Thứ Bảy, 4/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đào tạo Cảnh sát nước Cộng hoà Pháp

1. Cơ sở tổ chức đào tạo của Cảnh sát Quốc gia

Hơn bao giờ hết, đào tạo là chìa khóa, là minh chứng về tính hiệu quả của lực lượng giữ gìn trật tự để đương đầu với các nguy cơ đang có xu hướng gia tăng và khó kiểm soát như tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm “thường”. Ngày 2 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ nội vụ đã công bố về vai trò, tầm quan trọng trong việc cải cách đào tạo Cảnh sát quốc giá nhằm cung cấp cho cảnh sát các công cụ tốt nhất để thích ứng với sự phát triển của xã hội, của kỹ thuật, của luật pháp và của các hiện tượng tội phạm.

- Cục Tuyển sinh và Đào tạo của Cảnh sát Quốc gia 

Cục Tuyển sinh và Đào tạo của Cảnh sát Quốc gia được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng ngày 27/01/2017.

Với vai trò là cơ quan chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Cảnh sát Quốc gia, phối hợp với Cục nhân sự của Tổng cục Cảnh sát, Sở Cảnh sát Pa-ri, Tổng cục An ninh nội địa và Trường Cảnh sát quốc gia, Cục Tuyển sinh và Đào tạo có trụ sở ở Seine-et-Marne, là đơn vị đề ra chiến lược đào tạo cảnh sát cho toàn lực lượng, xây dựng chương trình đào tạo hàng năm, thiết kế và giảng dạy các khóa đào tạo chính quy và bồi dưỡng cho cán bộ cảnh sát của Cảnh sát Quốc gia.

Ngoài ra, Cục có thẩm quyền tổ chức tuyển sinh và đào tạo, thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với hệ thống các trường công an, các trung tâm và các đơn vị đào tạo trên toàn lãnh thổ Pháp và vùng lãnh thổ hải ngoại. Bên cạnh đó, Cục còn thực thi nhiệm vụ tổ chức, thúc đẩy hoạt động đào tạo, thực hiện các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực cảnh sát và trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện hoạt động chuyên môn. Mặt khác, Cục còn thực hiện chức năng quản lý đối với toàn bộ hệ thống giáo viên các trường công an trực thuộc trực tiếp vào Cục hoặc gián tiếp trực thuộc các Cục khác của Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Sở cảnh sát Pa-ri, Tổng cục An ninh nội địa và Trường Cảnh sát quốc gia.

- Cục Tuyển sinh và đào tạo do Giám đốc của đơn vị chiến đấu (có cấp bậc hàm tương đương với đại tướng của Việt Nam), dưới sự lãnh đạo của Tổng Cục trưởng - Tổng Cục cảnh sát quốc gia. Ông là người thực hiện quyền lãnh đạo chỉ huy đối với toàn bộ cán bộ của Cục tuyển sinh và đào tạo, đối với học viên cảnh sát đào tạo theo hệ chính quy trong các trường công an, các trung tâm và các đơn vị đào tạo.

- Trường Đại học Cảnh sát quốc gia Pháp 

Trường Đại học Cảnh sát quốc gia Pháp là cơ quan hành chính quốc gia có nhiệm vụ giáo dục đại học và nghiên cứu. Trường trực thuộc trực tiếp vào Bộ trưởng Bộ Nội vụ, do lãnh đạo có cấp bậc hàm Thượng tướng chỉ huy và Hội đồng hành chính điều hành đứng đầu là một quan chức cao cấp của Hội đồng nhà nước.

Mỗi khóa đào tạo Cảnh sát trưởng và Sĩ quan cảnh sát lại xây dựng hệ quy chiếu đào tạo. Hệ quy chiếu này bao gồm các nguyên tắc, tổ chức, mục tiêu, nội dung, quá trình công nhận đào tạo chính quy và được Hội đồng hành chính của Nhà trường đồng ý bằng nghị quyết.

Đào tạo, đánh giá và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo nghị định ngày 28 tháng 7 năm 2016 về tổ chức đào tạo đối với học viên Cảnh sát trưởng và thực tập sinh Cảnh sát trưởng và theo nghị định ngày 12 tháng 12 năm 2016 đối với học viên sĩ quan cảnh sát. Các quy định này không phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị giảng dạy đại học.

2. Giới thiệu chung về đào tạo cảnh sát

Đào tạo chính quy cảnh sát ở Pháp là một thách thức lớn đối với Cảnh sát quốc gia. Vì vậy, nước Pháp đã đầu tư đáng kể các phương tiện phục vụ cho hoạt động này, nhằm giúp cho học viên làm chủ được kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện nhiệm vụ trong tương lai.

Thời gian đào tạo chính quy thay đổi tùy thuộc vào đối tượng tuyển sinh tham gia vào các vị trí hành chính công của Nhà nước.

Nội dung đào tạo có thể khác nhau theo các chuyên ngành và đều yêu cầu nắm được kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành và quy chế hành nghề.

Các nội dung đào tạo đều nhằm trang bị cho cán bộ cảnh sát tương lai biết cách làm việc chuyên nghiệp với nhân dân nhất là trong các tình huống khẩn cấp. Không chỉ đào tạo chính quy mà các khóa bồi dưỡng cũng có mục đích trang bị cho cán bộ cảnh sát biết cách giao tiếp hiệu quả, thông qua các tình huống thực hành thường xuyên và liên môn học. Ngoài ra, các nhà tâm lý học dạy cho học viên cảnh sát biết cách phân tích các tình huống khác nhau để quản lý được các tình huống đó, trao đổi kinh nghiệm, phân tích thực tế. Để đạt được các mục tiêu này, giảng viên và chuyên gia tâm lý có các bài tập rèn luyện cho người học biết tương tác một cách thấu đáo để giữ gìn hình ảnh đại diện, biết vận dụng kiến thức về pháp luật, kỹ thuật nghiệp vụ và quy chế ngành trong khi hành động, biết cách kiềm chế các hành vi sao cho hiệu quả và quản lý các tình huống căng thẳng một cách tế nhị và tôn trọng lẫn nhau.

Chiến lược giáo dục được lựa chọn là cách tiếp cận theo kỹ năng. Mục tiêu đào tạo theo hình thức tiếp cận này được thể hiện dưới các dạng bài tập tình huống nghiệp vụ để người học biết cách giải quyết vấn đề. Mỗi một tình huống nghiệp vụ đều đòi hỏi đồng thời thời năng lực chuyên môn và yếu tố con người bởi vì nhiệm vụ được hoàn thành luôn đòi hỏi có năng lực chuyên môn cao kết hợp với các yếu tố cá nhân như hình ảnh biểu trưng, xúc cảm hoặc các giác quan của bản thân.

Sự phát triển của xã hội, nhu cầu ngày càng khắt khe về sự phục vụ của đơn vị hành chính công và hoạt động trên thực tế của cảnh sát cũng gặp nhiều phức tạp đã tác động đến cấu trúc đào tạo đồng thời đặt ra yêu cầu đối với cán bộ cảnh sát mới được tuyển dụng vào ngành phải có khả năng thích ứng cao để áp dụng kiến thức chuyên môn phù hợp đồng thời tích lũy kinh nghiệm.

3. Giới thiệu về đạo tạo cảnh sát chính quy theo lực lượng cảnh sát

- Cảnh sát trưởng

Đào tạo chính quy Cảnh sát trưởng tại trường Đại học Cảnh sát quốc gia Pháp ở Saint-Cyr- au- Mont-d’Or (vùng Rhône), với thời gian là 22 tháng chia thành 2 giai đoạn và 3 mô đun.

+ Giai đoạn 1 diễn ra trong 10 tháng và bao gồm 2 mô đun kiến thức: 

Mô đun 1: Những vấn đề cơ bản về an ninh: Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngành cảnh sát: Lịch sử của Cảnh sát quốc gia; cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ; quy chế ngành; quy định chung về việc làm của Cảnh sát quốc gia; quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức; quy định về mặc cảnh phục; chế độ làm việc; cơ sở pháp lý về điều tra; quy định pháp luật và quy định về việc sử dụng vũ lực của cảnh sát, chiến thuật trong tác chiến; quy định sử dụng vũ khí và bắn; sơ cứu ban đầu; học viết các báo cáo hành chính; sử dụng bộ đàm và công tác phối hợp với các cơ quan là đối tác của cảnh sát.

Mô đun 2: Chuyên sâu về chiến thuật: Cung cấp các kiến thức chuyên ngành trong các chuyên đề của cảnh sát (điều tra, trật tự công cộng, thu thập tin tức) và biết cách sử dụng các phần mềm của cảnh sát nhằm hỗ trợ công việc, nghiên cứu các tình huống của cảnh sát quản lý hành chính dưới góc độ pháp luật để làm nổi bật vấn đề cần giải quyết, biết các đối tác tác chiến của cảnh sát quốc gia. 

+ Giai đoạn 2 tương đương năm thứ hai với mô đun 3: Khối kiến thức về cơ sở pháp lý của nghề Cảnh sát trưởng và thực tập với tên gọi Cảnh sát trưởng thực tập. Mục đích thực tập là giúp Cảnh sát trưởng được trải nghiệm các tình huống chuyên môn nghiệp vụ mà họ sẽ phải giải quyết sau này với tư cách là trưởng công an quận hoặc lãnh đạo đơn vị chiến đấu; chuẩn bị cho họ đương đầu với các tình huống đó thông qua việc tích lũy kiến thức trước và cung cấp kiến thức quản lý, vai trò và vị thế của cảnh sát.

- Sĩ quan cảnh sát

Sĩ quan cảnh sát được đào tạo tại cơ sở Cannes-Écluse (Seine-et- Marne), với thời gian 18 tháng và được phân bố lịch học như sau:

+ Giai đoạn thích nghi 4 tuần: Giai đoạn này, học viên học cách thích nghi với môi trường cảnh sát, thể chế và đào tạo;

+ Giai đoạn học nghiệp vụ Cảnh sát tư pháp, trong 26 tuần: Ở giai đoạn này, học viên được học các kiến thức và kỹ năng cần thiết của nghề cảnh sát các đặc quyền của sĩ quan cảnh sát tư pháp; cảnh sát quản lý hành chính, an toàn giao thông; thu thập tin tức; chiến thuật can thiệp của cảnh sát và kiến thức về các phần mềm cảnh sát;

+ Giai đoạn học lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cảnh sát trong 36 tuần: Mục đích của giai đoạn này là cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết của công tác tham mưu chỉ huy đối với cảnh sát tư pháp; Cảnh sát quản lý hành chính; Cảnh sát giám sát và chỉ đạo điều tra; Cảnh sát quản lý trật tự công cộng; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát thu thập tin tức tình báo và kỹ thuật thông tin và giao tiếp;

+ Giai đoạn chọn chỗ làm trong thời gian 2 tuần: Danh sách vị trí công tác sẽ niêm yết công khai cho học viên chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng;

+ Giai đoạn đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ trong thời gian 6 tuần giúp học viên với cấp bậc hàm Trung úy thực tập dần thích nghi với môi trường công tác sau khi đã quyết định chọn vị trí công tác; 

+ Giai đoạn kết thúc khóa học trong thời gian 1 tuần: Thời gian này giống với thời gian của đào tạo cảnh sát trưởng để chuẩn bị lễ ra trường hoặc bổ sung thêm hoạt động đào tạo trong lĩnh vực thế tục (không đề cập đến tôn giáo), sự đa dạng…

- Lính giữ gìn hòa bình

Những năm gần đây, công tác đào tạo lính giữ gìn hòa bình đã được xem xét và thay đổi cả về nội dung và hình thức đào tạo. Đào tạo chính quy cho lính giữ gìn hòa bình được giao cho tám trường cảnh sát quốc gia và trung tâm đào tạo đào tạo cảnh sát trên toàn lãnh thổ nước Pháp. Thời gian đào tạo tại trường là 1 năm, được chia thành ba học kỳ A, B và C. Các kỳ học được sắp xếp đan xen với các kỳ thực tập tại đơn vị chiến đấu.

+ Học kỳ A kéo dài 31 tuần bao gồm các nội dung sau: 

• 6 môn học cơ bản là cơ cấu tổ chức, quy chế hành nghề tư pháp, luật hình sự và tố tụng hình sự,kỹ thuật cứu hộ và kỹ năng giao tiếp; 

• 11 tình huống nghiệp vụ chuyên ngành là tiếp nạn nhân, tuần tra, lấy lời khai nghi can, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực giao thông, kiểm tra căn cước nhân thân, bạo lực gia đình, phát hiện sai phạm tư pháp, báo động ngân hàng, cứu nạn, cứu hộ đối với các thảm họa của thiên nhiên);

• Các bài học liên quan đến chiến thuật gọi hỏi - khám xét đặc biệt;

• Tin học.

+ Học kỳ Kỳ B kéo dài 7 tuần, theo hình thức xen kẽ, học tại trường và đi thực tập tại đơn vị chiến đấu. Lính giữ gìn hòa bình được được thực tập tại một đơn vị cảnh sát đảm bảo trật tự xã hội hoặc tại một Sở Cảnh sát để tập xử lý các tình huống thực tiễn.

+ Học kỳ Kỳ C kéo dài 8 tuần bao gồm các nội dung sau:

• 4 tình huống chuyên môn nghiệp vụ là can thiệp khi phát hiện có ma túy, trong các quán bán đồ uống, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc trong các vụ giết người hàng loạt;

• Mô-đun làm quen công việc đầu tiên sau khi lựa chọn đơn vị công tác.

- Trợ tá về an ninh trật tự

Đào tạo chính quy cho các trợ tá về an ninh, trật tự trong thời gian là 12 tuần tại Trường Cảnh sát quốc gia nhằm cung cấp cho họ kiến thức về cơ cấu tổ chức chung, chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát quốc gia, quy tắc hành nghề, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ nhất là các kỹ năng liên quan đến quy định của trợ tá cảnh sát tư pháp theo điều 21 của luật tố tụng hình sự và quy định về xử lý vũ khí. Sau thời gian học tập tại trường, học viên có thời gian thực tập 2 tuần để thích nghi công việc, việc phân công thực tập được đưa trên trang web của nhà trường.

Sau khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận về khả năng làm việc chung.

- Học viên hạ sĩ quan Cộng hòa 

Nghị định số 2004-1415, ngày 23 tháng 12 năm 2004 quy định: Học viên sĩ quan Cộng hòa được coi là một trợ tá an ninh, trật tự mới. Lực lượng này có cơ hội phấn đấu bình đẳng trong Cảnh sát quốc gia.

Học viên sĩ quan Cộng hòa, được học một chương trình đào tạo đặc biệt trong vòng 12 tuần, theo hình thức xen kỹ học tập, do một đơn vị của Cảnh sát quốc gia và một đơn vị của Bộ giáo dục đảm nhận, nhằm cung cấp kiến thức cho họ và có đủ kiến thức để tham dự vào kỳ thi của những người lính giữ gìn hòa bình.

Kết thúc khóa học, học viên sĩ quan Cộng hòa có thể tham dự ngay vào kỳ thi đặc biệt dành cho những người lính giữ gìn hòa bình, với điều kiện là phải có thâm niên 2 năm công tác.

Học viên sĩ quan Cộng hòa có thể tiếp tục hợp đồng làm việc với tư cách là trợ tá về an ninh, trật tự trong một đơn vị cảnh sát.

- Lực lượng Cảnh sát kỹ thuật hình sự

Cho dù đảm nhận chức danh gì như nhân viên chuyên môn, kỹ thuật viên hoặc kỹ sư Cảnh sát kỹ thuật hình sự thì tất cả lực lượng mới được bổ nhiệm và phân công công tác đều phải theo học một chương trình bắt buộc để thích ứng với công việc đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ.

Chương trình cải cách được thực hiện vào năm 2018, bao gồm các chuyên đề sau:

+ Chuyên đề chung liên quan đến nghiệp vụ tại trường Cảnh sát quốc gia ở Nîmes, trong thời gian 6 tuần đối với các nhân viên chuyên môn và 8 tuần đối với Kỹ thuật viên và Kỹ sư cảnh sát tư pháp;

+ Chuyên đề về nhận thức các nguyên tắc cơ bản của Cảnh sát kỹ thuật hình sự (mô đun chung cho tất cả lực lượng Kỹ thuật hình sự) trong thời gian 5 ngày ở Écully (Rhône);

+ Chuyên đề về đào tạo kỹ thuật, nhằm cung cấp kiến thức về tính đặc thù của công việc đầu tiên và được cấp giấy chứng nhận. Viện Khoa học kỹ thuật hình sự ở Écully có 7 chuyên ngành khác nhau: Nhận dạng tư pháp cấp 2; Cảnh sát kỹ thuật cấp 1; Nguyên tắc cơ bản về thông tin và dấu vết công nghệ; Công cụ phòng thí nghiệm; Dấu vết trong Cảnh sát kỹ thuật; Kỹ thuật số cho lực lượng được cấp chứng chỉ dấu vết của Cảnh sát kỹ thuật hình hình sự trước năm 2005 và Bổ sung kiến thức cho lực lượng đã được phân công công tác trong lĩnh vực nhận dạng tư pháp cấp 2.

4. Giới thiệu về cơ hội học tập theo hình thức bồi dưỡng đối với cảnh sát

Hình thức học tập bồi dưỡng góp phần vào việc duy trì và bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ suốt đời, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của lãnh đạo các đơn vị, phù hợp với ưu tiên mà Bộ Nội vụ chỉ đạo cho Tổng Cục Cảnh sát quốc gia.

Hình thức bồi dưỡng được đưa trên trang mạng nội bộ của Cục Tuyển sinh và Đào tạo cho phép cán bộ tự do truy cập để tìm kiếm các cơ hội học tập, trong số 1.835 khóa được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực như: Điều tra; An ninh trật tự; Kiểm soát xuyên biên giới; giữ gìn trật tự… Đối với các lĩnh vực bồi dưỡng này, hình thức học trực tuyến tiếp tục phát triển, làm phong phú thêm hình thức đào tạo số và nâng cao cơ hội tiếp cận với các khóa học có sẵn trên giao diện e-Campus.

Tùy thuộc vào các chủ đề được đề cập, việc học được thực hiện theo các hình thức tự học, có hoặc không có không có tương tác xã hội (ví dụ: tổ chức diễn đàn), hoặc luân phiên với các nhóm tập hợp lại trong phòng học.

Việc lập kế hoạch đào tạo của các đơn vị trong cả nước được dựa trên các ưu tiên hàng năm theo kế hoạch đào tạo của Bộ sau khi phân tích nhu cầu học được thực hiện trong nhiều tháng.

Năm 2018, các ưu tiên bồi dưỡng đào tạo của cảnh sát quốc gia được tập trung vào 5 trục chiến lược sau:

- Một là, ưu tiên cho Cảnh sát đấu tranh chống khủng bố (quản lý tác chiến trong các vụ giết người hàng loạt);

- Hai là, nâng cao năng lực điều tra trong bối cảnh công nghệ thông tin có nhiều thay đổi và tội phạm phát triển không ngừng (điều tra trên mạng Internet và mạng xã hội, phản ứng đầu tiên trong tội phạm mạng, phần mềm thủy ngân...);

- Ba là, cải thiện mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân (tăng cường khóa đào tạo cho cảnh sát về an ninh trong cuộc sống hàng ngày, an ninh trong các trường học, làm việc với các đối tác để phòng ngừa tốt hơn và đấu tranh chống bạo lực học đường...);

- Bốn là, nâng cao năng lực quản lý của người giám sát, năng lực phòng ngừa các rủi ro tâm lý xã hội (ngăn ngừa và giải quyết xung đột, khích lệ và thúc đẩy làm việc theo nhóm...);

- Năm là, đồng hành trong việc chuyển đổi kỹ thuật số (đào tạo việc sử dụng các phần mềm GEOPOL, Phenix, Dialogue 2).

Ngoài ra các nội dung trên, cán bộ chiến sĩ có thể theo các khóa bồi dưỡng chuyên môn sâu do các tổ chức hoặc giảng viên có nhiều kinh nghiệm đảm nhận như đào tạo chó nghiệp vụ trong các đơn vị chiến đấu của các giáo viên dạy chó, dạy bắn súng, dạy đi xe phân khối lớn, cứu hộ hoặc truyền tin.

Năm 2017, Trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Pháp đã thực hiện 70 khóa bồi dưỡng cho Cảnh sát trưởng trong một hoặc nhiều đợt về tính thích nghi với công việc, truyền thông, quản lý, trật tự công cộng, cảnh sát tư pháp, thu thập tin tức và an ninh nội bộ.

Việc tăng cường các khóa bồi dưỡng cho sĩ quan cảnh sát cũng là một mục tiêu ưu tiên ở cơ sở Cannes-Écluse. Đã có hơn 1.000 cán bộ theo học mỗi năm tăng gấp ba lần so với năm năm 2013. Ngoài việc theo học các khóa bồi dưỡng bắt buộc để thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với 500 sỹ quan, năm 2018 Trường Đại học cảnh sát quốc gia còn tổ chức bồi dưỡng tác chiến cho các lãnh đạo trong các lĩnh vực như trật tự công cộng, quản lý, tư pháp và thu thập tin tức, kỹ thuật tối ưu hóa và các rủi ro tâm lý xã hội.

Ngoài việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, thái độ để đáp ứng với sự thay đổi trong nghề cảnh sát thì các khóa bồi dưỡng cũng là một phần trong sự nghiệp của sỹ quan cảnh sát. Từ năm 2017, các sĩ quan cảnh sát cũng được thụ hưởng khóa học về quản lý giống như cảnh sát trưởng.

Trong khuôn khổ hợp nhất 2 cơ sở đào tạo ở Saint-Cyr và Cannes-Écluse, các khóa bồi dưỡng dành cho cả Cảnh sát trưởng và Sĩ quan cảnh sát, cũng như hai lực lượng này có thể theo học các khóa bồi dưỡng ở Trường đại học Luật sư quốc gia.

Ngoài ra, Cảnh sát đảm bảo an ninh trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đưa vào chuyên đề bồi dưỡng, sau khi thống nhất với Cục cảnh sát trật tự.

5. Học tập do ba đơn vị chiến đấu của Cảnh sát quốc gia cùng đảm nhiệm Năm 2018

Bộ trưởng Bộ nội vụ mong muốn thực hiện một số khóa bồi dưỡng trong khuôn khổ học tập được phân chia sau khi bổ sung thêm cảnh sát đảm bảo an ninh, trật tự trong cuộc sống hàng ngày. Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát sẽ dự định đưa vào chương trình đào tạo chính quy.

Trong bối cảnh đó, trước hết, đơn vị tuyển sinh và đào tạo vùng được ủy quyền để tiến hành tìm kiếm địa điểm, xây dựng nội dung bồi dưỡng chung đối với hình thức đào tạo chính quy này và bồi dưỡng đối cho 3 lực lượng của Cảnh sát quốc gia; tiếp theo, cần phải phân tích tính khả thi của chương trình đào tạo chung đối với cảnh sát trưởng, sĩ quan cảnh sát, lĩnh giữ gìn hòa bình trong thời gian từ 1 đến 2 tháng đối với hình thức đào tạo chính quy phù hợp với yêu cầu của Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát.

Giống như bên quân đội, nội dung đào tạo bao gồm các môn học khám phá về môi trường chuyên nghiệp, đạo đức và quy chế hành nghề, đào tạo sơ cấp cứu ban đầu, giới thiệu về súng đạn và các trường hợp được dùng súng hợp pháp cũng như chiến thuật can thiệp của cảnh sát.

Dự kiến vào tháng 6 năm 2018, dự án sẽ được hoàn thành để đưa vào thực hiện./.

(Bài viết được trình bày trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: "Đào tạo cảnh sát trong bối cảnh mới - Kinh nghiệm Việt Nam và Quốc tế", được tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2018).

Thiếu tá Olivier LEFEVRE

Tùy viên cảnh sát Pháp tại Việt Nam


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác