Thứ Hai, 18/6/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Công tác tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân ở trại giam Hoàng Tiến

Theo số liệu thống kê cho thấy tính đến hết năm 2017, trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đang tổ chức THAHS cho khoảng 3.840 phạm nhân với nhiều tội danh, mức án, tính chất mức độ của hành vi phạm tội khác nhau...

Trong những năm qua, trại giam Hoàng Tiến đã tổ chức thực hiện đúng pháp luật các chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân, trong đó có tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân. Chỉ tính riêng năm 2017, trại giam Hoàng Tiến đã tổ chức cho 19.373 lượt phạm nhân gặp thân nhân, trong đó có 436 trường hợp được gặp thêm giờ. Quá trình tổ chức thực hiện, về cơ bản đã đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn và đã có tác dụng động viên, khuyến khích phạm nhân thi đua chấp hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân, tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Số phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù ở  trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an năm sau cao hơn năm trước. Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đã thực hiện chính sách đặc xá, xét giảm thời hạn CHAPT đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, có thành tích trong quá trình chấp hành án nhằm động viên khích lệ phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt.

Số lượng phạm nhân chấp hành án ở trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an liên tục tăng về số lượng và phức tạp về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám thị cùng với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của đội ngũ CB, công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được một số thành tích nhất định. Việc tiến hành tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân được lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với đặc điểm con người và đặc điểm tâm lý của từng phạm nhân... Trại giam Hoàng Tiến đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các chính sách của Nhà nước quy định về thăm gặp thân nhân mà phạm nhân được hưởng nếu có kết quả chấp hành án tốt cũng như những quy định cụ thể mà thân nhân phải chấp hành khi thăm gặp phạm nhân qua đó nâng cao nhận thức chính trị, hạn chế việc vi phạm, củng cố niềm tin của phạm nhân đối với Đảng, Nhà nước.   

Ngoài ra, Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an còn thường xuyên tổ chức các lớp học tập văn hóa, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống... cho nhiều phạm nhân; mở lớp tuyên truyền, giáo dục chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Qua quá trình chấp hành án ở Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đa số phạm nhân đã có ý thức tự giác, tiến bộ trong cải tạo, tham gia lao động tích cực, chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật trại giam. Hàng năm, Trại giam Hoàng Tiến đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ khen thưởng cho các đội phạm nhân tiêu biểu và cá nhân phạm nhân cải tạo tốt bằng việc tăng số lần thăm gặp thân nhân trong tháng và tăng số lượng quà được nhận. Hàng ngàn phạm nhân cải tạo tốt đã được hưởng đặc xá, giảm án theo quy định của pháp luật trên cơ sở dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đã xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đội ngũ CB có lòng yêu nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng tác phong nhanh nhẹn, lối sống giản dị, trình độ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, luôn là tấm gương về lối sống chuẩn mực cho phạm nhân học tập, nhiều cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua… Đội ngũ CB đã góp phần quan trọng và là thành phần quyết định hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung, công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân nói riêng.

Trại giam Hoàng Tiến đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đề xuất trang cấp các thiết bị phục vụ công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân trong đó có công tác thăm gặp phạm nhân như nhà ở cho phạm nhân, hội trường, nhà thăm gặp, phòng giáo dục riêng cho phạm nhân, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ… Quá trình phạm nhân thăm gặp thân nhân đều được quan tâm tạo điều kiện và sử dụng hệ thống cở sở vật chất, kỹ thuật tốt nhất. Vì vậy, đã có tác động sâu sắc tới ý thức, tư tưởng của phạm nhân kích thích tinh thần sáng tạo, giúp họ phấn đấu trong cải tạo, sớm được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân ở trại giam Hoàng Tiến cần được khắc phục:

Việc duy trì trật tự, kỷ cương trong quá trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân ở Trại giam Hoàng Tiến còn làm theo đợt, chưa chú trọng giáo dục ý thức tự giác cho phạm nhân và thân nhân của họ. Việc tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân còn phát hiện nhiều trường hợp phạm nhân móc lối với thân nhân gia đình mang đồ vật cấm vào trại sử dụng mà CB không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Việc tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân mặc dù vẫn được tổ chức vào các ngày trong tuần những thân nhân phạm nhân chủ yếu vẫn tập trung đến thăm gặp vào các ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật với số lượng lớn nên cán bộ chưa tranh thủ được sự hỗ trợ từ phía thân nhân phạm nhân tham gia để cùng tác động giáo dục họ. Chính vì vậy, phần nào chưa phát huy được hết ý nghĩa, hiệu quả của công tác này.

Số ít phạm nhân đặc biệt là số phạm nhân có nhiều TA khi vào trại giam chấp hành án vẫn chưa thật sự ăn năn hối cải, chưa tích cực lao động học tập, cải tạo mà vẫn còn tư tưởng chống đối, chây ỳ trong lao động, thường xuyên vi phạm NQTG. Một số phạm nhân khác thiếu ổn định trong cải tạo, xuất hiện tư tưởng buông xuôi bản thân, không xác định rõ mục đích, phương hướng trong cải tạo, dễ bị tác động và hành động sai với chuẩn mực. Một số phạm nhân ngại lao động, thường xuyên né tránh lao động, coi thường kỷ luật kỷ cương, tái phạm nhiều lần, không chịu tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm khi được giáo dục. Những phạm nhân này khi vi phạm theo quy định sẽ bị cắt hoặc hạn chế thăm gặp thân nhân làm cho họ càng ngày càng có những suy nghĩ, hành động tiêu cực như chống đối CB, thường xuyên vi phạm NQTG, thậm chí còn thực hiện hành vi phạm tội mới...

Sự phối hợp giữa cán bộ làm công tác thăm gặp với các lực lượng nghiệp vụ khác ở trại giam khi tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân là chưa cao. Bên cạnh đó, các hình thức, phương pháp giáo dục để phạm nhân nhận thức được vai trò, ý nghĩa của chính sách tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân chưa thực sự đi vào chiều sâu để phạm nhân hiểu được. Việc tổ chức hoạt động giáo dục các chính sách theo quy định của Nhà nước đối với phạm nhân trong đó có hoạt động thăm gặp thân nhân chủ yếu là qua giáo dục tập trung, hoạt động học tập pháp luật hoặc phạm nhân tự tìm hiểu.

Một số cán bộ giáo dục làm việc còn tuỳ tiện, chưa công bằng trong sắp xếp công việc, còn thiên vị phạm nhân này, khắt khe với phạm nhân khác, việc xử lý vi phạm còn nể nang, chưa thực sự công tâm đặc biệt là việc xét phạm nhân có thành tích trong lao động cải tạo để thực hiện chính sách động viên khen thưởng trong đó có việc tăng số lần thăm gặp

Mối quan hệ phối hợp giữa CB trại giam nói chung, CB làm công tác thăm gặp nói riêng và thân nhân gia đình phạm nhân đã được thực hiện nhưng chưa đem lại kết quả cao. Nhiều gia đình, thân nhân của phạm nhân vẫn chưa hiểu được trách nhiệm của mình trong công tác phối kết hợp cùng trại giam nắm bắt tình hình diễn biến tâm lý, tư tưởng, giáo dục để động viên khích lệ họ cải tạo tiến bộ. Trong quá trình thăm gặp vẫn có trường hợp người nhà phạm nhân tiếp tay để họ vi phạm NQTG, vi phạm pháp luật như: cất giấu ma tuý, tiền, đồ vật cấm trong đồ thăm nuôi khi thăm gặp phạm nhân… điều này dẫn đến tư tưởng coi thường sự giáo dục của trại, phạm nhân không thấy hết được tính nghiêm minh của pháp luật. Mặt khác, nhiều gia đình phạm nhân còn không phối hợp với CB trại giam hoặc có thái độ thờ ơ, bỏ mặc, không hợp tác khi trại giam có đề nghị cùng phối hợp giáo dục  hoặc không thăm nuôi, động viên phạm nhân...

Bên cạnh đó, công tác này cũng còn bộ lộ những hạn chế nhất định như

Thực tế công tác THAHS ở một số trại giam trong đó có trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an một số cán bộ chỉ chú trọng quản lý, giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ phạm nhân chống trốn, chống vi phạm… mà chưa quan tâm tập trung giáo dục nhân cách và rèn luyện thói quen, hành vi tốt cho phạm nhân. Mặt khác, nhiều phạm nhân khi chấp hành xong hình phạt tù trở về đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập xã hội vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị lôi kéo, dụ dỗ lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội phải vào trại giam chấp hành án. Đối với những phạm nhân này, CB làm công tác giáo dục lại trong đó có cán bộ tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân chưa thực sự đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện tái phạm tội, chưa có sự trao đổi, phối kết hợp với thân nhân, gia đình phạm nhân để tìm hiểu nguyên nhân, có sự điều chỉnh phương pháp giáo dục cho phù hợp.

Trong những năm qua, điều kiện tiến hành công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đã được Bộ Công an đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, giáo dục phạm nhân trong đó có công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp nhưng với số lượng phạm nhân đến trại chấp hành án gia tăng như hiện nay thì cơ sở vật chất vẫn đang là vấn đề khó khăn, cần có biện pháp để tháo gỡ kịp thời.

Nguyên nhân chính là từ phía chủ thể tiến hành công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân. Trong quá trình công tác, cán bộ tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động giáo dục cho phạm nhân gắn với được hưởng các chế độ chính sách có liên quan trong đó có tăng số lần thăm gặp thân nhân. CB chưa có sự chú ý phát huy tính tích cực sau mỗi lần phạm nhân gặp thân nhân với việc nâng cao hiệu quả của việc học tập, lao động để có kết quả cải tạo tốt.

Do đặc thù của môi trường công tác tại trại giam, ở xa trung tâm thành phố, điều kiện vật chất có nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặt khác, đối tượng quản lý, giáo dục đa dạng, phức tạp cùng với tính chất công việc làm cho cán bộ tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân luôn trong trạng thái căng thẳng, dẫn đến hiệu quả công tác không được như mong muốn... Do vậy, một bộ phận CB công tác ở trại giam Hoàng Tiến nói chung, CB tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân nói riêng chưa thực sự yêu nghề, còn ngại khó, ngại khổ với công việc, không tin tưởng vào khả năng tiến bộ, khả năng tự giáo dục của phạm nhân, không tin vào sự tự giác phấn đấu cải tạo và những phẩm chất tốt đẹp trong con người phạm nhân mà luôn coi họ là những con người không thể giáo dục được...

trình độ chuyên môn, năng lực công tác, năng lực sư phạm, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm xã hội… của đội ngũ CB. Một số CB làm công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân chỉ chú ý đến việc tổ chức cho phạm nhân thăm gặp đúng người thân, đúng thời gian, đảm bảo an toàn mà quên đi nhiệm vụ nắm bắt thông tin, tình hình, trao đổi, định hướng cho thân nhân, gia đình họ thực hiện việc giáo dục. Điều này cũng làm cho công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân chưa phát huy hết hiệu quả và không được mục đích của công tác.

Công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân không chỉ là hoạt động riêng của làm công tác thăm gặp mà là hoạt động có sự phối hợp giữa trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an với các cơ quan nhà nước có liên quan, tổ chức quốc tế, thân nhân, gia đình phạm nhân nhưng chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Một bộ phận CB vẫn còn suy nghĩ lệch lạc cho rằng công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân là nhiệm vụ riêng của CB làm công tác thăm gặp dẫn đến việc nắm bắt, trao đổi thông tin về phạm nhân được thăm gặp còn chậm, thậm chí còn bất đồng quan điểm giữa các bộ phận nghiệp vụ. Mối quan hệ phối hợp giữa trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an với các cơ quan nhà nước có liên quan, tổ chức quốc tế, thân nhân, gia đình phạm nhân chưa thực sự phát huy hết hiệu quả trong công tác giáo dục phạm nhân, nhiều gia đình phạm nhân chưa nhận thức hết được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác giáo dục cải tạo của phạm nhân nên chưa có mối quan hệ phối hợp cần thiết với trại giam mà trực tiếp là CB tổ chức thăm gặp khi đến thăm gặp phạm nhân trong quá trình giáo dục.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân ở Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an, tác giả xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn về công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân

Tổng cục VIII - Bộ Công an cần ban hành văn bản ban hành kẻm theo quy trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và quy định việc giáo dục bắt buộc nội quy thăm gặp đối với thân nhân, gia đình phạm nhân trong lần đầu đến thăm gặp.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an trên cơ sở thực tiễn công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân cần tổng kết, đánh giá lại công tác rút ra những ưu điểm, hạn chế, bất cập của quá trình thực hiện. Đề xuất Tổng cục VIII ban hành văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung để phục vụ có hiệu quả cho công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và giúp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực THAHS hiện nay.

Cần quy định vào văn bản việc giáo dục Nội quy nhà thăm gặp cho thân nhân của phạm nhân trước khi thăm gặp lần đầu là bắt buộc. Hình thức có thể là cán bộ trực tiếp giáo dục hoặc thân nhân phạm nhân tự đọc sau đó cán bộ giải đáp những thắc mắc hoặc giải thích thêm để họ hiểu.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần tham mưu cho Tổng cục VIII sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự, thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ Công an quy định việc thăm gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân để quy định cụ thể về chế độ gặp thân nhân, nhận tiền, đồ vật của phạm nhân và việc xử lý đối với trường hợp thân nhân phạm nhân cất giấu đồ vật cấm vào đồ gửi lưu ký; trực tiếp đưa đồ vật cấm cho phạm nhân để mang vào trại sử dụng hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác.

Hai là, Cần bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm công tác và khả năng giao tiếp làm công tác thăm gặp thân nhân

Đảng ủy, Ban Giám thị trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an phải thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay gắn với nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB,CS; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo chỉ huy, thường xuyên kiểm tra đôn đốc CB,CS thực hiện nghiêm túc quy trình công tác và quy chế làm việc theo điều lệnh CAND. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng và kỷ cương kỷ luật, khen chê kịp thời và đúng nơi đúng lúc, thực sự là động lực thúc đẩy để CB,CS khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đẩy mạnh các phong trào đoàn, hội với nhiều loại hình đa dạng, phong phú và thiết thực như: Công trình phần việc, hoạt động nghĩa tình, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... qua đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi để thu hút mọi đoàn viên, hội viên tham gia tích cực, hoạt động có hiệu quả.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần thực sự coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho trại, trong đó đặc biệt chú ý: Quy hoạch CB cấp chiến lược, quy hoạch phải đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng trên cơ sở định hướng, tập trung có kế thừa. Rà soát chấn chỉnh lại việc cán bộ đã và đang gửi đi đào tạo theo dạng đào tạo từ xa, đào tạo trái ngành trái nghề, trái với mục đích yêu cầu sử dụng của trại...  Đồng thời, khẩn trương có kế hoạch mở các lớp tập huấn ngắn ngày dành cho CB,CS có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong đó có CB làm công tác thăm gặp. Đề xuất Lãnh đạo Tổng cục VIII phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Trung cấp CSND VI mở các khóa đào tạo theo mô hình không tập trung tại đơn vị để giúp CB,CS theo học đúng chuyên ngành và đảm bảo cả được việc vừa học vừa làm.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần xây dựng đề án nhân sự trình Tổng cục VIII có quyết định bổ sung quân số cho trại hàng năm và định hướng đến năm 2025. Trước mắt, cần bổ sung thêm biên chế cho các đội nghiệp vụ còn thiếu đặc biệt là đội ngũ CB trực tiếp làm công tác thăm gặp thân nhân để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cũng cần làm tốt công tác tuyển chọn, luân chuyển và bố trí CB làm công tác thăm gặp. Cán bộ phải là những người có nhiều kinh nghiệm công tác, có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh và có khả năng giao tiếp tốt.

Ba là, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ

Trong thời gian tới Ban Giám thị trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần đề xuất Tổng cục VIII bố trí sửa chữa, nâng cấp đối với các khu nhà thăm gặp phạm nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời căn cứ vào tình hình, lưu lượng phạm nhân chấp hành án tại trại hàng năm tính toán đề xuất xây Tổng cục VIII đầu tư xây dựng mở rộng thêm nhà thăm gặp để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu thăm gặp phạm nhân của thân nhân.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành phân loại và xử lý đối với những loại đã hỏng hoặc hết niên hạn sử dụng. Đồng thời, đề nghị cấp phát bổ sung đủ các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ như: Súng trung liên, súng bắn tỉa, súng tín hiệu, lựu đạn khói, bình xịt hơi cay, dùi cui, bộ đàm... có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệp vụ đặt ra. Bên cạnh đó, cũng đề xuất Tổng cục VIII trang bị, lắp đặt đồng bộ, từng bước hiện đại hóa và khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như: hệ thống camera, ghi âm, hệ thống báo động, máy kiểm soát, phát hiện kim khí, ma túy, máy phá sóng điện thoại và các phương tiện theo dõi khác (cả công khai và bí mật) để phục vụ công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý, giam giữ giáo dục phạm nhân trong đó có công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc thực hiện lắp đặt các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ nên áp dụng rộng rãi ở trong trại giam như các buồng giam, tường rào bảo vệ, khu vực xuất nhập phạm nhân, khu nhà thăm gặp…

Cần phải rà soát, sửa chữa, khôi phục trong điều kiện có thể hoặc lắp đặt toàn bộ mới đối với các hệ thống: Cấp thoát nước sinh hoạt và vệ sinh khu giam, buồng giam; hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống thu gom, quản lý và xử lý môi trường; hệ thống loa truyền thanh...

Bốn là, xây dựng quy trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân để áp dụng thống nhất, hiệu quả

Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an trên cơ sở thực tiễn công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân ở đơn vị mình tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm tìm ra những ưu điểm, hạn chế của quá trình thực hiện. Tiến hành xây dựng thành quy trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và tổ chức thực hiện thí điểm ở đơn vị để rút kinh nghiệm. Quá trình thực hiện nếu phát huy hiệu quả, hạn chế được những vi phạm có thể xảy ra đề xuất Tổng cục VIII tổ chức xin ý kiên các trại giam trong toàn quốc sau đó ban hành thành văn bản, tổ chức tập huấn và thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Trong quy trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân cần quy định cụ thể các bước cũng như những công việc cụ thể cán bộ phải tiến hành trước, trong và sau khi tổ chức cho phạm nhân thăm gặp.

Bên cạnh đó, Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cũng cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về THAHS trong đó có quy trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp cho đội ngũ CB trong toàn trại nói chung, CB làm công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp nói riêng.

Năm là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân ở trại giam Hoàng Tiến

Hiện nay, các bộ phận nghiệp vụ ở trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có mối quan hệ phối hợp với nhau nhưng chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thống nhất. Cán bộ tổ chức thăm gặp chưa có sự phản ánh tình hình phạm nhân sau thăm gặp cho các bộ phận nghiệp vụ có liên quan. Ngược lại, CB làm công tác trực trại, trinh sát, quản giáo chưa làm tốt công tác nắm tình hình và phản ánh tình hình phạm nhân trước và sau khi thăm gặp thân nhân cho CB tổ chức thăm gặp. Mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ ở trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an trong công tác nghiệp vụ nói chung, công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp nói riêng đang theo hướng “việc ai lấy làm”. Đây chính là nguyên nhân để xảy ra một số vụ vi phạm khi tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân ở trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an trong thời gian vừa qua. Vì vậy, việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân ở trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an là rất cần thiết.

Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần tổ chức ban hành quy định hoặc ký quy chế phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị trong việc tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thăm gặp.

Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để toàn thể CB,CS trong đơn vị có nhận thức đúng về ý nghĩa chính trị của công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân. Đây là nhiệm vụ chung, mọi CB,CS công tác ở Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an đều phải có tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng, nghiêm túc, phát huy được hiệu quả theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Cán bộ ở các bộ phận nghiệp vụ đặc biệt là cán bộ giáo dục, quản giáo, vũ trang cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình kịp thời phát hiện những diễn biến tâm lý, biểu hiện bất thường của phạm nhân trước, trong và sau khi thăm gặp thân nhân để chủ động có biện pháp quản lý, giam giữ, giáo dục phù hợp.

Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến- Tổng cục VIII, Bộ Công an phải có kế hoạch và phân công cụ thể nhiệm vụ của từng bộ phận nghiệp vụ, từng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, CB nghiệp vụ trong công tác tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân và có biện pháp xử lý kịp thời các bộ phận, cá nhân cán bộ có vi phạm.

Nguyễn Khánh Linh-

Cục Công nghệ Thông tin (H58)- Tổng cục IV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi