Chủ Nhật, 22/7/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Kinh nghiệm và giải pháp phòng ngừa tội phạm có tổ chức và tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội

Trong 4 năm qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã luôn bám sát các chương trình, kế hoạch, chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, đặc biệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt được kết quả cao: Tình hình tội phạm hình sự các năm đều được kiềm chế giảm (năm 2014 giảm 3%, năm 2015, giảm 7%, năm 2016 giảm 10%; năm 2017 giảm 5%); Trọng án giảm đáng kể (năm 2014 xảy ra 9 vụ, năm 2015 xảy ra 7 vụ, năm 2016 xảy ra 5 vụ, năm 2017 xảy ra 3 vụ). Tỷ lệ điều tra khám phá các năm được nâng lên (năm 2014 đạt 80%, năm 2015 đạt 81%,năm 2016 đạt 83%, năm 2017 đạt 85%), trọng án khám phá 100%. Các loại tội phạm nổi như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích được kiềm chế giảm, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Công an quận Bắc Từ Liêm lấy lời khai của một trong 8 đối tượng thuộc ổ nhóm tổ chức chuyên trộm cắp xe máy, làm giả giấy tờ trên địa bàn các quận ở Hà Nội.

Đặc biệt Công an quận tập trung chỉ đạo, rà dựng các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, đăng ký với CATP để triệt phá (năm 2014, xác lập và triệt xóa 04 ổ, năm 2015 xác lập và triệt xóa 02 ổ, năm 2016 triệt xóa 2 ổ, năm 2017 triệt xóa 3 ổ). Đối với các ổ nhóm tội phạm thông thường, hàng năm cũng được CAQ tập trung triệt xóa với số lượng lớn (năm 2014 triệt xóa 65 ổ, năm 2015 triệt xóa 68 ổ, năm 2016 triệt xóa 50 ổ, năm 2017 triệt xóa 61 ổ). Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi năm Công an quận thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh đã kiềm chế giảm 3%, nâng tỷ lệ điều tra khám phá lên thêm 2%. Các chỉ tiêu công tác năm của hệ hình sự do CATP giao, công an quận đều đạt và vượt ở mức cao.

 Đạt được những thành công bước đầu nêu trên là do được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn của các phòng phòng nghiệp vụ CATP, sự tập trung, đồng thuận, chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban chỉ huy Công an quận, cũng như sự nỗ lực, cố gắng của chỉ huy và CBCS Công an quận.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức sơ kết, tổng kết và rút ra một số kinh nghiệm đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm hình sự trên địa bàn nói chung và công tác rà soát, dựng các ổ nhóm tội phạm; đấu tranh với tội phạm có tổ chức và các ổ nhóm tội phạm trộm cắp hoạt động trên địa bàn như sau: 

1. Ngay từ khi mới thành lập, Công an quận đã chỉ đạo tiến hành điều tra cơ bản toàn diện địa bàn trên các lĩnh vực, an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng lực lượng, hậu cần. Tổng hợp báo cáo đánh giá sâu phục vụ triển khai các chương trình, kế hoạch công tác sát hợp với tình hình và yêu cầu thực tế. Tổ chức tập huấn cho toàn thể CBCS công an quận về công tác NVCB, triển khai thực hiện nghiêm túc theo các thông tư của Bộ Công an và hướng dẫn của CATP.

 2. Căn cứ chỉ tiêu CATP giao cho Công an quận, căn cứ kết quả điều tra cơ bản hàng năm, Công an quận giao chỉ tiêu cụ thể cho Công an các phường, đội cao hơn chỉ tiêu CATP để tập trung thực hiện. Hàng tháng Công an quận tổ chức giao ban cán bộ chủ chốt, giao ban Cơ quan CSĐT, hàng tuần họp Thường vụ Đảng ủy Công an quận kiểm điểm tiến độ công việc, tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác năm, đánh giá khen, chê rõ ràng, động viên cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành sớm các nội dung công tác được giao.

 3. Định kỳ hàng tháng, Phó Trưởng Công an quận làm việc với Công an các phường, đội phụ trách để theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các mặt chỉ tiêu công tác của đơn vị cũng như kịp thời chấn chỉnh tư thế, tác phong và chấp hành điều lệnh CAND của CBCS. Cuối năm, Trưởng Công an quận xuống làm việc trực tiếp với Đảng ủy 13 phường để nghe đánh giá từ cơ sở, song trùng với đảng ủy các phường, kiểm tra giám sát hoạt động của Công an phường; thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công an phường với các ban ngành đoàn thể của phường trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4. Giao Cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phòng ngừa không để tình hình PPHS trên địa bàn được phân công phụ trách xảy ra nhiều. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả PPHS của từng ô CSKV để đánh giá, gắn trách nhiệm. Đối với những địa bàn phường, hoặc ô CSKV để xảy ra nhiều vụ PPHS, Công an quận sẽ tăng cường chỉ huy và CBCS của đội hình sự xuống trực tiếp để đấu tranh, trấn áp tội phạm.

5. Chỉ đạo đấu tranh với tội phạm theo chuyên đề đối với những loại tội phạm nổi. Trong đó trọng tâm là thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP về Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Hàng tháng tổng hợp, phân tích, đánh giá các vụ việc về địa bàn, thời gian, phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động, để có đối sách đấu tranh phù hợp. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mật phục tại những địa bàn có điều kiện để tội phạm hoạt động. Hàng tuần xây dựng lịch, phân công cụ thể CBCS theo tổ, theo ca, gắn với địa bàn tuần tra kiểm soát. Chỉ huy Công an quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an quận đã phát hiện bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích,…

6. Đối với các địa bàn giáp ranh, Công an quận quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp với Công an các quận huyện giáp ranh, cũng như các phòng nghiệp vụ để tập trung lực lượng rà dựng các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triệt xóa, không để xót lọt tội phạm,

7. Chủ động Công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt các chuyên đề, kế hoạch chỉ đạo của CATP về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Kế hoạch số 72 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm; kế hoạch số 231 mới đây của CATP về rà soát, đấu tranh với vi phạm liên quan đến các cơ sở kinh doanh tài chính;…. phương châm đấu tranh với tội phạm có tổ chức là “bóp chết từ trong trứng”.

 8. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp cơ sở; Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

 9. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác NVCB, đặc biết nắm bắt phát hiện, quản lý chặt những đối tượng tỉnh ngoài và ngoài quận. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 958 của CATP về rà soát đối tượng nơi khác đến địa bàn quận và đối tượng ở địa bàn đi nơi khác có biểu hiện hoạt động phạm tội. Theo thống kê của Công an quận cho thấy số đối tượng tỉnh ngoài đến địa bàn hoạt động chiếm 65% số đối tượng Công an quận phát hiện, bắt giữ. Do đó, Công an quận coi công tác NVCB là giải pháp căn bản trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm có tổ chức nói riêng.

10. Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an quận đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyên đề "Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản trong cụm dân cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm" nhằm huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn quận; Công an quận chỉ đạo Công an phường, trực tiếp là lực lượng CSKV chú trọng vận động, tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học lắp đặt hệ thống camera giám sát để tự bảo vệ tài sản đồng thời hỗ trợ đắc lực công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận, từ đó đã góp phần kiểm chế và làm giảm tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công an quận có sự phân công, phân cấp rõ ràng, luôn gắn trách nhiệm từ chỉ huy Công an quận đến chỉ huy Công an phường, đội, đến CBCS trong việc tham gia đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn và có cơ chế xử lý rõ ràng. Chính vì vậy, trên địa bàn trong những năm qua không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động công khai, lộng hành hoặc bị các đơn vị khác bắt giữ mà không nắm được.  

* Một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất:

Thứ nhất,
các ổ nhóm tội phạm nói chung và ổ nhóm tội phạm có tổ chức nói riêng hiện nay thường có tổ chức bí mật, khép kín, có kỉ luật riêng với số lượng phạm tội đông. Các đối tượng phạm tội mang tính hệ thống, mục đích cuối cùng là thu lợi bất hợp pháp về kinh tế. Những đối tượng cầm đầu luôn tìm cách tạo vỏ bọc kín để chỉ huy các thành viên khác hoạt động phạm tội. Các hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này thường rất xảo quyệt, với thủ đoạn rất tinh vi núp bóng dưới các doanh nghiệp, có quan hệ rộng rãi, có các đối tượng hiểu biết pháp luật. Một số đối tượng trong ổ nhóm khi hoạt động vi phạm pháp luật, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đã làm giả hồ sơ bệnh án mắc bệnh tâm thần gây khó khăn cho cơ quan Công an khi xử lý, làm mất sự nghiêm minh của pháp luật, gây bức xúc cho bị hại. Đề nghị các phòng nghiệp vụ CATP có biện pháp tháo gỡ, giải quyết tình trạng trên.

Thứ hai, một số ổ nhóm tội phạm Công an quận tiến hành rà dựng, xác định hoạt động có tổ chức, theo kiều xã hội đen, lập hồ sơ đăng ký với CATP để triệt xóa. Sau đó Công an quận áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh làm ổ nhóm trên tự tan dã, không còn biểu hiện hoạt động, không cần phải bắt giữ, xử lý, đề nghị CATP tính chỉ tiêu cho Công an quận.

Thứ ba, các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội theo ổ nhóm thường có các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, tuy nhiện hiện nay theo bộ luật hình sự năm 2015, sửa đối bổ sung năm 2017 thì các đối tượng có hành vi vi phạm trên không xử lý hình sự mà chỉ xử lý hành chính do đó không có tính răn đe, gây khó khăn cho công tác xử lý của cơ quan Công an. Đề nghị CATP xem xét, kiến nghị, giải quyết hợp lý.

Thứ tư, hiện Công an quận số lượng cán bộ làm công tác điều tra, điều tra viên còn ít, cán bộ làm công tác trinh sát, năng lực, trình độ còn hạn chế. Đề nghị CATP tăng cường tập huấn về nghiệp vụ, đồng thời bổ sung quân số có kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

Năm 2018, tình hình tội phạm và TNXH tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ổ nhóm, tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, chuyên đề, ý kiến chỉ đạo của CATP về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, quyết tâm giữ vững ANTT địa bàn quận.

Để làm tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận, Công an quận Bắc Từ Liêm rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các phòng nghiệp vụ và Công an các quận huyện trong toàn thành phố để Chỉ huy và CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 Đại tá Nguyền Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi