Thứ Năm, 15/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An
Tang vật thu giữ trong Chuyên án trộm cắp tài sản tại tỉnh Nghệ An (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3.797 vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ 65,82% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự, trong đó có nhiều vụ có giá trị tài sản rất lớn, nhiều vụ đối tượng chống trả để thoát thân gây thương tích nặng cho người bị hại...

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội đối với tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại nơi ở của công dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã tích cực hướng dẫn thành lập các cụm dân cư tự quản như: Tổ an ninh, tổ thanh niên xung kích, dòng họ mẫu mực… để nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ phải bảo đảm đúng pháp luật và nội quy, hương ước của từng địa phương nhằm tạo ra thế trận chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp có tính bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực; tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; phối hợp các tổ chức quần chúng để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm, trong đó trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Công an một số đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An đã rà soát nắm tình hình trộm cắp tài sản xảy ra tại nơi ở của công dân; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua đó kịp thời xác định các tụ điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chủ động tham mưu, đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Trước những nỗ lực trên, công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại nơi ở của công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An những năm qua đã được những kết quả đáng ghi nhận, hạn chế được phần nào những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, tuy nhiên hiện nay, công tác này vẫn gặp một số hạn chế, vướng mắc như: Sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ chưa thường xuyên, liên tục nên chưa phát huy hết được điều kiện, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ riêng có của từng lực lượng, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để tạo thế liên hoàn trong phòng ngừa loại tội phạm này. Các hoạt động phòng ngừa như: Vận động quần chúng, phối hợp với các tổ chức quần chúng, giáo dục ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa tội phạm chưa được thường xuyên sâu rộng nên nhận thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Việc trang bị phương tiện kỹ thuật còn lạc hậu, kinh phí phục vụ công tác hạn hẹp, chế độ chính sách còn nhiều thiếu thốn, đời sống cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn. Bên cạnh đó, một số cán bộ, chiến sĩ thiếu tự giác tu dưỡng rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thậm chí có cán bộ, chiến sĩ bị lôi kéo, sa ngã, trở thành đồng phạm của tội phạm. Việc trao đổi thông tin phục vụ cho công tác phòng ngừa loại tội phạm này chưa được làm tốt, nên việc điều tra mở rộng án hay quản lý đối tượng hoạt động lưu động còn gặp nhiều khó khăn.

Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng trong Chuyên án trộm cắp tài sản (Ảnh minh họa)

Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới, tác giả bài viết xin đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản tại nhà ở của công dân

Hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân là hiện tượng xã hội tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây bất ổn về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, đấu tranh với loại tội phạm trên phải là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, phải tiến hành đồng bộ, liên tục và triệt để. Trong đó, biện pháp vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong phòng ngừa tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự bảo vệ tài sản.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cần tích cực tuyên truyền vận động để người dân tự bảo vệ tài sản, khắc phục những sơ hở trong khâu quản lý tài sản; thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho quần chúng nhân dân nắm được tình hình an ninh, trật tự, số vụ trộm cắp tài sản nói chung và số vụ trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân nói riêng xảy ra trên địa bàn dân cư. Phổ biến rộng rãi, đều khắp đến tận thôn, bản và từng người dân về những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự; qua đó kiểm điểm đối tượng vi phạm trước dân để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân xây dựng tính kỷ luật, tự giác của bản thân, không làm điều xấu, phê phán hành vi phạm tội, bài xích tội phạm thông qua các buổi sinh hoạt thôn, xóm. Tiến hành lồng ghép các nội dung phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các kiến thức pháp luật cần thiết, sát hợp với từng địa bàn dân cư…

Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của người dân, lực lượng Công an phải kịp thời phổ biến những thủ đoạn mới mà bọn tội phạm thường dùng để gây án, những tài sản mà bọn chúng thường nhằm đến, công cụ, phương tiện và thời gian hoạt động phạm tội để người dân có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tài sản của mình. Một trong những nguyên nhân làm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đó là sự sơ hở của người quản lý tài sản. Vì vậy, làm tốt việc tự bảo vệ tài sản cũng là để bọn tội phạm không thực hiện được hành vi phạm tội, tùy theo loại tài sản các đối tượng trộm cắp thường hướng đến để có nội dung tuyên truyền phù hợp.

Thứ hai, lực lượng Cảnh sát hình sự cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân

Để công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự cần chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chuyên trách của các khu dân cư, khu đô thị. Phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng nghiệp vụ khác trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân, trong đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - với chức năng nhiệm vụ của mình là đăng ký quản lý hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, tạm trú tạm vắng đã nắm người, nắm hộ một cách thường xuyên phục vụ chặt chẽ cho việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Qua công tác đăng ký quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện vừa chấn chỉnh kịp thời để hoạt động này theo đúng pháp luật, không để tội phạm lợi dụng việc kinh doanh có điều kiện để thực hiện tội phạm, các chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ thông qua việc tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm và tàng thư hồ sơ thông tin nghiệp vụ cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan cho trinh sát. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông qua việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông để chủ động phát hiện, phối hợp ngăn chặn tội phạm; phối hợp với các điều tra viên trong quá trình thụ lý điều tra các vụ án, nhanh chóng kịp thời xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, vừa thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp; đồng thời, giáo dục chung trong quần chúng nhân dân; phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý và giáo dục cải tạo phạm nhân thông qua công tác giáo dục, cải tạo giúp cho phạm nhân nhận thức được sai trái của mình, có ý thức tu dưỡng rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội sau khi ra trại; phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, bởi thực tế chứng minh rằng, những đối tượng nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao rất dễ dàng phạm tội hình sự, trong đó tập trung chủ yếu là tội trộm cắp tài sản.

Thứ ba, điều tra, xét xử nghiêm minh tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân để giáo dục, răn đe đối tượng

Trước hết, cần chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và bố trí lực lượng trực ban chuyên trách. Tất cả mọi thông tin tố giác về tội phạm đều bắt đầu từ trực ban của các đơn vị. Do đó, cần phải bố trí trực ban chuyên trách ở cấp huyện, thành phố và chấn chỉnh lại toàn bộ công tác ghi chép, giao ban các thông tin về tội phạm do quần chúng nhân dân cung cấp.

Về công tác phối hợp xác định đối tượng gây án, ngoài những đối tượng mà lực lượng Cảnh sát hình sự đang xác minh thì cần phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... Sự phối hợp này được thể hiện thông qua trao đổi các thông tin về vụ trộm cắp như: Thời gian, địa điểm xảy ra trộm cắp, các đặc điểm của tài sản đã bị trộm cắp... cho trinh sát phòng, chống ma túy biết. Từ đó, họ có các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý đối tượng ma túy có biểu hiện trộm cắp tài sản, trong việc tuần tra chặn bắt đối tượng đưa tài sản đi tiêu thụ, trong việc kiểm tra các đầu mối tiêu thụ, nhằm xác định thủ phạm gây án có hiệu quả hơn.

Để công tác truy tìm tài sản bị trộm cắp được nhanh chóng, có hiệu quả phải có sự nhận định chính xác, sau đó sử dụng các biện pháp trinh sát hoặc cơ sở bí mật, đặc tình để theo dõi giám sát, phát hiện vật chứng của vụ án. Khi kiểm tra đúng là vật chứng của vụ án thì việc thu giữ phải tuân theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Tố tụng hình sự. Từ vật chứng có thể tìm ra thủ phạm của vụ án. Muốn phát hiện kịp thời và chính xác vật chứng của vụ án thì việc mô tả phải tỉ mỉ, đầy đủ, nhất là những đặc điểm riêng biệt của tài sản, số lượng, kích thước tài sản bị chiếm đoạt. Trong quá trình truy tìm, ngoài các lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát hình sự cần phải biết huy động công dân khu vực xảy ra vụ việc cùng truy tìm nhằm nhanh chóng phát hiện và thu hồi tài sản.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống tổ chức lực lượng Cảnh sát hình sự; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Lực lượng Cảnh sát hình sự luôn giữ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm. Sự lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân, sự chỉ đạo của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có ý nghĩa quyết định đến mọi thắng lợi của công tác Công an. Vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, trong đó có trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân  phải thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức đúng đắn về tội trộm cắp tài sản tại nhà ở của công dân và phải xác định đây là loại tội phạm phổ biến có tác động không nhỏ đến trật tự, an toàn xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Công an.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải được thể hiện từ việc đề ra các kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể trong từng thời gian, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong tất cả các khâu liên quan đến công tác phòng ngừa, tổ chức việc phối hợp giữa lực lượng trực tiếp với các lực lượng nghiệp vụ khác trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; công tác nắm tình hình, tổ chức tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản; đến việc sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm…

Bổ sung biên chế cho lực lượng Cảnh sát hình sự, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của lực lượng này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cần xây dựng kế hoạch tổng thể biên chế của của lực lượng Cảnh sát hình sự phù hợp nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng từng bước xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm như: Phương tiện giao thông, liên lạc, các phương tiện kỹ thuật trong điều tra phát hiện, trấn áp tội phạm, vũ khí và các phương tiện quản lý tội phạm cho Công an cơ sở, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự.

Nguyễn Sơn

Văn phòng Học viện, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi