Thứ Năm, 15/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng

Mâu thuẫn trong nội bộ gia đình không được giải quyết kịp thời, thấu đáo dẫn đến những người thân thích trong gia đình giết hại lẫn nhau thường xuất phát từ sự khác nhau ở lối sống, tranh chấp tài sản liên quan đến thừa kế tài sản, đất đai giữa các thành viên trong gia đình. Mâu thuẫn tình ái như ghen tuông mù quáng, vô cớ trong tình yêu nam nữ, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Nhiều vụ án xảy ra vì những va chạm, mâu thuẫn xích mích rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày như va chạm giao thông, xích mích trong uống rượu bia, xích mích qua lời nói, cử chỉ. Tất cả hệ lụy của những hành vi không kìm chế đó đã dẫn tới án mạng với chính người thân quen tại cộng đồng. Bên cạnh đó cũng không loại trừ do mâu thuẫn tức thời, thoáng qua, do bồng bột, bị kích động, thiếu kiềm chế.

Việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng chính là thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả, triệt để những nguyên nhân trên. Để công tác này đạt hiệu quả, đòi hỏi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an với các lực lượng ngoài ngành Công an để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) là lực lượng nòng cốt, trực tiếp, tuy nhiên, để kịp thời nắm tình hình, phát hiện, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân lại là lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH). Đây là lực lượng thực thi công vụ gần nhân dân, sát nhân dân và cũng là lực lượng có nhiệm vụ phát hiện và giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. Do vậy, hai lực lượng này phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thường xuyên hỗ trợ, trao đổi thông tin nghiệp vụ với nhau, thực hiện tốt các nội dung phối hợp như:

- Phối hợp trong quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng. Nắm chắc tình hình cư trú của nhân dân, tình hình sinh hoạt, đời sống nghề nghiệp, chấp hành chính sách pháp luật; những nguyện vọng chính đáng hoặc vướng mắc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... 

- Phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo đối tượng tại địa bàn cơ sở như kiểm điểm đối tượng trước dân, tạo việc làm cho đối tượng, giám sát di biến động của đối tượng, nắm thái độ cải tạo của đối tượng...

- Phối hợp trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định quản lý hành chính ở cơ sở như ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

- Phối hợp trong phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Phối hợp trong hoạt động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn dân cư, trong truy bắt tội phạm, trong trao đổi thông tin nghiệp vụ.

- Phối hợp trong việc xây dựng các hình thức tự quản, thực hiện các nội quy, quy ước về phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người do mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng nói riêng trên từng địa bàn dân cư.

- Phối hợp trong việc phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn, xóm, đường phố, cơ quan, đơn vị an toàn; xây dựng gia đình văn hóa mới, hòa giải các mâu thuẫn, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội như: Đài phát thanh, truyền hình, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc... thông qua phối hợp với các chủ thể này mới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào cách mạng của toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trong đó có tội phạm giết người. Mặt khác các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội là một lực lượng rộng khắp ở mọi nơi cho nên họ có điều kiện tham gia vào các hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng ngay tại địa bàn nơi họ sinh sống.

Trong thực tiễn công tác, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã phối hợp với các chủ thể trên tiến hành nhiều hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng với các nội dung và nhiều hình thức phong phú và mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình phối hợp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót:

- Thứ nhất, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống tội phạm giết người, còn phó mặc công tác này cho lực lượng Công an, do đó chưa có sự quan tâm chỉ đạo, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể tham gia vào công tác phòng ngừa loại tội phạm này nên hiệu quả còn chưa cao.

- Thứ hai, công tác tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở trong việc đề xuất các chủ trương, biện pháp cụ thể, giải quyết các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân chưa được chú trọng và kịp thời do đó chưa huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị

- Thứ ba, công tác phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức lối sống cho quần chúng nhân dân chưa thực sự được chú trọng, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đối với lứa tuổi thanh thiếu niên do đó chưa kịp thời kiềm chế được các hành vi gây án giết người do mâu thuẫn nhất thời.

- Thứ tư, công tác Nghiệp vụ cơ bản đôi lúc còn mang nặng tính hình thức, chạy theo chỉ tiêu công tác do đó chưa đáp ứng được yêu cầu. Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự một số địa phương chưa thực sự làm tốt công tác quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, chưa kịp thời phát hiện những mâu thuẫn để ngăn chặn, giải quyết kịp thời, thỏa đáng làm ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này ...

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH với Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm giết người tác giả kiến nghị một số giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai kết luận của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW, chỉ thị số 46/CT-TW, Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025 định hướng đến năm 2030; các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Việc thực hiện chủ trương phải hướng mạnh về cơ sở và tạo chuyển biến thực chất.

Hai là, tiếp tục chủ động đề xuất Ban Giám đốc Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bịt kín những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đồng thời xây dựng triển khai lồng ghép nhiều kế hoạch về phòng chống tội phạm nhằm huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các ban nghành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng.

Ba là, xây dựng cơ chế phối hợp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Cảnh sát QLHC về TTXH ở từng cấp với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội trên địa bàn trong hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người. Trong đó lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Cảnh sát QLHC về TTXH chịu trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, các chủ thể khác thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm giết người ngay trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình có sự giúp đỡ của cơ quan Công an và tham gia các hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng trên từng địa bàn mình sinh sống, công tác.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt là quản lý cư trú và quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Chú ý các địa điểm đông người thường phát sinh mâu thuẫn như các lễ hội, liên hoan, đám cưới, khu vui chơi, giải trí, du lịch... Duy trì thực hiện tốt công tác trực ban, trực chiến để tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm giết người, giải quyết triệt để các vụ việc do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

Bốn là, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, sinh động về đạo đức, lối sống, về kiến thức pháp luật. Tập trung tuyên truyền pháp luật về hình sự, dân sự, luật phòng chống bạo lực trong gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật khiếu nại và tố cáo... trong đó lựa chọn các nội dung tuyên truyền gắn với trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày như: Giải quyết các mâu thuẫn, trang chấp mâu thuẫn dân sự, kinh tế, đất đai, hôn nhân và gia đình... Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; giáo dục tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa làng xóm; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng; giáo dục cho chị em phụ nữ, trẻ em nâng cao nhận thức về xã hội, pháp luật; chủ động phòng tránh những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình. Công tác không dàn trải mà tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhóm đối tượng có nguy cơ cao dễ gây ra các vụ giết người.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ ban đầu, nhất là những mâu thuẫn trong gia đình, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên, để kịp thời tiến hành các biện pháp phòng ngừa, hòa giải, giáo dục, ngăn ngừa việc sử dụng bạo lực dẫn đến các vụ án giết người người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng. Chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự, phong trào toàn dân xây dựng đời sống xã hội mới tại khu dân cư, gia đình văn hóa...

Sáu là, trong quan hệ phối hợp phải tạo ra sự hỗ trợ giữa các chủ thể, loại trừ những cản trở, mang lại hiệu quả thiết thực, chẳng hạn các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội tạo điều kiện về mọi mặt cho lực lượng CSND nói chung, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng ở trong từng địa bàn hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người có hiệu quả như: Hỗ trợ về kinh phí, tham gia các hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng trên địa bàn do Công an tổ chức, cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình ANTT... Cũng qua đây, mối quan hệ giữa lực lượng CSND ở cơ sở với các đoàn thể quần chúng, các ngành, các cấp ở cơ sở ngày càng thêm gắn bó, lực lượng CSND trở thành chỗ dựa để nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng.

                                            Trung tá Nguyễn Thị Thủy- Phó Trưởng phòng CTĐ, CTCT & CTQC - T32

                                                Thượng úy Trần Xuân Thái - Phòng Tổ chức cán bộ - T32

Tài liệu tham khảo:

- Chỉ thị số 48/CT-TW, chỉ thị số 46/CT-TW, Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025 định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo thống kê tình hình tội phạm hình sự 05 năm (2012 - 2017).

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi