Thứ Ba, 26/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Với tâm huyết và trình độ chuyên môn cao, lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy đã không ngừng nâng cao. Cụ thể là kết quả khám phá, điều tra vụ án về ma túy đạt từ 70% vụ án trở lên đề nghị truy tố và xét xử nâng cao, thu giữ nhiều vật chứng về chất ma túy cac loại. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực tế công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy còn có những khó khăn, tồn tại, cần được khắc phục như: 

- Thứ nhất, thực hiện các chỉ tiêu tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy còn chưa đạt yêu cầu đặt ra của Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy. Cụ thể là hằng năm, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ lập được 30 - 40 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc (chỉ đạt 60% so với chỉ tiêu đặt ra). Trong đó có những huyện đạt tỷ lệ đưa người cai nghiện bắt buộc rất thấp như: huyện Sơn Động đạt 33,3%; huyện Tân Yên đạt 28,6%; huyện như Lục Nam 6 tháng đầu năm 2017 chưa thực hiện được một chỉ tiêu nào. Đối với trường hợp đưa người cai nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mỗi năm trung bình lập được khoảng 100 - 120 hồ sơ, nhưng khái quát chung chỉ đạt 63% chỉ tiêu tổ chức cai nghiện, có những huyện đạt rất thấp như: huyện Sơn Động 38% chỉ tiêu; huyện Yên Thế 36% chỉ tiêu; thậm chí cũng có huyện chưa đạt chỉ tiêu nào trong năm 2017 như huyện Lạng Giang.

- Thứ hai, tổ chức công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống ma túy trên các mặt còn chưa được thường xuyên liên tục, kém hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng còn chưa đạt hiệu quả cao, còn ít sáng tạo trong sử dụng nội dung và hình thức tuyên truyền vận động quần chúng. Vì vậy, việc tuyên truyền đến mỗi người dân về tác hại của ma túy cũng như trách nhiệm của họ trong đấu tranh phòng, chống ma túy còn chưa triệt để, sự tham gia tích cực của mỗi thành viên xã hội còn hạn chế.

- Thứ ba, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động cai nghiện cho những người nghiện ma túy chưa đạt hiệu quả cao, chưa được tổ chức chặt chẽ và tiến hành thanh, kiểm tra chưa thường xuyên liên tục. Trên thực tế ở tỉnh Bắc Giang đã sử dụng nhiều hình thức đa dạng để tổ chức cai nghiện nhưng các hình thức đó chưa được duy trì đều đặn và triệt để. Các hình thức cai nghiện chủ yếu là để cắt được nghiện tạm thời, còn sau đó khi trở về đời sống hàng ngày thì phần nhiều lại bị trở lại con đường nghiện ngập. Trên địa bàn huyện Tân Yên từ năm 2013 đã có 5 người đi cai nghiện bắt buộc, 4 người cai nghiện tại cộng đồng nhưng sau đó đến năm 2014 thì 7 người lại tiếp tục nghiện lại.

Xuất phát từ những tồn tại, thiết xót nêu trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cần làm tốt những nội dung sau:

- Một là, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất kịp thời chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong công tác nắm tình hình về ma túy cần phải nắm rõ tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại mỗi địa bàn; tình hình tội phạm về ma túy, tệ nạn ma túy đang diễn ra tại địa bàn; tình hình về triển khai công tác cai nghiện ma túy... Để làm tốt công tác này, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cần phải sử dụng tổng hợp các phương pháp cụ thể như sau:

+ Phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, nhất là Công an phường, xã, thị trấn rà soát trong các khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức Nhà nước và xã hội để nắm bắt phát hiện số lượng người nghiện đang sinh sống và làm việc trên mỗi địa bàn.

+ Sử dụng các biện pháp điều tra cơ bản của lực lượng CSND để phát hiện thu thập tình hình. Đặc biệt cần chú ý làm tốt công tác điều tra cơ bản các địa bàn, tuyến trọng điểm để có cơ sở đề xuất về chủ trương biện pháp nhằm tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống ma túy.

+ Tiến hành chặt chẽ công tác sưu tra các đối tượng về ma túy theo tinh thần Thông tư 18/2013 của Bộ Công an. Trong công tác này phải xác định cụ thể các đối tượng còn điều kiện khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy; tiến hành phân loại theo danh mục và tính chất các đối tượng sưu tra để tiến hành quản lý, kiểm soát các hoạt động đối tượng.

- Hai là, cải tiến nội dung và hình thức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác với ma túy và tích cực tham gia trong phòng, chống ma túy.

Đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy cần phải có sự tham gia rộng rãi tích cực của đông đảo các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và mỗi gia đình, mỗi người dân. Trong phạm vi giải quyết này tôi xin đề xuất một số vấn đề sau đây:

+ Về nội dung cần chú ý nhấn mạnh các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Ma túy là chất có hại”, “Không lơ là mất cảnh giác với ma túy”, “Không để ma túy đến nhà bạn’, “Không được thử dùng ma túy”, cần phải làm nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với đặc điểm cụ thể ở các địa bàn khu dân cư hoặc cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

+ Về hình thức vận động tuyên truyền quần chúng phòng, chống ma túy cần phải được quan tâm sử dụng một cách phù hợp hơn. Ngoài các buổi sinh hoạt tập trung theo chủ đề phòng, chống ma túy cần phải trực tiếp gặp gỡ đối với từng người nghiện để tác động bàn cách từ bỏ nghiện ma túy. Nhất là các đối tượng đang còn mới tiếp xúc với ma túy và chưa đưa vào danh sách quản lý, cần làm cho họ có hiểu biết hơn về khả năng từ bỏ được ma túy của mỗi cá nhân, trên cơ sở đó tận tình giúp đỡ họ trong công việc, trong đời sống hàng ngày, nhất là những lúc khó khăn bi quan chán nản với cuộc sống và chuyện cai nghiện.

+ Cần tăng cường thời lượng các đài truyền thanh ở các xã, bản và sử dụng in vào nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. Trong thực tế hình thức này ít được sử dụng do hệ thống đài truyền thanh còn ít và kỹ thuật kém, bị hỏng hóc nhiều, đề nghị cần trang bị lại một cách phổ cập toàn bộ tại các cơ sở dân cư và cơ quan nhà nước, xí nghiệp, trường học...

- Ba là, tích cực tham gia đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả các phương pháp và mô hình cai nghiện ở các cấp để làm giảm số lượng người nghiện. Cai nghiện cho những người bị nghiện ma túy là một trong những nội dung quan trọng của phòng, chống ma túy. Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát thực tế về hình thức tổ chức cai nghiện tác giả có đề xuất như sau:

+ Cần phải nghiên cứu nắm tình hình đầy đủ, kịp thời về số người nghiện ma túy trong mỗi địa bàn và thời gian cụ thể. Trong phân tích thống kê người nghiện cần phải tuân thủ theo hướng dẫn chung, đảm bảo tính cụ thể về các nội dung: Tên, tuổi, nơi cư trú, nơi làm việc, lứa tuổi, tiền án, tiền sự, thời gian nghiện, tái nghiện, loại ma túy thường sử dụng, mức độ nghiện, điều kiện hoàn cảnh công việc và gia đình.

+ Mở rộng các trung tâm cai nghiện tự nguyện trong phạm vi toàn tỉnh. Hiện nay ở Bắc Giang mới mở được 6 trung tâm cai nghiện tự nguyện ở các trung tâm y tế và bệnh viện huyện, sắp tới cần phải mở rộng ở các huyện khác như: Việt Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn.

+ Nghiên cứu áp dụng những phương pháp cai nghiện có hiệu quả như sử dụng phác đồ cắt cơn, phương pháp sử dụng metanol hoặc xoa bóp, bấm huyệt, chữa thuốc nam...

+ Thường xuyên tổng kết công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở đang triển khai, đánh giá hiệu quả của mỗi loại phương pháp cai nghiện, nhân rộng những mô hình tiên tiến có hiệu quả để áp dụng rộng rãi cho các cơ sở chữa bệnh khác.

- Bốn là, tăng cường tham gia với các lực lượng khác trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống ma túy. Từ thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, theo tôi trong thời gian tới cần phải thực hiện thanh tra, kiểm tra đều đặn, thường xuyên hơn đối với các vị trí cần thanh tra như: Trung tâm cai nghiện, xã phường, thôn, khu phố, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện cộng đồng, cai nghiện tự nguyện, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ nơi có những đối tượng nghiện ma túy đang bị bắt giữ.

+ Thanh tra phải xác định rõ mục tiêu yêu cầu, có kế hoạch cụ thể chi tiết về địa bàn thời gian và nội dung, phương pháp thanh, kiểm tra.

+ Xác minh đúng thành phần thanh tra, kiểm tra bao gồm đại diện chính quyền, Công an và các bộ phận trong ban chỉ đạo phòng, chống ma túy như: Sở Lao động thương binh - xã hội, Sở Y tế...

+ Nội dung thanh tra cần phải được phổ biến trước cho các thành phần tham dự và chú ý đến những vấn đề chính như: Xác định số lượng người cai nghiện, những phương pháp cai nghiện, quy trình cai nghiện, hiệu quả tác dụng của mỗi phương pháp cai nghiện và trung tâm cai nghiện.

- Cần có kết luận thanh tra, kiểm tra rõ ràng, chỉ rõ những ưu điểm đạt được và những nhược điểm thiếu xót ở mỗi cơ sở cai nghiện, những khuyến nghị cần bổ sung thay đổi về hoạt động cai nghiện ở các cơ sở  đó.

+ Cần thiết phải có các hình thức khen thưởng và kỷ luật đúng đắn nghiêm túc đối với các hoạt động cai nghiện ở các trung tâm và địa bàn hành chính.

- Năm là, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lĩnh vực này.

Với lực lượng CSĐTTP về ma túy, kiến thức và năng lực cần bồi dưỡng cho lực lượng này bao gồm: Kiến thức về ma túy, pháp luật phòng, chống ma túy, năng lực về quản lý và kiểm soát các chất ma túy hợp pháp, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy… Hình thức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức đối với lực lượng này như: Tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ CSĐTTP về ma túy được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chính quy như các hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, chuyên ngành quản lý nhà nước về PCTP nói chung và PCMT nói riêng. Tham gia học tập, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn bổ sung kiến thức về từng mặt trong quản lý nhà nước về PCMT của Bộ Công an và các ngành có liên quan.

- Sáu là, tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐTTP về túy với các lực lượng khác trong công tác quản lý nhà nước về  phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy tạo nên hiệu quả của PCMT rất cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khác nhau trong hệ thống quản lý. Cụ thể là:

+ Cơ quan Công an cần hợp tác với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cùng nhau phòng, chống các loại tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma túy, bố trí Công ăn việc làm ổn định cho người nghiện và cai nghiện trở về chống tái nghiện, tái phạm tội.

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ nhằm tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện những đối tượng nghi vấn phạm tội và đối tượng nghiện ngập trong đoàn thể của mình để có biện pháp ngăn ngừa, làm giảm hiệu quả tác hại của ma túy.

+ Phối hợp với các tổ chức mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh nhằm tiến hành phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy ở các địa bàn cơ sở xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố tham gia tổ chức cai nghiện cho những người đã bị nghiện ma túy.

+ Phối hợp với các lực lượng ngành Công an, trước hết là lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH để nắm vững tình hình di, biến động dân cư, tình hình đối tượng nghiện và có khả năng đi vào con đường nghiện ngập và làm các thủ tục hành chính đưa cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh, huyện, xã, phường.

+ Phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra để thực hiện các nhiệm vụ phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra làm rõ các vụ án về ma túy, sử dụng các biện pháp điều tra theo tố tụng trong quá trình điều tra vụ án.

+ Phối hợp với các lực lượng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh trong việc giám định các chất ma túy và giám định người nghiện ma túy để phục vụ cho công tác điều tra vụ án ma túy và đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện.

Những giải pháp đã nêu trên đây được xuất phát từ tình hình thực tiễn về công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Những giải pháp đó có tính toàn diện và có tính khả thi. Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ giúp cho hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy được thúc đẩy vươn lên và đạt hiệu quả cao hơn.

Thượng úy Nguyễn Thị Thúy

Khoa Kỹ thuật hình sự - T32

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Giám định các chất ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2012

2. Giáo trình Quản lý nhà nước về An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2010

3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và năm 2017


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi