Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Vai trò của công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân

Công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân thuộc hệ thống các lĩnh vực quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trong Công an nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là một mặt cấu thành thiết yếu của công tác hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân, được hình thành từ những ngày đầu chuẩn bị cho việc thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945). Công tác này hình thành, tồn tại và phát triển liên tục theo quá trình phát triển của ngành Công an. Mỗi công dân khi bước chân vào học tập, công tác trong ngành Công an đều được bảo đảm trang phục theo đúng quy định của ngành để thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là “công tác không thể thiếu được của các cấp Công an, là một trong những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân, nó gắn liền với chiến đấu và cuộc sống hành ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân” (1).

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang thường trực chiến đấu, bao gồm nhiều lực lượng nghiệp vụ khác nhau, chiến đấu thầm lặng, không trận tuyến ở mọi lúc, mọi nơi. Đối tượng đấu tranh của lực lượng Công an nhân dân rất đa dạng, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có trang bị vũ khí, phương tiện hoạt động hiện đại. Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an là công tác gắn liền trong toàn bộ lĩnh vực hoạt động của lực lượng Công an, bảo đảm phương tiện, công cụ học tập, làm việc, chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng Công an. Địa bàn của công tác quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân rất rộng, phân tán trên toàn quốc và cả ở nước ngoài. Công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân phải được thực hiện tốt trong mọi tình hình, ở mọi địa bàn, cả những vùng sâu, vùng xa… Công tác quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bao gồm nhiều nội dung, từ xây dựng kế hoạch đảm bảo, tổ chức mua sắm, đặt hàng gia công, sản xuất, cấp phát, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, thanh xử lý… các mặt hàng đã được trang bị. Đối tượng được trang bị của công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bao gồm An ninh, Cảnh sát, Tình báo, học viên các trường Công an nhân dân, trong từng lực lượng này lại chia tách thành nhiều cơ quan, bộ phận cụ thể theo từng chuyên ngành riêng, có nhu cầu đảm bảo, trang bị và quản lý khác nhau. Đối tượng trang bị của công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân đa dạng, bao gồm hàng trăm loại mặt hàng quân trang từ mũ, quần áo, giầy, tất đến các loại trang phục phụ như phù cấp hiệu, dây trang trí, Công an hiệu... Với đối tượng quản lý có tính chất đặc thù, tính chuyên môn cao đòi hỏi sự khoa học trong tổ chức làm việc, có cơ chế giám sát cũng như định hướng trong tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác này. Công tác quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân có quan hệ chặt chẽ với công tác hợp tác quốc tế.

Công tác quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân giữ vai trò trọng yếu sau:

Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an nhân dân

Đảm bảo phương tiện, công cụ học tập, công tác, chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ nâng cao khả năng và hiệu quả công việc. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với trách nhiệm và nhiệm vụ có tính chất đặc biệt như vậy đòi hỏi trang phục phải đáp ứng kịp thời những yêu cầu công việc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, thể hiện được tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trang phục Công an bảo vệ cơ thể cho cán bộ, chiến sỹ, là phương tiện, công cụ để cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thực tế cho thấy, để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì  không chỉ thông qua việc ban hành nghị quyết, khẩu hiệu mà cần thiết phải quan tâm đến các yếu tố vật chất đang ảnh hưởng từng giây, từng phút đến mỗi cá thể. Sẽ là rất khó hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cán bộ chiến sỹ không đảm bảo sức khỏe, không đảm bảo phương tiện, công cụ làm việc. Một cán bộ chiến sỹ Công an mặc đồ bẩn, rách, nhàu nát, trang phục không đồng bộ thì không chỉ ảnh hưởng đến chính tinh thần cán bộ đó mà còn khiến người tiếp cận có cái nhìn phản cảm, mất cảm giác tin tưởng, an toàn. Với phương tiện, công cụ làm việc như vậy, không đảm bảo yêu cầu để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.Tóm lại, quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bảo đảm một trong những nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên thành công trong quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bảo đảm quản lý tổ chức và tính thống nhất, chuyên nghiệp

Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân góp phần quản lý tổ chức cán bộ ngành Công an. Trang phục Công an nhân dân là một loại đồng phục có tính đặc thù, truyền tải quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm mà Đảng và nhà nước giao cho lực lượng Công an. Trang phục Công an nhân dâncụ thể hóa thông tin của từng lực lượng, từng cán bộ, chiến sỹ, góp phần thiết lập trật tự trong đội ngũ. Trang phục Công an nhân dân là đồng phục của ngành, thể hiện tính thống nhất, chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội. Nếu như trang phục thường dùng có vai trò chính là bảo vệ và làm đẹp cho cơ thể con người thì trang phục Công an còn có vai trò làm công cụ quản lý tổ chức. Điều này được làm rõ qua việc cụ thể hóa mà sắc, kiểu dáng trang phục từng lực lượng của ngành Công an. Về mặt chủ quan, đây là một cách thức quản lý nội bộ ngành nhằm xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, chính quy. Về mặt khách quan, trang phục Công an là dấu hiệu nhận biết cho nhân dân về người sử dụng, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân kịp thời phản ảnh những gương việc tốt cũng như những hành vi chưa chuẩn mựccủa cán bộ Công an. Đây là một trong những cơ sở để nghiên cứu, xây dựng các biện pháp quản lý tổ chức cán bộ ngành Công an.

Quản lý tốt trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là quản lý kinh phí nhà nước

Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là quản lý kinh phí nhà nước được phân bổ từ ngân sách nhà nước. Kinh phí ngân sách nhà nước bao gồm sự đóng góp từ nhân dân, là tài sản chung của toàn dân được nhà nước quản lý. Tại khoản 1, Điều 8 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015, quy định rõ “Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp”.Lượng kinh phí để bảo đảm trang phục Công an nhân dân là lượng tài sản lớn mà nhà nước đã giao cho Bộ Công an quản lý, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khối tài sản này được sử dụng không nhằm mục đích thu lợi nhuận của nhà nước đối với xã hội mà như một khoản chi phí dịch vụ công nhằm tạo ra những lợi ích công cộng để mọi người cùng được hưởng. Như vậy, công tác quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân tham gia vào quá trình tạo ra phúc lợi xã hội cho toàn dân. Việc quản lý tốt vấn đề trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là quản lý tốt nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước phân bộ cho Bộ Công an.

Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bảo đảm chất lượng kỹ thuật

Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bảo đảm chất lượng kỹ thuật trang phục phục vụ công tác, chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ Công an. Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân được thực hiện từ việc tính toán, nghiên cứu thiết kế mẫu mã, chất liệu phù hợp đặc thù từng lực lượng trong ngành Công an đến quá trình sản xuất ra thành phẩm đến tay cán bộ chiến sỹ. Mẫu thiết kế với kiểu dáng phù hợp, kích thước chính xác, đường nét sắc xảo, bộ trang phục tạo sự thoải mái và hình ảnh đẹp, đây là một trong nhiều yếu tố thể hiện sự tinh nhuệ của lực lượng Công an. Công tác nghiên cứu, thiết kế được tiến hành thường xuyên, liên tục, áp dụng những thành tựu khoa học mới để cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục Công an, đáp ứng yêu cầu hiện đại và thân thiện với môi trường.Trang phục Công an nhân dân trang bị cho từng người đòi hỏi kiểu dáng phải khỏe, đẹp, thống nhất, vừa có tính dân tộc vừa có tính hiện đại, tiện sử dụng, ổn định lâu dài. Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc tới Nam với 7 vùng khí hậu khác nhau đòi hỏi chất liệu sử dụng để sản xuất trang phục Công an phải được tính toán, lựa chọn một cách kỹ càng đảm bảo “đông ấm, hè mát”, giúp người mặc thấy thoải mái khi sử dụng và đảm bảo độ bền cho sản phẩm. Trang phục Công an được gia công, sản xuất tại các công ty trực thuộc Bộ Công an và các cơ sở sản xuất uy tín ngoài ngành. Quá trình sản xuất thường xuyên có cán bộ kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bảo đảm hình ảnh đại diện của ngành Công an nhân dânViệt Nam.

Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân bảo đảm hình ảnh đại diện của ngành Công an, của đất nước Việt Nam. Công an nhân dân được xác định là bộ mặt của nhà nước trong đó trang phục Công an nhân dân đã thực sự góp phần làm tăng thêm tính trang trọng lịch sự uy nghiêm thể hiện tính chính quy, thống nhất của toàn lực lượng. Hình ảnh người cán bộ Công an là hình ảnh quen thuộc với mọi tầng lớp nhân dân. Một công dân không có chuyên môn về ngành Công an hay ngành may mặc, nhìn vào bộ trang phục, qua màu sắc có thể nhận biết về chức năng, nhiệm vụ chính của người sử dụng. Một người khoác lên mình bộ trang phục Công an nhân dân được nhìn nhận đại diện cho một khuân mẫu, chuẩn mực. Bộ đồng phục mang tính đặc thù của ngành này có tác động sâu sắc tới nhận thức, tâm lý đối với người nhìn.Những người có ý định vi phạm pháp luậtthường sẽ kiềm chế hành vi bất hợp pháp của họ nếu họ phát hiện sự có mặt của Công an, được nhận biết qua hình ảnh bộ trang phục Công an, ví dụ một người có ý định như vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông sẽ hạn chế hành vi này nếu phát hiện sự có mặt của Cảnh sát giao thông. Khi tham gia các hoạt động xã hội, ta đều dễ dàng thấy hình ảnh gần gũi của đồng chí Công an phường với màu áo xanh như màu của cánh đồng quê yên bình; hình ảnh bộ đồng phục mang sắc vàng lúa chín, gợi cảm giác mùa màng bội thu, gợi sự ấm no, an lành của đồng chí Cảnh sát giao thông tận tụy, không quản ngại mưa, nắng, gió rét giúp nhân dân lưu thông an toàn trêm đường; hay hình ảnh uy nghiêm của đồng chí Cảnh vệ với bộ trang phục màu trắng gợi sự tinh khiết, thiêng liêng... Hình ảnh của cán bộ chiến sỹ Công an được cụ thể hóa qua kiểu dáng, màu sắc các bộ trang phục hiện hữu trong mọi hoạt động đời sống xã hội. Trong một đám đông, khi cần đến sự giúp đỡ để tìm kiếm sự an toàn, phản ứng dễ thấy là người ta sẽ nhìn, tìm đến Công an qua những dấu hiệu nhận biết từ bộ trang phục. Khi đón tiếp các đoàn khách quốc tế, lực lượng Công an hiện diện đầu tiên, liên tục và không thể thiếu, khi bước chân xuống các sân bay, ga tàu, bến cảng có lực lượng an ninh, dẫn đoàn có lực lượng Cảnh sát giao thông, chào mừng có Đội nghi lễ của lực lượng Cảnh vệ... Hình ảnh bộ trang phục Công an nhân dân thể hiện trọn vẹn uy lực của ngành, mang lại niềm tin, cảm giác an toàn, thân thiện cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Với những vai trò quan trọng trên cho thấy công tác quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục Công an nhân dân là công tác gắn liền, không thể thiếu trong toàn bộ lĩnh vực hoạt động của lực lượng Công an, là một trong các nhân tố đảm bảo cho mọi thắng lợi trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục CAND trong thời gian tới, bên cạnh việc tích cực thực hiện hiệu quả các nội dung nghiệp vụ trang bị và trang cấp trang phục CAND cần đặc biệt quan tâm, giải quyết tốt nội dung sau:

Một là, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý trang bị và trang cấp trang phục Công an nhân dân. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trang bị và trang cấp trang phục CAND còn tản mạn, chưa có hệ thống hoàn chỉnh, thống nhất và chặt chẽ. Vì vậy, đề nghị Bộ Công an cho nghiên cứu, xây dựng một cách có hệ thống các văn bản quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp đối với lực lượng CAND. Cụ thể, cần xây dựng Pháp lệnh quản lý trang phục CAND. Trong đó quy định rõ khái niệm trang phục CAND, đối tượng được trang bị và trang cấp, thẩm quyền trang bị và trang cấp, trình tự, thủ tục quản lý, quy định và cách thức sử dụng, chế tài xử lý nếu vi phạm. Văn bản quy định về tiêu chuẩn định mức trang bị trang phục CAND được xây dựng, ban hành từ năm 1999, hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, cần tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung văn bản mới thay thế Quyết định 152/1999/QĐ-BCA(H11) ngày 29/3/1999 quy định về tiêu chuẩn trang phục của cán bộ chiến sĩ CAND. Trong đó, thể hiện rõ đối tượng được trang bị và trang cấp, các danh mục trang bị và trang cấp cho từng đối tượng, số lượng trang bị và trang cấp theo niên hạn. Xây dựng hệ thống TCVN-AN các loại trang phục CAND làm cơ sở trong quản lý chất lượng sản phẩm, lập kế hoạch kinh phí, thời gian, sản xuất, bảo quản, cấp phát, sử dụng...

Bên cạnh đó, việc lợi dụng trang phục CAND tiềm ẩn những nguy cơ phạm tội lớn, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong tình hình tội phạm có xu hướng phát triển ngày một tinh vi và manh động. Vì vậy, cần nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện thống nhất các quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến việc quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp trang phục CAND. Xây dựng cụ thể các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong quá trình quản lý trang phục CAND. Hiện nay các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm công tác quản lý trang phục CAND chưa hiệu quả, các mức phạt còn nhẹ chưa mang tính răn đe cao. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác bảo hộ trang phục CAND. Nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư liên ngành để hướng dẫn xử lý đối với các hành vi vi phạm trong quản lý TBTC  trang phục CAND.

Hai là, xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự làm công tác quản lý trang bị và trang cấp trang phục CAND. Con người là trung tâm của mọi hoạt động trong xã hội nói chung và trong công tác quản lý nhà nước nói riêng. Do đó, phải quan tâm sát sao đến việc phát triển nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp CAND.

Đối với các chỉ tiêu tuyển mới, chất lượng nguồn nhân lực cần được quan tâm từ khâu tuyển chọn đầu vào, căn cứ tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người đúng chuyên môn. Sau khi được tuyển chọn vào công tác trong lực lượng Công an cần đào tạo ngay nhận thứcvề lực lượng Công an, công tác quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp đối với lực lượng CAND, về trang phục CAND. Nhà nước xây dựng CAND làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy, công tác Công an mang tính đặc thù đặc biệt hơn các ngành khác. Thực hiện thành công nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, nhiều lực lượng. Nếu nhận thức quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp trang phục CAND lệch lạc, không hiểu, không đánh giá đúng vai trò thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của công tác Công an.

Đối với cán bộ chiến sĩ đã công tác trong lực lượng Công an, được giao thực hiện công tác quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp trang phục CAND, cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Trình độ của cán bộ chi phối trực tiếp tới kết quả quản lý, vì vậy cần nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đúng đắn cho đội ngũ cán bộ quản lý. Thực tế cho thấy, phần lớn CBCS làm công tác quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp trang phục CAND chưa qua đào tạo chính quy về chuyên môn, số được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn chưa nhiều dẫn đến nhận thức hạn chế, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, còn thiếu chính xác, lỏng lẻo. Thêm vào đó, khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều loại vật liệu mới được ứng dụng trong sản xuất trang phục CAND. Tính chất vật liệu khác nhau đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý phù hợp. Trình độ của cán bộ chi phối trực tiếp tới kết quả quản lý, vì vậy cần nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ trách nhiệm học tập, nâng cao kiến thức nhằm thực hiện nhiệm vụ đúng đắn cho đội ngũ cán bộ quản lý. Người cán bộ quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp trang phục CAND phải thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật các thông tin như kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc, chất liệu... làm cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý hợp lý hơn. Lý thuyết về công tác quản lý đã và đang được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn rộng rãi, việc tiếp cận và ứng dụng trong lĩnh vực trang bị và trang cấp là cần thiết, vì vậy mỗi CBCS công tác trong lĩnh vực này cần tích cực, tự giác học tập để nâng cao trình độ, đề cao tính tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực.

Mặt khác, cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về những loại trang phục CAND mới, cách bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng... cho CBCS các đơn vị, địa phương, bảo đảm phát huy tối đa hiệu năng sử dụng của sản phẩm được trang bị. Trong thời gian tiếp theo, cần nghiên cứu, mở chuyên ngành chuyên sâu về trang phục CAND và công tác quản lý trang phục CAND trong các trường CAND nhằm chủ động đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác này trong tương lai. Quy hoạch, tuyển chọn một số cán bộ trẻ, có năng lực, cử đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn chuyên gia trong các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp trang phục CAND./.

 (1). Hoàng Thao (1981), Báo cáo tham luận tại Hội nghị khoa học Công an lần thứ nhất, Hà Nội.

Vũ Hải Yến - H44


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi