Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Quan hệ phối hợp giữa cơ quan Cảnh sát điều tra với lực lượng Phòng cháy chữa cháy trong điều tra các vụ cháy, nổ

Trong quan hệ phối hợp này có 2 chủ thể là cơ quan CSĐT các cấp và Cảnh sát PCCC các cấp. Tùy vào đặc điểm, tính chất, hậu quả của từng vụ cháy, nổ, một trong hai chủ thể này sẽ đóng vai trò chủ thể tổ chức và chủ thể còn lại sẽ đóng vai trò chủ thể thực hiện quan hệ phối hợp.   
Tại Điều 25, Thông tư số 28/2014/TT- BCA ngày 07/7/2014, của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. quy định: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trong khi làm nhiệm vụ mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 232, 234, 238, 239, 240 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ ra quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Trường hợp Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc vụ việc xảy ra gần cơ quan điều tra có thẩm quyền thì phải báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, quyết định việc khởi tố, điều tra. 
Thông tư số 39/2015/TT-BCA, ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân cũng đã quy định cụ thể về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ.  

Công tác điều tra, xác minh tại hiện trường một vụ cháy

Thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ Công an, thời gian qua, cơ quan điều tra, mà trực tiếp, thường xuyên là lực lượng Cảnh sát hình sự, và lực lượng Cảnh sát PCCC các cấp đã chủ động xây dựng quan hệ phối hợp trong điều tra các vụ cháy, nổ dựa trên cơ sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị và những quy định về quan hệ phối hợp, cụ thể đã tổ chức phối hợp trên các mặt công tác sau:
- Phối hợp trong tiếp nhận và xử lý tin báo về vụ cháy, nổ: Khi có cháy xảy ra, thông tin đầu tiên về vụ cháy thường được báo đến lực lượng Cảnh sát PCCC. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC phải thông báo vụ cháy, nổ cho cơ quan CSĐT Công an cấp huyện nắm được để tổ chức quan hệ phối hợp trong việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, giữ gìn trật tự, thu thập thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháy, tham gia công tác bảo vệ hiện trường.  
- Phối hợp trong điều tra tại hiện trường các vụ cháy, nổ: Điều tra tại hiện trường các vụ cháy, nổ rất phức tạp, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ các lực lượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp, các phương tiện nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất. Do vậy, việc tổ chức và thực hiện quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nói chung, giữa Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng, trong điều tra tại hiện trường vụ cháy, nổ là rất cần thiết, là yếu tố cơ bản đảm bảo hiệu quả hoạt động điều tra tại hiện trường. Nội dung của quan hệ phối hợp này bao gồm: Phối hợp trong bảo vệ hiện trường; phối hợp trong khám nghiệm hiện trường, phối hợp trong rà soát, tìm kiếm, phát hiện và lấy lời khai sơ bộ của những người biết tình tiết liên quan vụ cháy tại hiện trường. Trong từng việc, có hình thức phối hợp và nội dung chi tiết khác nhau như: Trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong quá trình bảo vệ và khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, bao gồm: Thời gian, địa điểm xảy ra vụ cháy; điểm cháy đầu tiên; diễn biến vụ cháy; các tài sản, đồ vật bị cháy, thiệt hại do vụ cháy gây ra; điều kiện hoàn cảnh xảy ra vụ cháy; những người có liên quan hay chịu trách nhiệm về vụ cháy xảy ra; các dấu vết, đồ vật, tài liệu tại hiện trường vụ cháy đã được phát hiện, thu thập hay cần phát hiện thu thập v.v… Ngoài những thông tin trên, những thông tin về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và khám nghiệm cũng rất quan trọng. Những thông tin này thường bao gồm: Tình hình sử dụng các lực lượng, trang bị phương tiện tham gia bảo vệ và khám nghiệm; các biện pháp cụ thể mà từng lực lượng đã áp dụng; những kết quả bước đầu đạt được; những thiếu sót, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những biện pháp cần ưu tiên thực hiện ngay v.v… Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT và Cảnh sát PCCC còn phối hợp trong việc phát hiện thu thập, đánh giá dấu vết trong quá trình khám nghiệm thể hiện ở các phương diện sau đây: Cùng nhau thảo luận xác định phạm vi những dấu vết, vật chứng cần thu thập; khu vực có thể để lại các dấu vết, vật chứng để định hướng cho hoạt động thu thập các dấu vết, vật chứng này; đánh giá sơ bộ những dấu vết, vật chứng thu thập được để định hướng cho hoạt động điều tra. 
- Phối hợp trong việc xác định thẩm quyền điều tra vụ cháy, nổ 
Căn cứ vào Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Thông tư 28/2014/TT-BCA thì Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC đều có thể ra quyết định khởi tố vụ án cháy theo thẩm quyền. Vì vậy, việc phân định rõ về thẩm quyền điều tra từ ban đầu đối với các vụ cháy nổ là rất quan trọng. Theo Thông tư 39/2015/TT- BCA, việc phân định thẩm quyền điều tra vụ cháy, nổ được xác định như sau:
Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện chủ trì tiến hành giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau: Các vụ nổ; có người chết; có từ 02 người bị thương trở lên; có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy từ 500m2 trở lên hoặc thiệt hại ước tính từ 03 tỷ đồng trở lên (căn cứ thống kê ban đầu). Trong quá trình điều tra, giải quyết nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thụ lý điều tra theo thẩm quyền hoặc chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lý điều tra. Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh tiến hành điều tra các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh. Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. 
Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là chủ trì giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy thuộc một trong các trường hợp sau: Không có người chết; có 01 người bị thương; không có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy dưới 500m2 hoặc thiệt hại ước tính dưới 03 tỷ đồng (căn cứ thống kê ban đầu). Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chủ trì giải quyết, xử lý các vụ cháy có nhiều tình tiết phức tạp thuộc thẩm quyền của Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh khi xét thấy cần thiết 
Sau khi vụ cháy được dập tắt, Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC phải sơ bộ đánh giá tính chất, hậu quả vụ cháy về dấu hiệu tội phạm, số người chết, người bị thương, diện tích đám cháy và thiệt hại theo thống kê ban đầu nhằm thống nhất xác định trách nhiệm giải quyết, xử lý vụ cháy, nổ thuộc về cơ quan nào. Trường hợp vụ cháy, nổ do lực lượng Cảnh sát PCCC đã thụ lý, giải quyết nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm tại các Điều 232, 234, 238, 239, 240 của Bộ luật Hình sự thì có quyền quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm khác thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 
Trường hợp vụ cháy, nổ cơ quan CSĐT Công an cấp huyện đã thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định, phải chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp có tranh chấp hoặc không thống nhất về thẩm quyền chủ trì, giải quyết ngay từ ban đầu các vụ cháy, nổ theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 7 và khoản 1, Điều 9, Thông tư 39/2015/TT-BCA hoặc không thống nhất về các dấu hiệu coi là dấu hiệu tội phạm hoặc dấu hiệu vi phạm hành chính giữa cơ quan chuyển và cơ quan tiếp nhận hồ sơ để điều tra, giải quyết và xử lý các vụ cháy, nổ thì cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để có ý kiến chỉ đạo (đối với các tỉnh chưa thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc báo cáo cấp trên trực tiếp của mình để thống nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 
- Phối hợp trong việc khởi tố vụ án hình sự: Khởi tố vụ án hình sự đối với vụ cháy chính là hậu quả của vụ cháy từ những thông tin thu thập được về hành vi gây cháy hoặc thông tin phản ánh hành vi vi phạm quy định về PCCC. Trong khi đó việc thu thập, nghiên cứu, đánh giá những thông tin này để đi đến quyết định khởi tố vụ án hình sự là vấn đề không đơn giản. Chính vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan CSĐT, lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng KTHS ngay từ thời gian trước khi có quyết định khởi tố vụ án cháy. Sự phối hợp này thể hiện ở các phương diện sau đây: Các lực lượng cùng nhau nghiên cứu, đánh giá những thông tin là cơ sở và căn cứ để khởi tố vụ án hình sự; các lực lượng cùng nhau trao đổi để thống nhất vấn đề có khởi tố vụ án cháy để tiến hành điều tra hay không. 
- Phối hợp trong tiến hành các biện pháp điều tra khác, các biện pháp ngăn chặn. Trong quá trình điều tra các vụ án cháy, cơ quan CSĐT tiến hành các biện pháp điều tra như xác định và lấy lời khai người bị hại, người làm chứng, xem xét dấu vết trên thân thể, trưng cầu giám định, khám xét, nhận dạng, hỏi cung, thực nghiệm điều tra và áp dụng các biện pháp ngăn chặn như bắt, tạm giữ, tạm giam... Trong quá trình tiến hành các biện pháp này cần có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC, thể hiện ở các nội dung cơ bản sau đây: Trao đổi thông tin có liên quan đến quá trình tiến hành các biện pháp điều tra để cơ quan điều tra xác định chính xác đối tượng của từng biện pháp điều tra, xác định những vấn đề cần làm rõ khi tiến hành các biện pháp điều tra và chiến thuật điều tra; phối hợp trong quá trình lập kế hoạch tiến hành các biện pháp điều tra, nhất là đối với biện pháp khám xét, trưng cầu giám định, thực nghiệm điều tra, hỏi cung bị can; phối hợp trong nghiên cứu, đánh giá và kiểm tra kết quả tiến hành các biện pháp điều tra và chiến thuật điều tra. Những nội dung phối hợp nêu trên phải được triển khai nhanh chóng và thận trọng, nhằm đảm bảo cho việc khởi tố vụ án được chính xác, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra tiếp theo.
- Phối hợp trong chuyển giao hồ sơ vụ cháy, nổ: Theo Thông tư 39/2015, trong trường hợp phải chuyển giao hồ sơ điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ giữa Cơ quan điều tra và lực lượng Cảnh sát PCCC thì phải lập biên bản bàn giao theo quy định và được sao lưu tại cơ quan bàn giao vụ cháy, nổ; hồ sơ do Cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ lập khi bàn giao phải được sao toàn bộ hồ sơ để lưu và theo dõi phục vụ công tác thống kê, tra cứu thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Công an. Trong trường hợp các vụ cháy, nổ mà Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng sau đó lại có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát PCCC thì Cơ quan Cảnh sát PCCC phải tiếp nhận, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan điều tra biết về kết quả xử lý. Cơ quan điều tra các cấp chủ trì điều tra, xử lý những vụ cháy, nổ theo thẩm quyền phải thông báo kết quả bằng văn bản cho Cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng cấp để phục vụ công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo. 
- Phối hợp trong kết thúc điều tra vụ án cháy: Khi kết thúc điều tra vụ án cháy, cũng cần có sự phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng KTHS trong việc tổng hợp, đánh giá tất cả những tài liệu chứng cứ đã thu thập được về vụ án, xác định tội danh và các đối tượng đề nghị truy tố để hạn chế các trường hợp điều tra lại, điều tra bổ sung. Và phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá hồ sơ vụ án, tổng kết rút kinh nghiệm trong giải quyết, xử ly các vụ cháy, nổ. 
Từ khi có Thông tư 39/2015/TT-BCA, sự phân công, phối hợp giữa Cơ quan CSĐT và Cảnh sát PCCC trong điều tra các vụ cháy, nổ đã rõ ràng, không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Do đó, sự phối hợp giữa Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC chặt chẽ, thống nhất và đạt hiệu quả tốt; phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ cháy, nổ, chất lượng giải quyết các vụ cháy, nổ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa nạn cháy. Tuy nhiên, trong quan hệ phối hợp vẫn còn một số hạn chế cần phải được khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới, đó là:
Thứ nhất, quan hệ phối hợp giữa Cơ quan CSĐT với Cảnh sát PCCC chỉ căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác do vậy chưa xác định rõ trách nhiệm cụ thể, mục tiêu yêu cầu cần đạt được trong quá trình phối hợp; một số trường hợp phối hợp còn mang tính hình thức, chưa thống nhất về quan điểm và phương án giải quyết. Ở nhiều địa phương, mối quan hệ phối hợp còn nặng về hành chính, không tự giác tham gia phối hợp, thậm chí từ chối trách nhiệm phối hợp dẫn đến hiệu quả phối hợp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác điều tra, xử lý nghiêm tội phạm. Hạn chế này có nguyên nhân do nhận thức về quan hệ phối hợp của các cơ quan này còn hạn chế, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong phối hợp lực lượng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm. Còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, chiến sĩ cho rằng, phối hợp là “làm hộ”, “làm thay”, “dọn cỗ” cho lực lượng kia. Một nguyên nhân nữa đó là trong thực tiễn lãnh đạo của cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC còn chưa thực sự xây dựng, quan tâm, củng cố mối quan hệ phối hợp thường xuyên. 
Thứ hai, trong một số trường hợp, khi lực lượng Cảnh sát PCCC đã khởi tố vụ án, không được sự phối hợp, hướng dẫn của Cơ quan điều tra, trong khi đó, kiến thức, kinh nghiệm về điều tra hình sự của lực lượng Cảnh sát PCCC còn hạn chế gây khó khăn rất lớn cho việc thực hiện đúng quy định của về điều tra hình sự. Bên cạnh đó, công tác kiểm sát hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra ban đầu của Viện Kiểm sát hiện nay được tiến hành rất chặt chẽ. Do đó, lãnh đạo của một số đơn vị Cảnh sát PCCC ngại không muốn trực tiếp khởi tố vụ án, tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 mà chỉ muốn chuyển hồ sơ chưa khởi tố đến Cơ quan điều tra hoặc chuyển thành xử lý hành chính.
Thứ ba, theo quy định của pháp luật về điều tra hình sự, khi phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền, thì lực lượng Cảnh sát PCCC được khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng thực tế, xuất phát từ đặc điểm của các vụ cháy, nổ khi phát hiện vụ cháy, nổ phải khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định để xác định điểm xuất phát cháy, nguyên nhân cháy. Trong khi đó, quá trình khám nghiệm và giám định trong nhiều trường hợp mất rất nhiều thời gian, kinh phí; trong một số trường hợp khi chưa có kết quả kiểm định thì đã hết thời hạn điều tra ban đầu, điều này gây khó khăn cho việc chuyển giao hồ sơ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với Cơ quan CSĐT. Đây là vấn đề đang được lực lượng Cảnh sát PCCC cơ quan CSĐT nghiên cứu, tháo gỡ trong thời gian tới.  
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới, cần thực hiện những giải pháp sau đây:
Một là, củng cố, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học, quy định pháp luật về quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát PCCC với cơ quan CSĐT các cấp trong công tác điều tra, khám phá vụ án. Hiện nay, đã có thông tư 39/2015/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân là cơ sở của phân công phối hợp giữa Cơ quan CSĐT và Cảnh sát PCCC. Dựa trên thông tư này, Cơ quan CSĐT và Cảnh sát PCCC các cấp cần xây dựng cơ chế phối hợp hợp ly, cụ thể phù hợp đối với từng hoạt động trong quá trình điều tra vụ cháy, nổ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ của các bên tham gia phối hợp, xác định nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành khi có yêu cầu phối hợp. 
Hai là, lãnh đạo, chỉ huy Cơ quan CSĐT và Cảnh sát PCCC cần quan tâm trực tiếp xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Khi có yêu cầu phối hợp, lãnh đạo chỉ huy phải đặt vấn đề trực tiếp với đơn vị bạn, phát huy hiệu quả công tác tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung phối hợp. 
Ba là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ của Cơ quan CSĐT và lực lượng Cảnh sát PCCC về mối quan hệ phối hợp trong điều tra các vụ cháy, nổ. Hai lực lượng cần có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT các cấp và lực lượng Cảnh sát PCCC về công tác điều tra vụ cháy, nổ. Giáo dục, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra các vụ cháy, nổ; những nội dung và hình thức phối hợp; nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia phối hợp; xóa bỏ tư tưởng cho rằng phối hợp là làm hộ, làm thay. 
Bốn là, thông qua công tác sơ kết, tổng kết các vụ cháy, nổ nhất là những vụ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để rút kinh nghiêm về quan hệ phối hợp khi tiến hành điều tra vụ cháy, nổ.

 

Đại tá, PGS.TS. Trần Nguyên Quân
Phó Viện trưởng Viện KHCS - Học viện CSND
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất