Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

Toàn tỉnh hiện có trên 5.000 cơ sở trong diện quản lý về PCCC, trong đó có 1.087 cơ sở thuộc loại nguy hiểm về cháy, nổ, như: các nhà máy, xí nghiệp trong các KCN tập trung.  Qua đó, góp phần giúp cho tỉnh Bắc Ninh luôn ở tốp đầu so với cả nước về phát triển kinh tế. Song song với sự phát triển đó là những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và sự gia tăng về các tai nạn, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất và người dân chưa cao; các điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông còn bất cập, nguồn nước không thuận lợi, các điều kiện đảm an toàn PC&CC còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự còn phức tạp; yếu tố thời tiết, thiên tai, diễn biến bất thường, nắng, nóng hanh khô kéo dài. Những yếu tố nêu trên đã tác động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2012đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 131 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 425 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1000 tỷ đồng. Trong đó, cháy tại các KCN xảy ra 37 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản gần 800 tỷ. Kết quả điều tra nguyên nhân các vụ cháy xảy ra tại các cơ sở trên chủ yếu là do: Vi phạm quy định an toàn PCCC chiếm 15%; vô ý gây ra là chiếm 58%, sự cố kỹ thuật gây cháy chiếm 23%; chưa làm rõ 04%.


Biểu đồ thống kê nguyên nhân cháy tại cơ sở trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc ninh từ năm 2012 đến hết năm 2017

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, thiệt hại cả người và tài sản của những vụ cháy gây ra, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra công tác PCCC theo chuyên ngành, chuyên đề, đồng thời, đã chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Từ 2012 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra thi công, kiểm tra nghiệm thu tất cả cơ sở trên địa bàn tỉnh 14.647 lượt cơ sở, trong đó, số lượt kiểm tra của cơ sở trong các KCN là hơn 6.000 lượt về PCCC; phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót và lỗi vi phạm về PCCC; Số lần kiểm tra và số lỗi vi phạm của cơ sở trong các KCN trên địa bàn tỉnh được phát hiện và ghi nhận trong các biên bản kiểm tra an toàn PCCC là rất nhiều, có đến trên 82% cơ sở được kiểm tra có thiếu sót, vi phạm về PCCC trong quá trình hoạt động, có đến 55% lỗi vi phạm về PCCC được kiến nghị nhiều lần. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tiến hành XPVPHC trong lĩnh vực PCCC đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về PCCC và đã ra quyết định xử phạt cơ sở trong các KCN là 155 quyết định trên tổng số 297 quyết định xử lý vi phạm toàn tỉnh; Tổng số tiền nộp phạt là gần 300 triệu đồng. Qua đó, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCC đã có những tác động hết sức tích cực góp phần hết sức quan trọng làm giảm số các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian qua. cụ thể, đã giảm số các vụ cháy từ 41 vụ năm 2012 đa giảm xuống còn 07 vụ năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả kể trên, hoạt động XPVPHC trong lĩnh vực PCCC đã bộc lộ những thiếu sót, bất cập cụ thể: Việc xử phạt chỉ mang tính hình thức, vi vi phạm quy định về PCCC kéo dài, chậm khắc phục; một số vụ xử phạt cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vi phạm không xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, để ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế được xác định là do hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và việc XPVPHC trong lĩnh vc PCCC còn bất cập. Một số các quy định của pháp luật về PCCC còn chồng chéo. Thực tế công tác quản lý về PCCC cho thấy một số lỗi vi phạm pháp luật về PCCC, thực sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng chưa được quy định rõ trong các Nghị định về xử phạt hành chính trước đây đã gây nhiều khó khăn trong công tác xử phạt như: Hành vi bán bảo hiểm cháy nổ nhưng không có biên pháp PCCC cho cơ sở, bán bảo hiểm khi cơ sơ không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định... Nhiều hành vi vi phạm về PCCC còn quy định chung chung, chưa cụ thể dẫn đến việc áp dụng trong công tác xử phạt chưa thực sự hiệu quả. Việc đánh giá thiệt hại trong các vụ cháy là chủ quan của các đơn vị cơ sở nơi xảy ra cháy và cán bộ thực thi pháp luật; Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực PCCC chưa được coi trọng đúng mức, còn hạn chế về thời lượng, nội dung chưa được đề cập sâu đến các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với vi phạm hành chính, đối tượng được tuyên truyền còn hạn chế; bên cạnh đó việc giáo dục pháp luật cũng như mục đích, ý nghĩa của XPVPHC đối với các chủ thể xử phạt cũng còn chưa thường xuyên, đã dẫn đến tình trạng một số cán bộ thực thi pháp luật còn xem nhẹ công tác XPVPHC trong lĩnh vực PCCC. Nhận thức pháp luật của các chủ thể vi phạm và chủ thể xử phạt còn hạn chế ở các mặt như: Nhận thức của chủ thể vi phạm;  nhận thức của chủ thể xử phạt; Vai trò trách nhiệm, trình độ, năng lực của cán bộ thực thi nhiệm vụ trong phát hiện vi phạm và XPVPHC trong lĩnh vực PCCC chưa được đề cao; công tác phối hợp trong QLNN về PCCC nói chung và công tác XPVPHC trong lĩnh vực PCCC nói riêng giữa các lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng khác vẫn còn thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác XLVPHC đối với các vụ cháy; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động XPVPHC trong lĩnh vực PCCC đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng khác trong quá trình thực thi công vụ chưa được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng quan tâm thực hiện thường xuyên, chưa có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ, việc thanh tra, kiểm tra nhiều khi mang tính chiếu lệ theo kiểu “ người nhà”, vì vậy chưa phát hiện và uốn nắn kịp thời những hạn chế, sai sót, tồn tại trong việc XPVPHC.

Để nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các hội, các ngành chức năng ở địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần chủ động tăng cường các biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh sống trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật XPVPHC trong lĩnh vực PCCC, các quy định pháp luật về PCCC và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC như các cuộc thi tìm hiểu về các quy định về PCCC, chú trọng, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giải thích pháp luật về PCCC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, pa nô, áp phích, khẩu hiệu. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC có nghĩa là cần phải có những hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đó là phải sử dụng có hiệu quả và điều chỉnh các hình thức, phương pháp đang sử dụng cho phù hợp với thực trạng pháp luật về PCCC và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; 

Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình học tập về PCCC, từng bước đưa việc dạy và học pháp luật PCCC nói chung và pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực PCCC nói riêng vào các ngành học, bậc học trong hệ thống giáo dục

Hai là, Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. Trong chỉ đạo, điều hành việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC người đứng đầu cơ sở phải thực sự gương mẫu, quan tâm đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của chính bản thân mình cũng như của người lao động tổ chức thực hiện quy định, nội quy. Người đứng đầu phải phân công cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội quy, quy định về PCCC, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các thiếu sót, ngăn ngừa chấn chỉnh các vi phạm về PCCC; cần định kỳ bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra an toàn PCCC cho lực lượng trực tiếp làm công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trên địa bàn nhằm nâng cao kiến thức và tích lũy kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành về PCCC của người đứng đầu.

Ba là, Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở, địa bàn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

- Các cấp Lãnh đạo, chỉ huy từ cấp Đội, cấp Phòng và cấp Tỉnh trong lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành một cách kiên quyết, khách quan đối với công tác XPVPHC về PCCC, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của cán bộ dưới quyền, có chế độ khen thưởng kịp thời, đồng thời cũng xử lý nghiêm các cán bộ lợi dụng nhiệm vụ để trục lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Cần phải thường xuyên giáo dục, nâng cao vai trò trách nhiệm đối với cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát PCCC  tỉnh Bắc Ninh  trong công tác kiểm tra an toàn PCCC và XPVPHC. bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, và năng lực thực hiện.

Năm là, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với UBND các cấp và các cơ quan ban nghành trên địa bàn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC. Phối hợp với các lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố; với đồn Công an của các khu công nghiệp, trên các mặt công tác PCCC; Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh cần thống nhất ban hành quy chế phối hợp trong công tác QLNN về PCCC và ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Cần chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, thống kê về XPVPHC, theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, báo cáo nhanh khi có các vụ việc đột xuất cho cơ quan chủ quản để từ đó tổng hợp, đánh giá và phân tích tình hình sát với yêu cầu thực tế.

- Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra an toàn PCCC và công tác quản lý cơ sở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố giữa lực lượng Cảnh sát PCCC  tỉnh Bắc Ninh  với các lực lượng Công an cơ sở và đặc biệt là đồn Công an KCN là không thể thiếu và có tác dụng rất lớn trong việc nắm bắt tình hình cơ sở hoạt động PCCC, các vi phạm về PCCC tại các cơ sở, cũng như việc đôn đốc thức hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng về PCCC và XPVPHC trong lĩnh vực PCCC.

Sáu là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

- Lực lượng Thanh tra của Cảnh sát PCCC tỉnh, Lãnh đạo, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC  khu vực cần phải xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với các hoạt động PCCC một cách khoa học theo các chương trình dài hạn và ngắn hạn, tránh kiểm tra hoặc thanh tra một cách tuỳ tiện hoặc khi các cá nhân, đơn vị “có vấn đề”, có đơn tố cáo… rồi mới thanh tra, kiểm tra. Kiểm tra mỗi quý/lần do lãnh đạo đơn vị quy định, đánh giá kết quả kiểm tra; từ đó chủ động phòng ngừa và uấn nắn kịp thời những sai phạm của CBCS trong công tác XPVPHC, xử lý nghiêm minh theo nguyên tắc mọi ngưòi đều bình đẳng trước pháp luật. Kiên quyết chống mọi hành vi bao che, nương nhẹ, nể nang người vi phạm pháp luật PCCC dưới bất kỳ hình thức nào./.

ThS. Trần Việt  - Phòng Tổ chức cán Bộ  - T32

Tài liệu tham khảo:

Báo cáo của phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh từ năm 2012 đến năm 2017.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất