Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy tại trại giam tân lập thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an

Phạm nhân học nghề ở trại giam Tân Lập

Theo báo cáo tổng kết tính đến 25/11/2016 Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP (Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), Bộ Công an đang quản lý 54 trại giam với 133.936 phạm nhân. Trong đó có 54,078 phạm nhân chấp hành án tù về các tội ma túy (chiếm khoảng 40,4%, tăng 2.848 phạm nhân so với năm 2015). Vì vậy, trong công tác THAPT (Thi hành án phạt tù) phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý, giáo dục loại đối tượng này một cách chặt chẽ, đúng quy định không để họ có điều kiện chống phá, trốn trại, phạm tội mới, buộc họ phải chấp hành nghiêm nội quy trại giam và có hướng cải tạo để trở thành người lương thiện có ích cho xã hội khi trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Trại giam Tân Lập, thuộc hệ thống trại giam do Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP quản lý. Đây là trại giam tiền thân là trại loại I- nơi quản lý những phạm nhân có mức án dài, nhiều tiền án, tiền sự, manh động, liều lĩnh. Hiện nay, số phạm nhân chấp hành án ở Trại giam Tân Lập ngày càng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là số án dài, phạm các tội liên quan đến ma túy. Nếu như trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát THAHS& HTTP bình quân quản lý khoảng trên dưới 40% loại đối tượng chấp hành án về các tội ma túy thì ở Trại giam Tân Lập con số này biến động từ khoảng 59% đến trên 63%. Đây là một trong những căn nguyên căn bản dẫn tới khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, giáo dục phạm nhân.

Trong những năm qua, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong công tác THAPT và công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ngoài xã hội. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của Bộ Công an, Tổng cục THAHS & HTTP, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám thị Trại giam Tân Lập, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập đã thu được một số kết quả nhất định như sau: số phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hàng năm đều tăng, từ năm 2012 đến năm tháng 6/2017 đã có hơn 1.230 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; nội dung, hình thức, phương pháp quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy được đa dạng hóa, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với đặc điểm tâm lý của phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy; luôn đảm bảo, giữ vững trật tự, an toàn trại giam, trong thời gian qua không có phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy chết một cách bất bình thường, không để dịch bệnh lây lan, xảy ra trong trại giam; đa số phạm phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy đã có ý thức tự giác, tiến bộ trong cải tạo, tham gia lao động tích cực, chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật trại giam; Trại giam Tân Lập đã xây dựng môi trường quản lý, giam giữ nghiêm ngặt, đúng quy trình đội ngũ CBQG (cán bộ quản giáo), CBBV (cán bộ bảo vệ) có lòng yêu nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng tác phong nhanh nhẹn, lối sống giản dị, trình độ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, luôn là tấm gương về lối sống chuẩn mực cho phạm nhân học tập, nhiều cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua…; Trại giam Tân Lập đã chú trọng xây dựng cơ sở vật chất như nhà ở, hội trường, nhà thăm gặp cho phạm nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót: kết quả đạt được chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế đặt ra đối với công tác quản lý, giáo dục. Số phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy vi phạm nội quy trại giam, trốn trại, phạm tội mới hàng năm vẫn xảy ra như năm 2012 có 157 lượt, năm 2013 có 172 lượt, năm 2014 có 164 lượt, năm 2015 có 153 lượt, năm 2016 có 152 lượt. Kết quả xếp loại cải tạo khá, tốt hàng năm của phạm nhân còn chưa cao, số phạm nhân xếp loại cải tạo trung bình và kém nhiều; trong công tác chuyên môn của cán bộ quản lý, giam giữ phạm nhân có án phạt tù chung còn bộc lộ nhiều sơ hở thiếu sót, biên chế vào các đội, các buồng còn chưa phù hợp; xây dựng sử dụng đặc tình, cơ sở bí mật chưa trọng tâm, trọng điểm, chất lượng còn nhiều hạn chế; việc thu thập xử lý thông tin chưa kịp thời, linh động; các phong trào tổ chức cho phạm nhân tham gia thi đua, tìm hiểu vấn đề pháp luật, xã hội tuy được tổ chức nhiều, song chất lượng chưa cao; sự phối hợp giữa cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân với các bộ phận nghiệp vụ khác còn lỏng lẻo, thể hiện ở việc trao đổi thông tin liên quan đến quản lý, giam giữ phạm nhân còn chưa được tiến hành thường xuyên, nhiều khi còn bất cập, chồng chéo và vênh nhau về cách thức quản lý, giam giữ.

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, qua khảo sát và trao đổi với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tiến hành công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy tại trại giam tân lập thuộc tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, xuất phát từ những nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót như sau:

Một là, hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước về công tác giáo dục phạm nhân nói chung và liên quan đến việc chấp hành án của phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy còn chưa được hoàn thiện đảm bảo yêu cầu của thực tế tiến hành công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân chấp hành án phạt tù về tội phạm về ma túy nói riêng.

Hai là, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án phạt tù về tội phạm ma túy còn xuất phát từ chủ thể trực tiếp tiến hành công tác này. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Tân Lập chưa đủ và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy dẫn đến chủ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là số công dân phục vụ có thời hạn trong CAND. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa phát huy ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng lực công tác yếu và vẫn còn tình trạng chủ quan, mất cảnh giác trong quản lý, giam giữ phạm nhân. Trong thời gian tới, cần nâng cao cả về nhận thức và công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tiến hành công tác này.

Ba là, Cơ sở vật chất kỹ thuật của Trại giam Tân Lập hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, giam giữ phạm nhân nói chung và phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy nói riêng. Tuy đã được Nhà nước quan tâm nhưng do nguồn vốn còn hạn hẹp nên Trại giam Tân Lập chưa đáp ứng được so với yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, Trại giam Tân Lập có số lượng phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy đông (luôn giao động từ khoảng 57% đến 64%).

Bốn là, Một số hoạt động nghiệp vụ được sử dụng trong quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội về ma túy ở Trại giam Tân Lập – Bộ Công an còn chưa được tiến hành đồng bộ, chưa đem lại hiệu quả cao trong quá trình tiến hành công tác này.

Năm là, Mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam Tân Lập, Bộ Công an và gia đình, người thân của phạm nhân trong quá trình tiến hành công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy còn chưa phát huy hiệu quả trong thực tế quản lý, giáo dục phạm nhân.

Trước thực trạng trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy tại trại giam tân lập thuộc tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp- bộ công an, đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cho pháp luật là hệ thống các chuẩn mực tiên tiến và ổn định, là phương tiện cần thiết để tiến hành các hoạt động quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy. Hiện nay, Luật THAHS đã được ban hành và có hiệu lực thi hành. Luật này quy định các vấn đề về THAHS, riêng trong lĩnh vực THAPT theo quy định trong Luật THAHS thì đã có nhiều thay đổi so với Pháp lệnh THAPT. Mặt khác, nhiều quy định của ngành Công an và các thông tư liên tịch quy định về lĩnh vực này đã được ban hành trước đây đến nay không còn phù hợp. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy thì cần rà soát, đề xuất thay đổi, hoàn thiện pháp luật có liên quan như sau:

Tiếp tục đề xuất, trình Bộ trưởng ban hành các thông tư, quyết định, chỉ thị về THAPT như: quy định danh mục các công trình trong trại giam; các biểu mẫu, sổ sách theo dõi, quản lý người chấp hành án phạt tù; danh mục trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của trại giam; quy định về vũ trang canh gác, tuần tra, kiểm soát trại giam và dẫn giải phạm nhân; công tác xây dựng, sử dụng đặc tình trại giam của lực lượng Cảnh sát thi hành án phạt tù...

Bên cạnh đó, Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP cần đề xuất Bộ Công an phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng, thống nhất, quyết định ban hành các thông tư liên tịch quy định về những vấn đề như: chương trình, nội dung học văn hóa, pháp luật, giáo dục công dân và chế độ sinh hoạt, giải trí của phạm nhân; quy định về dạy nghề và chế độ lao động, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; hướng dẫn về thăm gặp, hướng dẫn thực hiện chế độ ăn, ở, mặc và tư trang, tổ chức phòng, chữa bệnh và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho phạm nhân; công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS trong trại giam (chú trọng đến những đối tượng chấp hành án liên quan tới tội phạm về ma túy và có tiền sử nghiện các chất ma túy); hướng dẫn thực hiện các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân; hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho phạm nhân tại các bệnh viện của Nhà nước.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy của Trại giam Tân Lập, Bộ Công an.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án hình sự là hoạt động có ý nghĩa rất lớn đến thành công của công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung và ở Trại giam Tân Lập nói riêng. Do đó, cần chú ý tới một số công tác như sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng: thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường, ý thức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tiến hành nhiệm vụ quản lý, giam giữ phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập. Trong đó, chú trọng các nội dung về vị trí, vai trò, tác dụng, tầm quan trọng của các hoạt động nghiệp vụ trong quản lý, giam giữ phạm nhân bằng cách thường xuyên tổ chức sinh hoạt, học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; thường xuyên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức quản lý, giam giữ để bịt kín những sơ hở thiếu sót và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ.

- Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ thi hành án hình sự ở Trại giam Tân Lập qua việc tổ chức tổng kết, đánh giá theo định kỳ về công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội phạm về ma túy; xây dựng các chuyên đề, chương trình đào tạo ngắn hạn về công tác nghiệp vụ có liên quan đến quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội phạm về ma túy; cần chú trọng đào tạo ngôn ngữ dân tộc thiểu số cho một bộ phận cán bộ thường xuyên tiến hành quản lý phạm nhân là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trong đó tiến hành rà soát, đề xuất Lãnh đạo có thẩm quyền tiến hành luân chuyển những cán bộ chưa qua đào tạo nghiệp vụ sang làm công tác khác, bổ sung đội ngũ cán bộ, tổ chức khen thưởng kịp thời và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tiến hành công tác này.

Thứ ba, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập, Bộ Công an.

Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vừa nâng cao hiệu quả, tiết kiệm nhân lực, vừa đảm bảo tính chính xác trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy nói riêng. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập, tiếp tục triển khai dự án giám sát an ninh, thông tin liên lạc, tin học quản lý tội phạm cho trại giam và dự án trang bị vũ khí, công cụ, phương tiện hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát THAHS& HTTP tiếp tục lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh cho trại giam theo kế hoạch của Bộ. Cần trang bị đầy đủ cho Trại giam Tân Lập hệ thống giám sát an ninh, các phương tiện phục vụ công tác điều tra ban đầu như: va ly khám nghiệm, máy ảnh, máy ghi âm, phương tiện thông tin liên lạc; trang bị đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại như súng các loại, roi điện, bình xịt hơi cay, các loại cùm, khóa và các loại công cụ, phương tiện hỗ trợ cho công tác kiểm soát công khai như: máy phát hiện kim loại, tiền ngân, ma túy… nhằm đưa công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ngày càng có hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy.

Thứ tư, Chấn chỉnh kịp thời một số hoạt động nghiệp vụ áp dụng trong quản lý, giam giữ phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập, Bộ Công an.

Để quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ phạm nhân, không để xảy ra tình trạng chống phá, trốn hay thực hiện những hành vi vi phạm đến an toàn trại giam và ảnh hưởng đến công tác giáo dục phạm nhân, ngoài việc phải tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật thi hành án phạt tù thì những biện pháp nghiệp vụ phải được cán bộ thực thi nhiệm vụ áp dụng thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian tới cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, hạn chế trên. Muốn vậy, cần giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây: Đối với công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình cần yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sỹ trực tiếp quản lý, giam giữ phạm nhân phải thực hiện các hoạt động điều tra nghiên cứu nhằm nắm chắc tình hình về con người phạm nhân như diễn biến tư tưởng, thái độ chấp hành án, thái độ thành khẩn khai báo, tố giác...; Đối với công tác khai thác: cần phải có kế hoạch khai thác cụ thể, chi tiết, đặc biệt cần chú ý tập trung khai thác có trọng tâm, trọng điểm và khai thác cá biệt; Đối với công tác vũ trang, bảo vệ, kiểm soát công khai cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phạm nhân khi ra, vào cổng, các khu vực trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; kiểm soát chặt chẽ số đồ dùng, vật dụng, tư trang do thân nhân gửi cho phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy trong quá trình thăm gặp hoặc đồ tiếp tế; kiểm soát định kỳ, thường xuyên, đột xuất các khu vực buồng giam, nhà giam và những khu vực lao động, sản xuất, vui chơi, giải trí; nghiên cứu thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách ở Trại giam Tân Lập nhằm tạo tinh thần trách nhiệm và tính chuyên môn hóa cao trong công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ, dẫn giải; Đối với công tác đặc tình, cơ sở bí mật: trong thời gian tới cán bộ, chiến sỹ cần phải xây dựng và sử dụng hiệu quả đặc tình, cơ sở bí mật, đặc biệt cần nghiên cứu, lựa chọn phạm nhân có đủ điều kiện để làm đặc tình nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, giáo dục và góp phần phục vụ đắc lực cho công tác điều tra vụ án hình sự khi cần thiết.

Thứ năm, Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam Tân Lập và gia đình phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội phạm về ma túy

Để công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy đạt hiệu quả thì cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP với thân nhân gia đình mỗi phạm nhân. Thực tế công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy ở Trại giam Tân Lập cho thấy khi nào có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy với trại giam thì khi đó công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy sẽ đạt kết quả cao. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam Tân Lập và gia đình phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy cần chú ý đến các nội dung sau: Kết hợp chặt chẽ bằng nhiều hình thức với gia đình phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy để động viên, khích lệ họ phấn đấu lao động cải tạo tốt; Phối hợp với gia đình phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy để nắm bắt các đặc điểm lai lịch, nhân thân, hoàn cảnh gia đình... để từ đó có hình thức và phương pháp quản lý, giam giữ cho phù hợp đối với từng phạm nhân có án phạt về các tội ma túy, tranh thủ sự ủng hộ của thân nhân gia đình phạm nhâncó án phạt về các tội ma túy trong việc khuyên giải, giáo dục những phạm nhâncó án phạt về các tội ma túy chậm tiến bộ; Thường xuyên liên lạc với gia đình phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy, thông báo kết quả quá trình chấp hành án của phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy trong từng tháng, từng quý để gia đình nắm được; Gia đình, thân nhân phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy làm cam kết không tiếp tế cho phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy những đồ vật cấm như tiền ngân, ma túy, các đồ vật cấm trong trại...; Tìm kiếm những hình thức mới trong việc quan tâm giúp đỡ những phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy già yếu, bệnh tật không có gia đình thăm nom, động viên và hỗ trợ thêm những điều kiện phương tiện phục vụ cho việc học tập nâng  cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân chấp hành án về các tội ma túy.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Công an (2002), Quyết định số 1269/2002/QĐ-BCA(V26) ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và quy định xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, Hà Nội.

2. Bộ Công an (2002), Quyết định số 919/2002/QĐ-BCA(V26) ngày 01/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về phân loại và tổ chức giam giữ phạm nhân theo loại, Hà Nội.

3. Bộ Công an (2009), Quyết định số 4051/2009/QĐ – BCAngày 11 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Hà Nội.

4. Bộ Công an ( 2011), Thông tư số 16/2011/TT – BCAngày 14 tháng 4 năm 20011 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định về công tác Cảnh sát quản giáo, Hà Nội

5. Bộ Công an (2011), Thông tư số 36/2011/TT – BCA ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Nội quy trại giam, Hà Nội

6. Trại giam Tân Lập, Báo cáo tổng kết công tác các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và sáu tháng đầu năm 2017 của Trại giam Tân Lập, Phú Thọ.

Lê Quang Tân - Phòng Quản lý Học viên – T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác