Thứ Bảy, 17/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Thực trạng và giải pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em tại các huyện miền núi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An

Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh miền núi thuộc tỉnh Nghệ An có những bước phát triển vượt bậc, trên nhiều lĩnh vực, kể cả về mặt xã hội. Sự phát triển vượt bậc đó đã có những tác động nhất định đến nhiều mặt của đời sống xã hội tại các địa bàn này. Tuy nhiên, với sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, hạn chế trong nhận thức của một bộ phận dân cư, cùng nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác đã tác động làm tình hình tội phạm có những diễn biến rất phức tạp, trong đó có tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trên địa bàn các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Công an tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2018, đã xảy ra 147 vụ án xâm hại tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ 1,86% số vụ phạm pháp hình sự. Trung bình mỗi năm xảy ra 25 vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng tại 5 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An (bao gồm các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn) xảy ra 46 vụ với 66 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, có những vụ xảy ra rất đau lòng như bố đẻ hiếp dâm con gái ruột; bố dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ; anh trai hiếp dâm em gái ruột. Thậm chí có một số đối tượng phạm tội là đảng viên, cán bộ trong bộ máy tư pháp ở cơ sở... Nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em có em còn quá nhỏ tuổi, có trường hợp còn để lại hậu quả làm các em mang thai, sinh con khi còn rất ít tuổi. Cá biệt có trường hợp sau khi phạm tội, đối tượng đã giết nạn nhân để bịt đầu mối, Điều đó đang gây căm phẫn, bức xúc trong nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là lực lượng CSHS đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, đẩy mạnh phòng ngừa loại tội phạm này và cũng đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau làm cho loại tội phạm này vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp hơn trong những năm gần đây.

Trong thời gian qua, thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoặc Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện tại 05 huyện miền núi của Tỉnh, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Nghệ An đã thường xuyên thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp huyện trong việc xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả một số biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh tại 5 huyện miền. Cụ thể: Đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND tỉnh Nghệ An, UBND của 5 huyện miền núi ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn về các loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến về chính sách phòng ngừa của Đảng và Nhà nước, đối với các đối tượng phạm tội. Đồng thời tiến hành tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND tỉnh Nghệ An, UBND và 5 huyện miền núi trong thực hiện xử lý đối tượng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, trên cơ sở các quy định của pháp luật đối với các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em…

Như vậy, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn toàn Tỉnh nói chung, trên địa bàn 5 huyện miền núi nói riêng đạt nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành công tác phòng ngừa, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An còn những hạn chế nhất định:

- Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuy đã được chú trọng nhưng chưa đồng đều, chưa thường xuyên. Trong từng thời điểm cụ thể, vẫn chưa đề xuất được các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong việc phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, do đó kết quả chưa đạt được theo yêu cầu đã đặt ra.

- Công tác nắm tình hình đối với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An nói chung, trên địa bàn 5 huyện miền núi nói riêng, của lực lượng CSHS chưa sâu, chưa nắm hết được tình hình địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi chưa thành niên mặc dù đã được chú trọng, song kết quả đạt được còn hạn chế. Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn các huyện miền núi hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuần tra, mật phục phòng ngừa, phát hiện sớm hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em chưa được chú trọng và chưa được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Giữa các lực lượng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là giữa các địa bàn giáp ranh để tuần tra mật phục khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng gây án

Căn cứ vào quá trình tiến hành khảo sát thực tiễn, tác giả đưa ra các giải pháp sau đây góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn các huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An như sau:

(1). Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Lực lượng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An cần tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đề ra các đường lối, chủ trương, chính sách, để phát triển kinh tế - xã hội. Bởi trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có thể phát hiện ra các tiêu cực, sơ hở về kinh tế - xã hội là nguyên nhân điều kiện của các loại tội phạm, lực lượng CSHS có thể báo cáo đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để kịp thời khắc phục, từ đó kịp thời bịt kín các sơ hở, thiếu xót để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.

(2). Nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và các chủ trương, chính sách đấu tranh, phòng ngừa của Đảng, chính quyền đối với loại tội phạm này sẽ giúp huy động được sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Do vậy, vấn đề chú trọng và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An là một yêu cầu bức thiết.

(3). Nâng cao vai trò và phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Lực lượng CSHS, Công an tỉnh cần thường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để các bậc phụ huynh, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con cái, định hướng cho con em mình có lối sống lành mạnh, ý thức cảnh giác và tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại tình dục. Phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giải thích để các bậc phụ huynh hiểu các kiến thức pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, các kiến thức về giáo dục giới tính, các đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ em, nhất là các em trong độ tuổi dậy thì để các bậc phụ huynh, cha mẹ nhận thức được vai trò của mình trong công tác giáo dục con cái, để từ đó họ tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục, không để con em trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục. 


Đại úy Phạm Thanh Hải

Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Tài liệu tham khảo:

Báo cáo tổng kết của Phòng CSHS,  Công an tỉnh Nghệ An từ năm 2012  đến tháng 6 năm 2018.  

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi