Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hệ đào tạo chính quy - Học viện Cảnh sát nhân dân

Trước hết, đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai, trong bất kỳ nghề nghiệp nào. Đạo đức nghề nghiệp là một nhánh trong hệ thống đạo đức xã hội, là một loại đạo đức đã được thực tiễn hóa... Để có được thành công trong sự nghiệp cá nhân, hoạt động nghề nghiệp của mỗi người trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều đòi hỏi phải có những chuẩn mực đạo đức mà ta gọi là đạo đức nghề nghiệp. Cũng như bất kỳ ngành, nghề nào khác, ngành Công an cũng có một hệ thống quy chuẩn đạo đức riêng. Mà có thể khái lược lại là đạo đức cách mạng, là học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói rộng hơn là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện triết lý sống và hành động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cũng như những lời dạy của Người đối với Quân đội nhân dân: “Trung với Đảng, hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Là lực lượng vũ trang của Đảng và Nhà nước Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Là thanh bảo kiếm của Đảng và Nhà nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân thường xuyên phải đối mặt, tiếp xúc và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi cá nhân không những phải vững vàng bản lĩnh chính trị, nắm chắc pháp luật, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Đa phần cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh với mọi loại tội phạm; sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để có được “Tư cách người Công an cách mạng” theo 6 điều Bác Hồ dạy, biết phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tự nguyện, tự giác giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, thực sự: cần, kiệm, liêm, chính, chí công - vô tư; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác: cần cù, siêng năng chăm chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tự giác chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, nội quy, quy chế của ngành; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức phân công, đến với vùng sâu, vùng xa, các “điểm nóng”, những nơi phức tạp về an ninh trật tự; cương quyết, dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm… giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc “độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia” trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, là lực lượng xung kích nòng cốt trong đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng đồng thời trở thành mục tiêu tấn công của những tiêu cực xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bên cạnh những tấm gương liêm chính, anh dũng, “một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để sách nhiễu, bao che hoặc đồng lõa với bọn tội phạm. Có những trường hợp nghiêm trọng đã phải đưa xử lý trước pháp luật, làm giảm độ tin cậy của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân”.

Là một trong hai Học viện đào tạo hàng đầu của Công an nhân dân Việt Nam, nơi đào tạo những sĩ quan trình độ Đại học và sau Đại học cho lực lượng Cảnh sát, thời điểm cao nhất, quân số học viên lên đến hàng vạn người. Học viện Cảnh sát nhân dân có vai trò không nhỏ trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, đối với hệ chính quy - lớp học viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, điểm đầu vào thuộc top đầu cả nước, vì vậy, với vai trò đào tạo ban đầu cho lớp học viên này, Học viện Cảnh sát nhân dân mang trọng trách quan trọng và cũng vô cùng nặng nề.

Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hệ chính quy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tương lai, cần tập trung vào giải quyết tốt những vấn đề sau đây:

Một là, kết hợp chặt chẽ với địa phương, với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Công an trong khâu tuyển chọn đầu vào của hệ đào tạo chính quy. Cách mạng nước ta hiện nay đang đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ rất to lớn, không chỉ đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển; từng bước tiến đến một nước công nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; mà còn phải bảo vệ Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội… trước thực tiễn an ninh xã hội bị nhiều cá nhân, tổ chức phản động kích động chống phá. Yêu cầu nhiệm vụ to lớn đó đặt ra cho lực lượng CAND phải củng cố, hoàn thiện về tổ chức, nâng cao đội ngũ. Việc tuyển chọn người vào lực lượng Công an nhân dân dù thông qua nguồn nào, cách thức nào cũng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cao đã được quy định trong quy chế tuyển người của Bộ Công an: đảm bảo về sức khỏe; đảm bảo về năng lực, trình độ học vấn; năng khiếu chuyên môn; tiểu sử bản thân, lý lịch gia đình; đạo đức lối sống.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống theo tinh thần 6 điều Bác Hồ dạy, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân trong nhà trường. Có thể nói, 6 điều Bác Hồ dạy, 10 điều kỷ luật thể hiện một cách hết sức phong phú và sâu sắc về phẩm chất; chuẩn mực đạo đức; giá trị nhân văn; ý thức trách nhiệm; giác ngộ lý tưởng; lòng yêu nước; quan điểm quần chúng; sách lược đấu tranh với địch; tài năng, năng lực làm việc… Bên cạnh đó, Học viện cũng phải thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi, các buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, nghị quyết Trung ương của Đảng, của Nhà nước cùng các phong trào thi đua như “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7- khóa XII, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Ba là, cán bộ, giáo viên Học viện cần thống nhất ngay từ đầu cho học viên về nhận thức, vai trò, nhiệm vụ trong lực lượng, với nhân dân, với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng Cảnh sát nhân dân là “thanh bảo kiếm” của Nhà nước, để xứng đáng là một phần của thanh bảo kiếm ấy, được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, mỗi học viên đều đã, đang và sẽ gánh những trọng trách, nhiệm vụ nặng nề hơn cả. Vì vậy, để đương đầu với mọi thử thách, mỗi cá nhân đều phải giữ cho mình một tâm hồn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời, trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.

Bốn là, tăng cường kiểm tra giám sát đối với học viên hệ chính quy nói riêng và toàn trường nói chung. Nhanh chóng phát hiện ra những hành vi vi phạm, những biểu hiện suy đồi về đạo đức trong học viên. Từ đó, có biện pháp xử lý, giáo dục thích hợp, tránh trường hợp vi phạm thành thói quen, từ đó sa đà vào những con đường chệch hướng pháp luật, vi phạm nghiêm trọng điều lệnh của Ngành… Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, không bao che, dung túng mà phải báo lên cấp trên, xử lý theo đúng pháp luật của Nhà nước, điều lệnh của ngành Công an, quy định của Học viện. Có như vậy, mới đảm bảo môi trường giáo dục thanh sạch và hiệu quả, đảm bảo những học viên tốt nghiệp là những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc trong tương lai.

Năm là, tiến hành đồng bộ các biện pháp, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và với học viên hệ chính quy Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng. Để thực hiện một giải pháp thực sự có hiệu quả, làm chuyển biến tình hình, tác động mạnh đến các giải pháp khác thì dứt khoát phải sử dụng hàng chục biện pháp đồng bộ cụ thể trong thực tiễn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu của nhiệm vụ mà đề ra các biện pháp cụ thể cho phù hợp. Biện pháp càng cụ thể bao nhiêu, càng chi tiết bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức những hoạt động gắn kết quân dân như “Thực hành chính trị xã hội”, các buổi tuyên truyền vận động nhân dân, những hoạt động tình nguyện, “3 cùng với nhân dân”,… nhằm tăng tình gắn kết quân dân, giúp học viên hiểu được tâm tư, tình cảm của nhân dân. Từ đó, nêu cao tinh thần “trung với Đảng, hiếu với dân”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sáu là, mỗi học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cần phải tự rèn luyện bản thân nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp không tự dưng có được mà phải trải qua một quá trình tự giác tu dưỡng, rèn luyện rất khổ cực, kiên trì. Trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, điều đầu tiên Bác dặn: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”, đây là chuẩn mực đạo đức số một cần phải có ở người chiến sĩ Công an. Có thể nói, đây là lời dặn mà mỗi học viên Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng và toàn lực lượng nói chung cần tâm tâm niệm niệm, có như vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an mới có chỗ dựa, có uy tín, có khả năng đấu tranh với mọi tác động tiêu cực bên trong và bên ngoài.

Ngoài ra, mỗi học viên cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ Công an. Cán bộ, giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân cũng phải luôn gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm; luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho học viên học viện học tập, noi theo. Cán bộ, giáo viên, học viên toàn Học viện cần nêu cao tinh thần chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Học viện, đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế trong hiện tại và tương lai.

Trong tình hình xã hội thay đổi phức tạp từng ngày, có thực hiện đồng bộ và thay đổi kịp thời phương thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hệ chính quy theo những giải pháp này thì giáo dục mới đạt hiệu quả cao. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hệ chính quy hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an trong tương lai. Từ đó, đóng góp vào việc xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân - “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sáng, sắc nhọn, luôn một lòng vì độc lập dân tộc, an ninh đất nước, lợi ích của nhân dân, xứng đáng là học viên được đào tạo bởi ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân anh hùng.

Đại úy Vũ Trọng Đại, Bộ môn QSVT & TDTT - T32

Trung úy Nguyễn Thị Thu Phương, Bộ môn LLCT và KHXHNV - T32

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất