự quan tâm to lớn của thế giới và khu vực đối với APEC và Tuần lễ Cấp cao.
Thứ hai, các kết quả năm nay đã tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác APEC trong giai đoạn mới. Tuần lễ Cấp cao đã thông qua 8 văn kiện quan trọng, nhất là Tuyên bố Cấp cao Đà Nẵng và Tuyên bố chung Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế. Lần đầu tiên, APEC nhất trí thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội và khởi nghiệp sáng tạo.
Thứ ba, các nhà lãnh đạo APEC cũng đề ra những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác APEC đến năm 2020 và chuẩn bị tầm nhìn sau năm 2020, hướng tới một APEC vì người dân và vì doanh nghiệp; góp phần xây dựng cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng; phát huy vai trò lãnh đạo của APEC trong ứng phó các thách thức mới trên toàn cầu. Theo đó, các thành viên nhất trí thành lập Nhóm tầm nhìn APEC.
Thứ tư, những thành tựu nổi bật và vai trò trung tâm của ASEAN được đặc biệt đề cao trong suốt năm qua. Lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC tiến hành đối thoại với lãnh đạo 10 thành viên ASEAN nhằm tăng cường phối hợp trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực. Trong nhiều thời điểm thách thức, khó khăn trong năm qua, các thành viên ASEAN đã phát huy đoàn kết, thể hiện vai trò nòng cốt thúc đẩy các giá trị và đồng thuận của APEC.
2. Những bước đi tiếp theo của Việt Nam trong thời gian tới
Thứ nhất, Việt Nam sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách của chủ nhà APEC 2017 trong những năm tiếp theo. Trước mắt, Việt Nam ta sẽ cùng Papua New Guinea thúc đẩy tiếp các sáng kiến của năm nay, tham gia hoạch định chính sách dài hạn của APEC, đặc biệt là tham gia Nhóm Tầm nhìn APEC để đóng góp định hình hướng đi của APEC đến năm 2030, qua đó thể hiện vai trò chủ động, tích cực đóng góp cho các quan tâm chung của khu vực và quốc tế. Theo đó, cần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác APEC trên cơ sở các sáng kiến mà chúng ta đã đề xuất và được thông qua, trong đó chú trọng 8 lĩnh vực: (i) Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội; (ii) Phát triển nguồn nhân lực trong kỉ nguyên số; (iii) Tăng cường an ninh lương thực ứng phó với biến đổi khí hậu; (iv) Phát triển nông thôn - đô thị; (v) Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; (vi) Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử qua biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng; (vii) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (viii) Phát triển du lịch bền vững. 
Thứ hai, các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam cũng sẽ phải thực hiện các cam kết trong khuôn khổ APEC, đặc biệt là kết quả Năm APEC 2017, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện, tạo xung lực mới cho tăng trưởng đất nước.
Thứ ba, phát huy các kết quả của Năm APEC 2017 để tạo đà thuận lợi cho việc đảm nhận trọng trách quốc tế quan trọng thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Thứ tư, các thành tựu và bài học kinh nghiệm của Năm APEC 2017; 40 năm tham gia Liên hợp quốc; hơn 20 năm gia nhập ASEM và ASEAN; 20 năm gia nhập APEC và 10 năm gia nhập WTO sẽ là nền tảng để xây dựng chiến lược đối ngoại đa phương Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao vị thế đất nước.
Thứ năm, tiếp tục phát huy tinh thần khởi xướng, đóng góp của các doanh nghiệp, địa phương và người dân đối với tiến trình hội nhập quốc tế và các hoạt động đối ngoại đa phương nước ta sẽ đăng cai tổ chức trong thời gian tới. Đồng thời, tranh thủ hiệu quả các hoạt động này để quảng bá các thế mạnh và tiềm năng phát triển, kinh tế, thương mại, du lịch... của Việt Nam; tiếp tục nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa hội nhập quốc tế.


Ngọc Anh - Tạp chí CSND - T32


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác