Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào phát huy đơn vị chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm phạm luật về môi trường

Những năm qua, nền kinh tế - xã hội tỉnh Sa Văn Nạ Khết tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 623 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, có 11 công trình khai thác mỏ khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên và 4 khu kinh tế đặc biệt, đã và đang tạo việc làm, mang lại thu thập ổn định cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt hiện nay, tỉnh đang thu hút đầu tư để xây dung các khu kinh tế đặc biệt như: khu kinh tế thương mại và du lịch, khu trung tâm Y tế chất lượng cao và Cụm đại học, khu Công nghiệp lớp và khu Dân cư… là những điều kiện thuận lợi đẩy mạnh quá trình phát trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về công tác bảo vệ môi trường như: Một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, vận chuyển vật liệu xây dựng, cụm công nghiệp, cơ sở y tế… không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu khí bụi, tiếng ồn, việc quản lý, xử lý rác thải, nước thải không đúng quy định, chủ yếu bằng phương pháp thủ công, dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Tình hình vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm nhằm thu lợi bất chính với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi… Thực trạng trên đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của con người và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để chủ động làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trước xu hướng hội nhập, quán triệt sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chỉ đạo xử lý các sai phạm về môi trường, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân có các hoạt động xâm phạm đến tài nguyên, môi trường… Điển hình, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều các văn bản về công tác quản lý và bảo vệ môi trường như: Chỉ thị tăng cường công tác quản lý khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh: Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực huyện Kay Sỏn giai đoạn 2020 - 2025” Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng hợp bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động trực quan tới các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấn hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tham gia mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức 20 đợt tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng gần 200 buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên các trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường.

Trước xu hướng ngày càng hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra nhiều thời cơ, vận hội, thế và lực mới cho phát triển kinh tế tỉnh, song bên cạnh đó, cũng đã và đang xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ần nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, tội phạm tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường nói riêng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao để tránh bị phát hiện, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, để góp phần bảo đảm an ninh trật tự, những năm qua lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắn tình hình, dự báo, phân tích các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường sát với thực tiễn, từ đó tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, không để phát sinh phức tạp. Tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho toàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Kay Sỏn, phong trào Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Kay Sỏn dạy gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh “Vững về chính trị, pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về quân sự, võ thuật, nghiêm về kỷ cương, kỷ luật, đẹp về đạo đức, lối sống” hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao công tác phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Sa Văn Na Khết phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, qua đó đã kịp thời phát hiện kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoachj đấu tranh cụ thể theo các chuyên đề, trong từng thời điểm, giai đoạn, trên từng tuyến, địa bàn và từng lĩnh vực cụ thể, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản, nhập khẩu buôn bán, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải y tế, xả thải gây ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, tình hình buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm… phối hợp với các lực lượng mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xác lập, đấu tranh làm rõ nhiều chuyên án, vụ án, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã cùng với các lực lượng chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết dứt  điểm nhiều vụ việc liên quan đến công tác môi trường như vụ việc ô nhiễm môi trường tại công trình khai thác Vàng của công ty MMG Lán Xang Mi Nê Hôm (huyện Vi Lạ Bu Li), nhà máy sản xuất đường (huyện Xay Bu Li)…đã vi phạm các quy định về xử lý nước thải và xử lý các hóa chất nguy hại gây ô nhiễm nghiêm trọng các sông, suối ở trong khu vực đó. Trong 5 năm qua lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Sa Văn Na Khết đã phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, xử lý 1004 vụ việc doanh nghiệp và cá nhân vi pháp pháp luật về môi trường tài nguyên thiên niên, hủy hoại rừng, an toàn thực phẩm với số tiền hàng tỷ kip. Điển hình như ngày 20/06/2016 bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện có hành vi phá rừng xảy ra trong khu vực rừng bảo tồn thuộc huyện At Sa Phon, huyện Pha Lan Xay, huyện Xê Phôn…đã thu giữ tại hiện trường 1.109,268m3 gỗ. Thông qua hoạt động điều tra đã thu giữ được thêm 3.163,446 m3 tổng cộng gỗ thu được là 4.272,714 m3 sau khi điều tra xong đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và chủ tịch tỉnh để xử lý. Trong những năm gần đây, vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề nhức nhối, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình chủ động đấu tranh bắt giữ nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điển hình như Tháng 07 năm 2016 sau quá trình theo dõi, Đội Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng dùng xe khách tuyến Na Nẵng - Sa Văn Na Khết và xe ô tô vận chuyển gần 2 tấn lòng lợn, lòng trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy trình bảo quản.

Việc lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã góp phần nâng cao ý thức, từng bước đưa việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn đi vào nề nếp.

Với những kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết xứng đáng là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên thiên niên, hủy hoại rừng, an toàn thực phẩm, góp phần cùng các lực lượng chức năng khác bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường ngày càng có nhiều diễn biến, phức tạp, khó lường, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết cần tập trung chú trọng thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm sâu:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác giáo dục ý thức pháp luật, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường phải đi vào chiều sâu, nghiên cứu tập trung tuyên truyền đối với các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đồng thời phải có sự đầu tư sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động bang nhiều hình thức phong phú như thông qua băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật Bảo vệ môi trường.

Hai là, tiếp tục rà soát, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát môi trường để công tác xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới sẽ được thực hiện nghiêm minh và hiệu quả hơn.

Ba là, tham gia nghiên cứu, tham mưu cho cơ quan chức năng ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa thu hút đầu tư, vừa đảm bảo tiêu chí phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Bốn là, chủ động công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây là công tác quan trọng góp phần vào việc phát hiện tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác về môi trường.

Năm là, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong qua trình phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, thường xuyên tiến hành công tác thành tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sẳn Ty Pháp Phim Ma Sỏn

Học viên Cao học khóa 25, T32

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ (2002) Nghị định số 09/2002/NĐ-CP ngày 01/02/2002 của Chính phủ về việc tổ chức hoạt động của ủy ban môi trường Quốc gia Lào.

2.Chính phủ (2016) Nghị quyết số 15/2016/NQ-CP ngày 13/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường nghiêm khắc, quản lý, kiểm tra khai thác gỗ, sự vẫn chuyển kinh doanh gỗ.

3. Bộ An ninh (2011) Quyết định số 1238/2011/QĐ-BAN ngày 05/11/2011 của Bộ trưởng Bộ An ninh về việc thành lập và sự hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường.

4. Thống kê năm 2016 của Sở tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Sa Văn Nạ Khết.

5. Tổng kết năm 2016 của Đội Cảnh sát môi trường tỉnh Sa Văn Na Khết

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác