Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh trường THPT Ba Sơn (ảnh: st)

“Tuyên truyền” theo nghĩa rộng là hoạt động có mục đích của chủ thể nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến đối tượng, biến những kiến thức, giá trị tinh thần đó thành nhận thức, niềm tin, tình cảm của đối tượng, thôi thúc đối tượng hành động theo những định hướng, những mục tiêu do chủ thể tuyên truyền đặt ra. Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”.

Vì vậy, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tuyên truyền gắn liền với cổ động, nên tuyên truyền còn là sự cổ vũ, động viên, thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào, biến nhận thức, niềm tin thành nhiệt huyết của quảng đại quần chúng, thành hành động cách mạng. Công tác tuyên truyền còn giúp uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, giáo dục lý luận, đạo đức, lối sống, lẽ sống; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT và hướng dẫn kĩ năng lái xe an toàn năm 2018 (ảnh: st)

Lạng Sơn là một tỉnh nằm ở Trung du miền núi Bắc Bộ, có 11 huyện, thành phố với 226 xã, phường, thị trấn và trên 80 vạn dân; có đường biên giới kéo dài trên 231 km, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc… đã tạo điều kiện cho tỉnh trở thành đầu mối quan trọng, tập trung các hoạt động giao lưu, hợp tác thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu của cả nước với Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đem lại cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định về trật tự, an toàn xã hội. Nhận thức được sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Một là, để quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị số 48-CT/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Trong năm 2017, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 28.520 buổi tuyên truyền cho 1.095.083 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy... với 164.580 lượt người; phối hợp với các cơ quan Truyền thông của tỉnh cấp phát 58.266 tờ rơi, panô, áp phích; xây dựng 1.216 tin bài, phóng sự, 878 ảnh tuyên truyền, thông tin trên các báo, đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương; tiếp tục duy trì và xây dựng chuyên mục “Vì An ninh Xứ Lạng” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trên Báo Lạng Sơn... góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, làm thay đổi nhận thức, hành vi cho mọi tầng lớp nhân dân.

Hai là, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chỉ tính riêng năm 2017, Công an tỉnh đã tổ chức được 23 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến doanh nghiệp” và phát động phong trào tập trung, chuyển hóa địa bàn phức tạp; tổ chức 15 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát hành Bản tin “Công an xã và Bảo vệ dân phố” - tiếp tục xây dựng, duy trì 58 mô hình điểm, điển hình tiên tiến và nhân rộng các cách làm hay về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai nghiêm túc, hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Thông qua đó, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, tùy từng thời điểm, Công an tỉnh đã chỉ đạo, lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để tập trung tuyên truyền, thông tin như: Phòng chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết và các lễ hội; tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên; phòng cháy, chữa cháy vào mùa hanh khô; thông tin cảnh giác các trường hợp giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.... nhằm đưa nhiệm vụ công tác truyền thông bám sát các mục tiêu, chương trình công tác trên địa bàn.

Hiệu quả công tác tuyên truyền đã được thể hiện rõ nét thông qua việc quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 1.500 tin liên quan đến an ninh, trật tự; làm rõ gần 300 vụ phạm pháp hình sự; giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp cá nhân tránh được những hậu quả đáng tiếc; phát hiện xử lý nhiều vụ đánh bạc; gieo trồng trái phép cây chứa chất ma túy...

Ba là, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời cho các cơ quan báo chí nhằm giúp công chúng có được cái nhìn đúng đắn, toàn diện về sự việc, từ đó sẵn sàng ủng hộ lực lượng Công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng nội dung định hướng công tác tuyên truyền, tới đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và mạng lưới cộng tác viên cơ sở. Hằng năm, Công an tỉnh và các cơ quan Truyền thông đã ký các kế hoạch phối hợp cụ thể. Trong đó, cơ quan Công an các cấp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà báo, phóng viên nhanh chóng tiếp cận các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, từ đó kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình một cách khách quan, trung thực. Định kỳ tổ chức gặp mặt phóng viên báo, đài trong các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, lễ kỷ niệm dịp đầu xuân để kịp thời động viên, khích lệ và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin, tạo sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa đội ngũ nhà báo, phóng viên của các cơ quan Truyền thông với Công an tỉnh.

Đặc biệt, các bài viết khen - chê trên báo chí đã góp phần đẩy lùi tiêu cực, vạch trần các việc sai phạm và cổ vũ quần chúng đấu tranh với tiêu cực. Khi có thông tin liên quan đến sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đều được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm giải quyết thấu đáo, đúng quy định. Do đó, công tác truyền thông của các cơ quan báo, đài đã trở thành động lực giúp lực lượng Công an thêm quyết tâm, dũng cảm, sáng tạo trong phòng ngừa và trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng để giám sát hoạt động, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Như vậy có thể khẳng định, công tác tuyên truyền của lực lượng Công an đã và đang định hướng dư luận nhìn nhận sự việc xảy ra được khách quan, qua đó giúp tuyên truyền giáo dục nhân dân chấp hành pháp luật một cách tự giác. Các cơ quan truyền thông cũng đã dành thời lượng thỏa đáng trên các báo, đài để phản ánh các mặt công tác; đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện khích lệ đội ngũ phóng viên tuyên truyền trong lực lượng Công an tham gia viết tin, bài tuyên truyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế nhất định như:

Thứ nhất, vẫn còn một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của hoạt động tuyên truyền đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự nên vẫn có cái nhìn định kiến với báo chí, giữ thái độ né tránh, không cởi mở trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan Truyền thông.

Thứ hai, nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền đôi khi chưa thực sự phong phú và đa dạng, ít có sự cải tiến, sáng tạo đã làm giảm hiệu quả truyền thông.

Thứ ba, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Truyền thông với lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được quan tâm nhưng chưa thực sự sâu sắc, thường xuyên, chưa thành một “thông lệ”... cũng trở thành nguyên nhân khiến công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, trong cơ quan thông tấn, báo, đài vẫn còn một số ít cá nhân nhìn nhận vấn đề thiếu thiện chí, phản ánh còn áp đặt theo hướng tiêu cực làm sai lệch bản chất sự việc. Đến khi sự việc được làm rõ thì đã đẩy nhận thức đi quá xa, khó lấy lại niềm tin đúng đắn của dư luận quần chúng. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và xử lý các sai phạm của phóng viên cần phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm minh hơn...

Do đó, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tác giả bài viết xin đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị sau:

Một là, lãnh đạo Công an các cấp cần chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân, do Công an làm tham mưu nòng cốt, xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, thường xuyên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, biện pháp tuyên truyền, đảm bảo yếu tố thiết thực, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ ở từng địa bàn, lĩnh vực. Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài nhằm định hướng dư luận và để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự. Các hoạt động tuyên truyền phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước.

Ba là, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an gắn với việc triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Bộ Công an và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trọng tâm là: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền với công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị báo chí Trung ương và địa phương, như: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn... trong quản lý nội dung, hình ảnh, hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sự phối hợp với các cơ quan báo chí phải thường xuyên, liên tục, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể. Đồng thời, cần có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác tuyên truyền.

Năm là, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trực tiếp trong quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền, đội ngũ phóng viên báo chí trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền của Công an tỉnh; thường xuyên có sự trao đổi, cung cấp thông tin một cách chủ động, có định hướng giữa Công an tỉnh với đội ngũ phóng viên, cộng tác viên báo chí Trung ương và địa phương thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sai tôn chỉ mục đích, đi lệch với định hướng tuyên truyền chung./.

Đặng Thái

Phó Chánh Văn phòng Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác