Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với cơ quan Cảnh sát điều tra, trong điều tra ban đầu các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nhận thức sâu sắc về những hậu quả, tác hại do TNGT và tội phạm này gây ra, các cấp uỷ Đảng và chính quyền của tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, các cấp chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm thiết lập lại TTATGT trên địa bàn tỉnh, góp phần làm giảm TNGT và tội phạm VPQĐ về tham gia GTĐB. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT đã trực tiếp tham mưu cho các cấp chính quyền ban hành những kế hoạch để chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, ngoài ra lực lượng CSGT còn tổ chức nhiều biện pháp nhằm hạn chế TNGT và phòng ngừa, điều tra, xử lý đối với tội phạm VPQĐ về tham gia GTĐB. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với cơ quan CSĐT trong điều tra ban đầu các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB, qua đó đã điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội về VPQĐ về tham gia GTĐB (chủ yếu là các hành vi VPQĐ về điều khiển phương tiện GTĐB), góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng này trong quá trình điều tra tội phạm xâm phạm TTATGT đường bộ nói chung, VPQĐ về tham gia GTĐB vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, đó là: Việc thực hiện quan hệ phối hợp chưa được thống nhất và và chặt chẽ. Nhiều khâu, nhiều hoạt động trong quá trình điều tra như: Bảo vệ hiện trường; thu thập dấu vết vụ tai nạn; khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của những người có liên quan; truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng... chưa được chú trọng đúng mức, còn xảy ra hiện tượng chồng chéo, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Có ý kiến cho rằng, nội dung tiến hành điều tra giai đoạn ban đầu đối với các vụ xâm phạm TTATGT đường bộ thực chất là biện pháp khẩn cấp mà CSGT phải thực hiện sau khi tai nạn xảy ra. Do vậy, đã làm hạn chế đến kết quả điều tra, làm cho quá trình điều tra bị chia cắt cả về nội dung, thời gian tiến hành và lực lượng phối hợp. Mặt khác, những quy định của pháp luật về phân công, phân cấp trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa CSGT và cơ quan CSĐT trong điều tra tội phạm này cũng chưa chặt chẽ, cụ thể, nhận thức thức của một số cán bộ CSGT và điều tra viên về quan hệ phối hợp cũng đơn giản, chưa đầy đủ; công tác chỉ huy, chỉ đạo chưa tập trung, thống nhất và kịp thời… là những vấn đề làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quan hệ phối hợp trong điều tra vụ án.

Sở dĩ còn những hạn chế trên trong quan hệ phối hợp giữa cơ quan CSĐT với CSGT trong giai đoạn điều tra ban đầu các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB là do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT trong giai đoạn điều tra ban đầu các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB chưa tốt, còn tình trạng chủ quan, duy ý chí.

- Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn điều tra ban đầu các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB chưa thường xuyên, hiệu quả không cao (trong các trường hợp cần phải có sự phối hợp với nhau thì CSGT và cơ quan CSĐT thường tự động trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau mà thiếu sự kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy của công an các địa phương).

- Thứ ba, lực lượng trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng, đặc biệt là ở cấp huyện.

Hiện nay, số lượng cán bộ tại công an các huyện còn thiếu về số lượng trong khi địa bàn rộng nên một cán bộ của lực lượng CSGT phải kiêm nhiệm nhiều công tác chuyên môn khác nhau, dẫn đến chất lượng công việc không cao, nên gây nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo TTATGT và điều tra làm rõ các vụ án vi phạm TTATGT.

Trình độ nghiệp vụ của ĐTV, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSGT chưa đáp ứng được với nhiệm vụ điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, mặc dù lực lượng CSGT thì từ cấp phòng đến cấp huyện đều có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác điều tra xử lý TNGT, nhưng do quy định về phân công, phân cấp và thực hiện nên cán bộ trực tiếp thực hiện điều tra thường rất ít.

- Thứ năm, công an tỉnh Quảng Nam vẫn chưa xây dựng được quy trình phối hợp giữa hai lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT trong điều tra ban đầu  các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB.

- Thứ sáu, công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quan hệ giữa hai lực lượng chưa được coi trọng, tiến hành thường xuyên. Trong những năm qua không có hoặc rất ít khi tổ chức các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo từng tháng, quý, năm, kể cả những cuộc họp đột xuất sau khi điều tra những vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB mang tính điển hình làm cho hiệu quả trong phối hợp điều tra không cao, không khắc phục được tình trạng sai trình tự, thủ tục trong một số hoạt động điều tra như hiện nay, mặt khác không có sự gắn kết giữa hai lực lượng và trong nhiều trường hợp còn có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Để khắc phục những tình trạng trên, trong thời gian tới Công an tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt các công việc sau đây:

 - Một là, cần kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn cho lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, đáp ứng yêu cầu của quan hệ phối hợp. Cụ thể:

Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh cần rà soát lại số lượng cán bộ trực tiếp thực hiện công tác điều tra, giải quyết TNGT; đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động điều tra loại tội phạm này, từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung cho các địa phương có số vụ TNGT và số vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB xảy ra nhiều. Quá trình rà soát, bổ sung cán bộ cần thực hiện theo lộ trình, tránh tình trạng tăng số lượng mà không đảm bảo chất lượng. Nguồn bổ sung cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp các trường CAND. Quá trình phân công tác cần đảm bảo đúng chuyên ngành đã được đào tạo và ưu tiên phân công về địa bàn cơ sở (cấp Huyện).

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT Công an tỉnh về quan hệ phối hợp trong điều tra ban đầu các vụ VPQĐ về tham gia GTĐB.Trong thời gian tới, lãnh đạo Công an các cấp của tỉnh Quảng Nam cần chủ động quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quan hệ phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, trong điều tra ban đầu các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB nói riêng; tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước phối hợp; xây dựng Quy chế về quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT; yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng các quy định trong quan hệ phối hợp; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt quan hệ phối hợp thông qua các buổi giao ban tuần, giao ban tháng tại mỗi đơn vị… để mỗi cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng này hiểu đúng, nắm chắc được những nội dung, yêu cầu và thực hiện đúng các quy trình, có trách nhiệm trong quá trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đó là: Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB; định kỳ hàng năm, phòng CSGT phối hợp với PC44, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng thực hiện công tác điều tra, giải quyết TNGT và điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB trên địa bàn tỉnh. Về nội dung tập huấn, cần tập trung các nội dung liên quan đến vấn đề lý luận hoạt động điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB; cập nhật các văn bản pháp quy phạm pháp luật, đánh giá tình hình thực tiễn và hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời trong quá trình tập huấn cũng đưa ra kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quan hệ phối hợp.

- Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT trong điều tra ban đầu vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB.

Trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo đối với các chủ thể trong quá trình thực hiện quan hệ nói chung và quan hệ trong điều tra các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB nói riêng. Nội dung của việc tăng cường là lãnh đạo của hai cơ quan phải thường xuyên quan tâm đến vấn đề thực hiện quan hệ phối hợp, yêu cầu và chỉ đạo các Điều tra viên của cơ quan CSĐT và cán bộ điều tra án TNGT của lực lượng CSGT báo cáo về vấn đề này trong việc giải quyết từng vụ án, nhất là những vụ án trọng điểm, án phức tạp, gây hậu quả đặc biệt quan trọng. Đối với những vấn đề cần có quan hệ phối hợp nhưng nằm ngoài tầm đề xuất của cán bộ hai lực lượng trong quá trình thực hiện quan hệ phối hợp thì lãnh đạo hai hệ lực lượng này cần trực tiếp quan tâm và giải quyết.

Ngoài ra lãnh đạo hai hệ lực lượng cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của cấp dưới, kịp thời phát hiện các thiếu sót, khuyết điểm để chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa, đảm bảo điều tra được kịp thời và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, lãnh đạo của các chủ thể tham gia quan hệ phối hợp cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia quan hệ phối hợp, thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi về lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ của mình tham gia quan hệ phối hợp, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ khi tham gia vào mối quan hệ phối hợp.

Lãnh đạo mỗi đơn vị thường xuyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ dưới quyền báo cáo nội dung, tiến độ giải quyết các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB đã xảy ra, nội dung các biện pháp đã tiến hành và kết quả thực hiện đảm bảo việc giải quyết các vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB.

- Ba là, hàng năm, công an tỉnh cần có kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT trong điều tra ban đầu vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quá trình tiến hành đánh giá việc thực hiện quan hệ phối hợp cần chú ý một số vấn đề sau:

Công tác sơ kết, tổng kết phải được tiến hành một cách nghiêm túc, từng bước, thường xuyên, có chiều sâu theo chủ đề cụ thể, có sự tham gia đầy đủ cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, hệ lực lượng. Trước tiên sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết ở từng đơn vị, hệ lực lượng, sau đó tiến hành tổng kết chung trong Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Kết quả tổng kết phải được gửi cho lãnh đạo của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn, cũng như lãnh đạo cấp trên và cấp ủy địa phương để có những chỉ đạo, kiểm tra và quan tâm hơn nữa tới vấn đề này, sau đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn Công an tỉnh.

Hoạt động tổng kết, rút kinh nghiệm về mối quan hệ giữa hai cơ quan cần được tiếp tục triển khai hằng năm. Cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc mỗi vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Thông tư 76 trong quá trình phân công, phân cấp và thực hiện quan hệ phối hợp. Thông qua sơ kết để tiến hành kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quan hệ phối hợp.

Theo định kỳ (hàng tuần, tháng, quý và năm) trong báo cáo tổng kết, cần phải thể hiện được kết quả thực hiện quan hệ phối hợp trong quá trình điều tra, giải quyết TNGT nói chung và trong điều tra vụ án VPQĐ về tham gia GTĐB nói riêng. Chỉ có như vậy, hai lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT mới thường xuyên quan tâm và coi đây là một nội dung bắt buộc trong quá trình tiến hành các hoạt động được phân công theo quy định.

- Bốn là, nâng cao hiệu quả phối hợp trong tiến hành một số hoạt động chủ yếu của giai đoạn điều tra ban đầu các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bao gồm: Trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm; trong quá trình điều tra tại hiện trường; đảm bảo hoạt động chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật giữa hai lực lượng; xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp.

Đồng Quang Khải

Học viên Cao học khoá 25 - Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

- Công an tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng kết công tác các năm, từ năm 2013-2017;

- Công an tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo TTATGT, từ 2013-2017;

- Lê Quốc Dân (2010): “Hoạt động phối hợp phòng ngừa và điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an thành phố Đà Nẵng”; Học viện CSND, Luận văn Thạc sĩ luật học;

- Quốc Hội, Luật Công an nhân dân Việt Nam năm 2006;

- Quốc Hội, Luật Giao thông đường bộ Việt Nam 2008;

- Quốc Hội, Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015;

- Quốc Hội, Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam 2015.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác