Thứ Hai, 10/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả hoạt động ra quyết định của lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân

Theo từ điển tiếng Việt “quyết định” được hiểu theo nhiều từ loại khác nhau:

Là động từ quyết định là có ý kiến dứt khoát về việc làm cụ thể nào đó, chọn một trong các khả năng, sau khi đã có sự cân nhắc, ví dụ: quyết định điều động cán bộ. Là tính từ  quyết định nghĩa là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với tất cả những gì sẽ xảy ra sau đó, ví dụ: giờ phút quyết định, lựa chọn có ý nghĩa quyết định. Là danh từ  quyết định là điều đã được lựa chọn hoặc văn bản hành chính của cấp có thẩm quyền, ví dụ: quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh...

Dưới góc độ pháp lý quyết định là một loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định là việc công bố hay công nhận một vấn đề đối với tổ chức hay cá nhân nào đó có tính thực thi bắt buộc.

Theo Khoa học lãnh đạo, chỉ huy CAND, quyết định của người lãnh đạo chỉ huy CAND là mệnh lệnh của người lãnh đạo tác động trực tiếp đến cán bộ chiến sỹ dưới quyền trong công tác, chiến đấu. Trong đó xác định rõ lực lượng, phương tiện, biện pháp tiến hành để đạt mục đích đặt ra. Như vậy, ra quyết định là khâu lao động cực kỳ quan trọng, quyết định và hiệu quả lao động của người lãnh đạo, chỉ huy. Nói cách khác, quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy CAND là sản phẩm của hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy. Quyết định thể hiện quyền lực, trí tuệ, năng lực thậm chí tình cảm của người lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Ra quyết định trong hoạt động lãnh đạo chỉ huy nói chung, lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng CAND là hoạt động tất yếu, thường xuyên của người lãnh đạo, chỉ huy. Thực tế tiến hành công tác bảo vệ ANTT cho thấy, nếu quyết định của người lãnh đạo chỉ huy được ban hành không đúng đắn, tổ chức thực hiện không nghiêm túc thì không những không phát huy được vai trò, hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND mà còn gây thiệt hại, lãng phí về nhân lực, vật lực, thời gian và ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người cán bộ thừa hành mệnh lệnh.

Để ban hành quyết định đúng đắn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của mình người lãnh đạo, chỉ huy CAND cần chú ý trong các bước sau:

Thứ nhất, trong xác định vấn đề cần ra quyết định.

Vấn đề cần ra quyết định giải quyết của người lãnh đạo, chỉ huy là những vấn đề cấp thiết, cấp bách nằm trong phạm vi mối quan hệ thuộc thẩm quyền giải quyết của người lãnh đạo, chỉ huy. Vấn đề cấp thiết, cấp bách là những vấn đề nếu người lãnh đạo, chỉ huy không ra quyết định giải quyết, xử lý nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo vệ ANTT. Tuy nhiên, còn một tiêu chí nữa là vấn đề trên phải thuộc thẩm quyền giải quyết của người lãnh đạo, chỉ huy ra quyết định. Nếu đó là vấn đề cấp bách, quan trọng nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì người lãnh đạo, chỉ huy phải quyết định thành vấn đề cần tham mưu cho đảng ủy, chính quyền hoặc lãnh đạo, chỉ huy cấp trên. Thực tế nội dung công tác lãnh đạo, chỉ huy CAND cho thấy, người lãnh đạo, chỉ huy có rất nhiều công việc cần phải giải quyết vì vậy để phát hiện vấn đề cần ra quyết định người lãnh đạo, chỉ huy có các phương pháp cơ bản như: phát hiện vấn đề cần ra quyết định thông qua hoạt động của cơ quan tham mưu trong việc xử lý các báo cáo, thống kê của các đơn vị nghiệp vụ; thông qua hoạt động trực tiếp nắm tình hình; từ sự chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp trên, thông qua các nguồn khác: phản ánh của quần chúng nhân dân có liên quan đến lĩnh vực ANTT, xây dựng lực lượng CAND, thông qua trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị khác trong hoạt động quản lý, lãnh đạo....

Thứ hai, trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về vấn đề cần ra quyết định.

Hoạt động nắm tình hình của người lãnh đạo, chỉ huy phải thể hiện qua các khâu: thu nhận thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình hình. Để ra quyết định đúng đắn, nhất định thông tin người lãnh đạo chỉ huy có được phải chính xác, đầy đủ, kịp thời. Chỉ cần thiếu một yếu tố trên thì quyết định của lãnh đạo chỉ huy sẽ rơi vào các trường hợp: ban hành không chính xác; chỉ chính xác và giải quyết một phần yêu cầu; chính xác hoàn toàn nhưng đã lạc hậu với diễn biến ANTT. Thông qua hoạt động nắm tình hình giúp người lãnh đạo, chỉ huy hiểu rõ bản chất của vấn đề mình chuẩn bị ra quyết định, thậm chí thấy được diễn biến, quy luật và hướng phát triển của vấn đề cần ra quyết định. Trên cơ sở những nhận thức đúng đắn về vấn đề cần phải ra quyết định, người lãnh đạo, chỉ huy mới ra quyết định giải quyết. Mọi quyết định ban hành mà thiếu hoạt động nắm tình hình đều có thể dẫn đến sai lầm. Vì vậy, nắm tình hình là bước quan trọng có ý nghĩa chi phối nhất đối với hoạt động ra quyết định của người lãnh đạo chỉ huy. Để nắm tình hình chính xác, người lãnh đạo, chỉ huy CAND có thể sử dụng các phương pháp: Trực tiếp nắm tình hình (tự mình chủ động tiếp nhận báo cáo, gặp gỡ cán bộ chiến sỹ, trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận thông tin) gián tiếp nắm tình hình (thông qua hoạt động của cơ quan tham mưu trong đơn vị, thông qua các kênh thông tin khác: mạng internet, mạng xã hội, báo chí...)

Thứ ba, trong xây dựng hệ thống phương án giải quyết vấn đề và lựa chọn phương án tối ưu.

Đứng trước những vấn đề cần ra quyết định, người lãnh đạo, chỉ huy phải có một hệ thống cách thức giải quyết vấn đề đó. Trong một vấn đề cấn ra quyết định có thể có nhiều nội dung cần giải quyết khác nhau. Người lãnh đạo, chỉ huy cần xác định nội dung nào là trọng tâm cần giải quyết trước, nội dung nào giải quyết sau, cách thức giải quyết những nội dung đó sẽ tạo ra những phương án khác nhau. Để giải quyết nội dung vấn đề cần ra quyết định có thể hình thành và xây dựng hệ thống phương án (có tối thiểu từ 02 phương án trở lên). Trong hệ thống phương án ấy, người lãnh đạo, chỉ huy phải thấy được từng ưu, nhược điểm của từng phương án để đánh giá. Phương án nào giải quyết vấn đề triệt để, hiệu quả hơn cả, ít tốn kém về thời gian, nhân lực, vật lực và an toàn thì đó là phương án tối ưu. Quyết định là hình thức thể hiện của phương án cuối cùng mà người lãnh đạo, chỉ huy lựa chọn. Căn cứ vào phương án lựa chọn để triển khai thành hình thức thể hiện của quyết định.

Thứ tư, trong phát huy vai trò của cơ quan tham mưu.

Trước những biến động không ngừng của điều kiện, hoàn cảnh, tình hình như hiện này, với khả năng của một người thì dù tài giỏi, năng lực tốt đến đâu cũng khó có thể đảm đương hết các mặt công tác, các lĩnh vực. Chính vì vậy, vai trò của cơ quan tham mưu nổi bật hơn bao giờ hết. Cơ quan tham mưu được ví như “khối óc thứ hai, giác quan nối dài” của người lãnh đạo chỉ huy. Trong mọi nội dung hoạt động lãnh đạo, chỉ huy CAND đều có bóng dáng của cơ quan tham mưu. Nếu có sự giúp sức của cơ quan tham mưu trong hoạt động ra quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy thì chắc chắn quyết định ban hành sẽ chính xác, hiệu quả hơn. Chính vì vậy, người lãnh đạo, chỉ huy cần phát huy được vai trò của cơ quan tham mưu trong hoạt động ra quyết định. Cơ quan tham mưu hỗ trợ người lãnh đạo, chỉ huy trong các nội dung cụ thể như: Thu nhận thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình hình, xây dựng phương án, giúp lãnh đạo lựa chọn phương án tối ưu, thể chế hóa quyết định của lãnh đạo bằng hình thức phù hợp. Mặc dù có sự giúp đỡ đắc lực từ cơ quan tham mưu nhưng người lãnh đạo, chỉ huy luôn phải xác định vị trí trung tâm, vai trò quyết định của mình. Trong mọi hoạt động phải có sự phân tích đánh giá độc lập với các ý kiến tham mưu thậm chí phải có tư duy phản biện để tìm gia phương án chu toàn. Tuyệt đối tránh lệ thuộc vào tham mưu. Muốn vậy, người lãnh đạo chỉ huy phải tự trau dồi cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn, năng lực quản lý lãnh đạo. Lãnh đạo, chỉ huy phải thận trọng trong quá trình thông qua các quyết định trước khi ban hành.

Ban hành quyết định đúng đắn, hiệu quả là đòi hỏi bắt buộc của hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong CAND. Đó cũng chính là quá trình người lãnh đạo, chỉ huy xây dựng hình ảnh, uy tín của mình trước tâp thể cán bộ chiến sỹ, trước lãnh đạo cấp trên và trước nhân dân. Trong các bước, các khâu ra quyết định, người lãnh đạo, chỉ huy cần quán triệt những lưu ý trên để quyết định ban hành thực sự là những mệnh lệnh thể hiện quyền lực, trí tuệ, sức sáng tạo, ý chí và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy./.

Tài liệu tham khảo:

1, Giáo trình Lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, 2016, Học viện Cảnh sát nhân dân

2, Từ điển Tiếng Việt, 1988, Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

3, Giáo trình Công tác tham mưu trong Công an nhân dân, 2016, Học viện Cảnh sát nhân dân.

ThS. Nguyễn Văn Hiếu - Giảng viên Khoa Tham mưu, chỉ huy Cảnh sát, T32

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác