Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam

Tội phạm cố ý gây thương tích (CYGTT) hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nó không những làm tổn hại đến sức khoẻ của con người, để lại những dị tật cả đời, có khi còn tước đoạt cả tính mạng, quyền sống của con người, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xã hội.

Trong thực tế tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác đang trở thành mối quan tâm của các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội. Loại tội phạm này không những gây hậu quả xấu về đạo đức, lối sống; nguy hiểm hơn tội phạm này còn đe doạ đến hạnh phúc gia đình, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, đạo đức của một bộ phận thế hệ trẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống vật chất, tinh thần, giá trị, chuẩn mực đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đạo lý, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hàng năm, số vụ phạm tội CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tren địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm nói chung, tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Cụ thể, tính trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 714 vụ, với 1.091 bị can.

Vì vậy, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nói riêng đã và đang là nhiệm vụ cấp bách, nhằm từng bước hạn chế, đẩy lùi và tiến tới loại bỏ tội phạm này ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi công dân.

Nhận thức được tác hại của tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác và sự ảnh hưởng của nó cũng như sự cần thiết phải phòng ngừa loại tội phạm này. Trong những năm qua, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác và thu được những kết quả nhất định, góp phần bảo đảm tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác của lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam cũng vẫn có những hạn chế, thiếu sót nhất định. Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác của lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam, đó là:

- Thứ nhất, hiện nay, Quảng Nam là một tỉnh đang phát triển đi lên với nhiều khu cộng nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu Kinh tế mở Chu Lai với hàng trăm doanh nghiệp, thu hút hàng chục nghìn lao động ở nhiều tỉnh khác đến Quảng Nam để làm việc.

- Thứ hai, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhiều gia đình cha mẹ chỉ lo làm ăn kiếm sống, không quan tâm giáo dục con cái, chưa phối hợp tốt với nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý giáo dục con em mình. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên lười lao động, thích ăn chơi đua đòi, bị tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, văn hóa, phim ảnh bạo lực kích động, nghiện ma túy, bị nghiện Game Online với nhiều những hình ảnh bạo lực ảo.

- Thứ ba, do trình độ học vấn, trình độ nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, chưa tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, tâm lý lo sợ bị trả thù.

- Thứ tư, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng ở một số địa phương chưa tốt, chưa làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để đưa vào diện quản lý tất cả số đối tượng có khả năng, điều kiện hoạt động phạm tội, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an chưa thường xuyên, liên tục đến từng hộ gia đình người dân.

- Thứ năm, biên chế lực lượng CSHS làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại sức khoẻ người khác còn thiếu, trình độ năng lực nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

- Thứ sáu, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa chặt chẽ, nguyên nhân là do chưa có văn bản quy định cụ thể về cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nói chung và CYGTT hoặc gây tổn hại sức khoẻ người khác nói riêng. Việc quản lý các địa bàn, các băng nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự, những mâu thuẫn xảy ra chỉ mới tập trung trách nhiệm cho Công an cơ sở mà chưa có sự phối hợp với chính quyền địa phương với các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, các vấn đề liên quan đến ANTT tại những nơi này không được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa các loại tội phạm nói chung, tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nói riêng, trong thời gian tới lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

- Một là, thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền, lãnh đạo Công an tỉnh để xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây sức khoẻ của người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân để họ thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác của lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn có những thiếu sót nhất định. Vì vậy, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, cho quần chúng nhân dân. Cụ thể là:

+ Thường xuyên cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân về phòng chống tội phạm.

+ Về nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền Pháp luật và các qui định địa phương về công tác phòng ngừa với tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; ngoài ra, cũng cần tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về nguyên nhân, điều kiện, phương pháp, thủ đoạn phạm tội CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác để nhân dân nâng cao cảnh giác và tự áp dụng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, đồng thời để họ có thể chủ động phát hiện ra đối tượng có biểu hiện nghi vấn và báo cho cơ quan Công an để áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

- Ba là, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

+ Chú trọng công tác điều tra cơ bản, làm cơ sở đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đảm bảo sự ổn định về TTATXH.

+ Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT; tiến hành rà soát kỹ số đối tượng đã có tiền án, tiền sự, những băng nhóm đánh nhau nhưng chưa bị xử lý, những nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya; nắm chắc tình hình, vụ việc xảy ra ở địa bàn, đặc điểm đối tượng trong các vụ án liên hệ với các đối tượng đang rà soát hoặc trong diện sưu tra để xác định trọng tâm, trọng điểm, mọi biểu hiện nghi vấn đều phải tích lũy, bổ sung vào hồ sơ sưu tra; chú trọng xây dựng mạng lưới CTVBM để theo dõi giám sát các đối tượng.

 - Bốn là, thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

+ Thực hiện đúng quy trình và nâng cao năng lực tiếp nhận, kiểm tra, xác minh tin báo và tố giác về tội phạm.

+ Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác điều tra tại hiện trường: Kịp thời khám nghiệm hiện trường để phát hiện, thu thập dấu vết, vật chứng đặc biệt là dấu vết máu, dấu vết vật lộn… lập biên bản khám nghiệm, chụp ảnh, vẽ sơ đồ hiện trường theo đúng quy định của pháp luật.

+ Nhanh chóng tiến hành việc lấy lời khai nạn nhân, người làm chứng: Song song, với công tác khám nghiệm hiện trường phải nhanh chóng triển khai công tác nắm tình hình, lấy lời khai của nạn nhân và nhân thân của người bị hại, những người có mặt tại hiện trường, những người sinh sống, làm việc ở khu vực xung quanh hiện trường, phát hiện và lấy lời khai của những người biết việc… Đồng thời giao cho Công an phường, xã phát động quần chúng nhân dân nơi xảy ra vụ án nhằm phát hiện người làm chứng và tố giác thủ phạm gây án.

+ Kịp thời áp dụng các biện pháp bắt, khám xét và hỏi cung bị can. Đối tượng gây án thường có động cơ che giấu tội phạm và lẩn tránh pháp luật. Vì vậy, phải nhanh chóng làm rõ thủ phạm, khi đã xác định được đối tượng gây án phải kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, dấu vết, thỏa thuận, khống chế người bị hại và bỏ trốn của đối tượng.

+ Tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra trinh sát hỗ trợ để làm rõ thủ phạm. Đối với các vụ án chưa rõ thủ phạm, phải nhanh chóng phối hợp với các lực lượng trinh sát địa bàn, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an cơ sở nơi xảy ra vụ án để lên danh sách, tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn, đối tượng sưu tra có liên quan đến các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe nói chung. Từ đó, tổ chức xác minh việc sử dụng thời gian, dấu vết và những thái độ không bình thường ở các đối tượng nghi vấn đó. 

- Năm là, nâng cao trình độ, chuyên môn hóa lực lượng làm công tác phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng ngừa tội phạm CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác của lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam hiện nay còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác tại các địa bàn cơ sở. Thực tế cho thấy các vụ án CYGTT hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác chủ yếu xảy ra ở các địa bàn cấp cơ sở (phường, xã). Vì vậy, việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm cho Công an cấp cơ sở là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng làm công tác trinh sát của công an các huyện trọng điểm với nhiều loại hình đào tạo và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề. Quan tâm đến đời sống vật chất, tâm tư tình cảm để cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSHS yên tâm công tác, phát huy hết khả năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phạm Minh Quang

Học viên Cao học 25 - Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo Tổng kết các năm từ 2103 - 6/2018 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam.

2. Chỉ thị số 02/CT-BCA (V11) và các Thông tư số 18, 19, 20, 21, 22 ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND.

3. Giáo trình Tội phạm học, Học viện CSND.

4. Giáo trình Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSND, Học viện CSND, năm 2004.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi