Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quản quản lý hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của Học viện Cảnh sát nhân dân

Trong những năm gần  đây,  Học viện CSND đã mở rộng về quy mô đào tạo, lưu lượng học viên  học tập tại Học viện tăng nhanh với đa dạng các loại hình đào tạo, nên nâng cao chất lượng đào tạo là nội dung hết sức quan trọng. Bên cạnh đó yêu cầu thực tiễn công tác đòi hỏi lực lượng CSND cần nâng cao trình độ cán bộ cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức luật pháp, chuyên môn nghiệp vụ mà còn cả trên các lĩnh vực tin học, ngoại ngữ, võ thuật, lái xe. Nên việc xây dựng cơ chế quản lý hoạt động học tập đối với học viên Học viện CSND đáp ứng chuẩn đầu ra là hết sức cần thiết. Đảng ủy - BGĐ Học viện CSND đã xác định được vị trí, vai trò quan trọng của công tác này nên đã xây dựng Đề án số 2458/ĐA-T32(QLĐT) ngày 30 tháng 11 năm 2009 về chuẩn đầu ra đối với học viên Học viện CSND.

Theo Đề án thì Chuẩn đầu ra đối với học viên Cảnh sát phải đảm bảo các nội dung sau:

- Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ:

- Chuẩn về chính trị

- Chuẩn ngoại ngữ :

- Chuẩn về tin học:

- Chuẩn về bắn súng

- Chuẩn tối thiểu về võ thuật

- Chuẩn về lái xe

Học viên được tuyển chọn vào học tại Học viện CSND phải đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và được đào tạo trong thời gian là 4 năm. Qua chương trình đào tạo trước khi xây dựng chuẩn đầu ra có thể thấy tổng thời lượng chương trình đào tạo cho một khóa học là: 135 tín chỉ với 2025 tiết học, được bố trí trong lịch học chính khóa kéo dài trong 4 năm học.Trong đó, kiến thức giáo dục đại cương là: 45 tín chỉ, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là: 90 tín chỉ trong đó kiến thức cơ sở là: 40 tín chỉ, kiến thức ngành là: 15 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành là: 21 tín chỉ, thực tập là: 08 tín chỉ và viết khóa luận hoặc thi tốt nghiêp: 06 tín chỉ.

Về cơ bản khi tốt nghiệp ra trường các kỹ năng, kiến thức đối với các môn học này đã trang bị cơ bản đầy đủ cho học viên về trình độ nghiệp vụ pháp luật sau khi tốt nghiệp. Các môn học như tin học, ngoại ngữ chưa có sự đầu tư thích đáng cả về thời lượng chương trình, chất lượng đội ngũ giáo viên,...như tổng thời gian đào tạo ngoại ngữ cho học viên là:12 tín chỉ với 150 tiết, võ thuật CAND là 04 tín chỉ với 60 tiết; bắn súng các loại chỉ là: 02 tín chỉ với 30 tiết, tin học là:03 tín chỉ với 45 tiết, còn lái xe ô tô không được đào tạo trong chương trình chính khóa.

Nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thống nhất từ Ban Giám đốc Học viện đến các đơn vị chức năng nên công tác quản lý học viên tham gia học tập chặt chẽ, đảm bảo quân số thường xuyên tham gia các hoạt động này; Nhà trường đã có đề án quy định rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị và nội dung của chuẩn đầu ra nên việc thực hiện triển khai tương đối thuận lợi; Các khâu trong quản lý hoạt động học tập, rèn luyện được triển khai thường xuyên đều đặn; học viên chủ yếu ở nội trú trong trường cho nên công tác triển khai các hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra có nhiều thuận lợi, tập trung thống nhất.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế như

- Do nguồn kinh phí và cơ sở vật chất của nhà trường chưa đủ để đảm bảo đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra thực sự có hiệu quả cao. Tài liệu thư viện bằng tiếng nước ngoài, sân tập võ thuật còn chật chội, cơ số lượng đạn dược còn thiếu thốn,...

- Công tác đào tạo cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý giáo dục đã được quan tâm, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng được khối lượng công việc quản lý và với số lượng học viên tăng hằng năm.

- Do nhận thức của học viên Học viện CSND trong việc tham gia học tập theo chuẩn đầu ra còn chưa nhận thức hết được ý nghĩa của các hoạt động này.

- Công tác quản lý tổ chức, đánh giá các hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra còn yếu.

- Do một bộ phận các giáo viên tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ, võ thuật có năng lực trình độ ở mức trung bình, nên việc truyền đạt kiến thức cho học viên còn gặp nhiều bất cập, gây ra sự nhàm chán cho học viên. Một số môn học phải liên kết đào tạo, mời các giáo viên, chuyên gia của các trường ngoài.

- Hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra tại Học viện CSND còn gặp nhiều bối rối, do chuẩn đầu ra thực sự là  một nội dung mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Việc thiếu thốn những thông tin, nội dung để đạt chuẩn làm cho những cán bộ quản lý phải từng bước khắc phục và đi tìm những giải pháp hiệu quả.

Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là do nhận thức của cán bộ, giáo viên và học viên còn hạn chế, chưa đồng đều nên công tác này chưa thực sự được quan tâm đúng  mức về mọi mặt; Quản lý hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra còn chưa đồng bộ, phối hợp của các đơn vị chức năng chưa tốt trong từng môn học; Nội dung, phương pháp, hình thức quản lý hoạt động này đôi lúc chưa sát hợp, chưa thể hiện tính linh hoạt sáng tạo trong các hoạt động học tập; đôi lúc còn chồng chéo lên các giờ tự học, sinh hoạt của học viên;  Do cơ sở vật chất thiếu thốn, mặt bằng khuôn viên nhà trường chật hẹp. Không đủ các điều kiện về phương tiện kỹ thuật để giảng dạy các môn học kỹ năng ở trình độ cao.

- Do nguồn kinh phí được Bộ Công an cấp để đào tạo các kỹ năng này còn thấp, không đủ để mời những trung tâm uy tín, thực sự có chất lượng để đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ, tin học.

- Một số nội dung, chương trình của các môn học theo chuẩn chưa thực sự khoa học, chưa có sự phát triển kế thừa của các chương trình học tập chính khóa.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gia tới:

Một là, quá trình xây dựng, thực hiện chuẩn đầu ra có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như trách nhiệm, hưởng ứng đồng thuận của các đơn vị quản lý giáo dục, các đơn vị giảng dạy. Sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc được thể hiện bằng việc xây dựng Đề án cụ thể của Học viện về chuẩn đầu ra các hệ học, khóa học; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án gồm các nhà giáo, các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn tham gia xây dựng, góp ý cho Đề án. Hàng năm, Nghị quyết về Khoa học và Đào tạo của Học viện đều nhấn mạnh nội dung này. Quá trình tổ chức thực hiện, Học viện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về lộ trình, tiến độ thực hiện từng chuẩn đầu ra, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị giảng dạy cũng như các điều kiện đảm bảo cho tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo sự hưởng ứng, đồng thuận cao cần tiếp tục hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến học viên về các chuẩn đầu ra của Học viện, nhất là các khóa học, hệ học mới tuyển sinh thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: sinh hoạt đầu khóa, tiếp xúc với sinh viên theo định kỳ, qua tổng kết kỳ học, năm học… để học viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và xác định các tiêu chí phấn đấu từ đó xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chủ động xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân phấn đấu các chuẩn đầu ra theo quy định.

Hai là, các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra như: Quản lý giáo dục, hậu cần và các đơn vị giảng dạy luôn có sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao và có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong số các chuẩn đầu ra, có những chuẩn cần phải thực hiện trong cả quá trình tổ chức đào tạo của chuyên ngành, có những chuẩn đầu ra có thể sắp xếp kế hoạch, lịch thời khóa biểu để học viên hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định. Mặt khác việc thực hiện các chuẩn đầu ra do nhiều đơn vị tổ chức thực hiện, quá trình này có liên quan đến các điều kiện đảm bảo như: Hội trường, sân tập, phương tiện, dụng cụ dạy học cũng như các quy định liên quan đến quản lý học viên các trường CAND… Vì vậy, nếu thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị tổ chức thực hiện sẽ dẫn đến chồng chéo, kém hiệu quả.

Ba là, để tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra có hiệu quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu của đề án cần có một kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết, khoa học trên cơ sở khảo sát, đánh giá và tính toán cho quá trình tổ chức thực hiện về thời gian, lộ trình, kinh phí, điều kiện hội trường, sân bãi, lịch trình học tập, điều kiện giảng viên, thậm chí có hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho giảng viên, học viên trong toàn Học viện để nắm bắt chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Có như vậy khi triển khai sẽ đem lại sự nhất trí, đồng thuận cao và tránh bị chồng chéo, lúng túng, bị động giữa các đơn vị tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:

- Qua sơ kết 5 năm thực hiện chuẩn đầu ra và hàng năm tổ chức thực hiện cần được kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các tiêu chí cụ thể của các chuẩn đầu ra cho phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Quá trình nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các chuẩn đầu ra cần dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, có ý kiến góp ý của các đơn vị, công an địa phương để kịp thời cập nhật với yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, quản lý chuẩn đầu ra trong tất cả các khâu: Từ hoạt động lịch trình, thời khóa biểu, quản lý kết quả, công tác tài chính… Xét ở góc độ nội dung việc thực hiện chuẩn đầu ra có những đặc điểm giống như tổ chức chương trình đào tạo do vậy quá trình tổ chức thực hiện cũng cần được thực hiện theo quy trình quản lý đào tạo.

- Thường xuyên duy trì và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện chuẩn đầu ra để đảm bảo các chuẩn theo quy định được thực hiện đúng đắn, nghiêm túc; đồng thời giúp cho quá trình xây dựng các tiêu chí kiểm định và mục tiêu phấn đấu trong tổ chức đào tạo các chuyên ngành đào tạo của Học viện. Chức năng này do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo phụ trách và phối hợp với các đơn vị quản lý giáo dục khác tiến hành.

- Giải pháp thực hiện kế hoạch đào tạo các môn học kỹ năng bổ sung đó là cần tranh thủ lấy thời gian nhàn rỗi ngoài giờ lên lớp của học viên làm quỹ thời gian để xây dựng các kế hoạch học tập;

- Xây dựng các kế hoạch chiến lược đối với từng môn học mới theo những tiêu chuẩn và mục tiêu đạt ra cụ thể; xác định rõ những nguồn lực để đạt được những mục tiêu giáo dục đã đặt ra. Đối với môn ngoại ngữ và tin học nhất thiết phải có sự đầu tư tuyển dụng nguồn lực giáo viên có chất lượng cao, đã tham gia giảng dạy ở các trung tâm tin học có uy tín;

- Xác định đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc đối với học viên khi tốt nghiệp, nên cần có kế hoạch cụ thể đối với từng môn học theo những yêu cầu mà đề án chuẩn đầu ra đã đề ra;

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời chương trình kế hoạch đã đề ra;

- Có kế hoạch định kỳ tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đào tạo các môn học đáp ứng chuẩn đầu ra.  

- Nghiên cứu cụ thể các nội dung, mục tiêu, yêu cầu của các kế hoạch đối với từng môn học đã đề ra.

- Cần gắn kết quả của học viên sau khi đạt chuẩn về các môn học kỹ năng bổ sung để đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên trực tiếp quản lý.

- Tập huấn sâu rộng bằng các hình thức cho cán bộ giáo viên về các kỹ năng quản lý giáo dục, các phương pháp tổ chức sư phạm và kỹ năng kiểm tra đánh giá đối với học viên và tập thể lớp học;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra đối với từng lớp học, khóa học theo những giai đoạn cụ thể.

- Đối với học viên:

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung của đề án chuẩn đầu ra, quy định về chuẩn kéo dài một số môn trong quá trình đào tạo đại học của nhà trường;

+ Yêu cầu học viên tự đưa ra các kế hoạch học tập của mình trong từng năm học để đăng ký tham gia hoàn thiện các môn học bổ sung;

+ Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra mà Học viện đã bố trí./.

 Nguyễn Văn Khanh - Phòng QLĐT hệ VLVH – T32

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Học viện CSND (2009) - Đề án 2458/ĐA-T32-QLĐT ngày 30 tháng 11 năm 2009 quy định chuẩn đầu ra đối với học viên Học viện CSND;

-  Học viện CSND -  Báo cáo hai năm thực hiện chuẩn đầu ra 2009 - 2011.

-  Học viện CSND - Báo cáo 5 năm thực hiện chuẩn đầu ra 2009 - 2014.

- Học viện CSND - Thông báo số 16 ngày 17/02/2011 của Giám đốc Học viện về phân công thực hiện chuẩn đầu ra.

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác