Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT của lực lượng Cảnh sát giao thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Quản lý TTATGT là một trong những nội dung rất quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục CSGT nước CHDCND Lào cho thấy, trong 10 năm qua (2008-2017) cả nước xảy ra 55.532 vụ TNGT đường bộ, làm bị thương 94.162 người, làm chết 8.719 người, hư hỏng 100.402 xe, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 631 tỷ kíp, trong đó các tỉnh,thành phố xảy ra tai nạn nhiều nhất là thủ đô Viêng Chăn xảy ra 16.554 vụ chiếm 29,80%, thứ hai là tỉnh Chăm Pha Sắc xảy ra 6.213 vụ chiếm 11,19%, thứ ba là tỉnh Sa Vẳn Nạ Khết xảy ra 5.524 vụ chiếm 10%, tỉnh Luông Pha Bang 4.987 vụ chiếm 9% và các tỉnh khác 22.254 vụ chiếm 40,07%. Tình hình phức tạp về TTATGT do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau, xong theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục CSGT thì một trong những nguyên nhân quan trọng là xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông còn kém, nhiều người tham gia giao thông nhưng chưa nắm được Luật Giao thông đường bộ, đi quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vượt đèn đỏ,... những vi phạm này là nguyên nhân cơ bản của tình trạng tai nạn giao thông hiện nay. Đáng chú ý là tại các tỉnh, thành phố lớn có đường quốc lộ 13 chạy qua, như: Thủ đô Viêng Chăn, Sa Văn Na Khết, Luâng Pha Bang, Chăm Pa Sắc, Tỉnh Viêng Chăn... Phần nhiều việc học tập, hiểu biết pháp luật về An toàn giao thông hạn chế và là nguyên nhân làm cho tai nạn giao thông gây ra rất nghiêm trọng.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phải hết sức được quan tâm. Trong những năm gầy đây, tình hình vi phạm TTATGT đường bộ diễn ra phức tạp trên địa bàn cả nước, trong đó có các tỉnh, thành phố, trước tình hình đó lãnh đạo Bộ An ninh, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố đã có nhiều chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT theo chức năng nhiệm vụ của mình. Lực lượng CSGT đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục luôn được coi trọng và được xác định là biện pháp thường xuyên, lâu dài và cũng là biện pháp bền vững, hiệu quả, kinh tế nhất. Lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sinh động, thiết thực với nội dung hình thức phương pháp phong phú.

Về đối tượng tuyên truyền: Đối tượng tuyên truyền về TTATGT rất rộng rãi, lực lượng CSGT xác định đối tượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT gồm toàn thể nhân dân, đặc biệt quan tâm tập trung vào những đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, thanh thiếu niên, cán bộ, công nhân trong các khu công nghiệp lớn. Cả nước có 18 tỉnh, trong đó có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, với nhiều phong tục, tập quán, tiếng nói riêng, nhận thức còn nhiều hạn chế, điều kiện tiếp cận với các phương tiện thông tin cũng khó khăn, nhận thức được những bất cập nêu trên Lực lượng CSGT, Công an các tỉnh, thành phố đã chủ động có những chương trình chuyên đề riêng về tuyên truyền, phổ biến giáo dục về TTATGT. Cho đối tượng này, như sử dụng tiếng địa phương, thông qua chính quyền thôn bản, già làng trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền vận động nhân dân.

Về tình hình tuyên truyền: Lực lượng CSGT đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, của các huyện đưa tin, bài về an toàn giao thông, đài truyền hình phát các truyên mục về an toàn giao thông, thông qua hệ thống loa phát thanh của xã phường, thị trấn, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa, đài; căng, treo các băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn, phát tờ rơi, áp phích, ảnh tại các nơi công cộng, cơ quan, trường học, phối hợp với các ủy Đảng tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông ngay trong sinh hoạt của các chi bộ, trong các cuộc họp của tổ dân phố, khu dân cư. Đặc biệt là tại các thành phố lớn Lực lượng CSGT còn tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục phổ biến lên các bản vùng cao với những nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, sinh động bằng Lào hoặc tiếng địa phương giúp nhân dân dễ tiếp cận, tài các phường, thị trấn đã tổ chức nhiều câu lạc bộ tuyên truyền, triển khai các mô hình thí điểm xây dựng văn hóa ATGT. Thông báo người vi phạm pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức của người vi phạm...; cán bộ CSGT trực tiếp đến các cơ quan, trường học tuyên truyền cho hàng nghìn cán bộ, công nhân, viên chức và học sinh. Chỉ tính riêng lực lượng CSGT, Công an các tỉnh năm 2016 đã cung cấp 48 tin bài về TNGT; cử 907 lượt cán bộ CSGT trực tiếp xuống các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ cho 285.000 lượt người được tuyên truyền.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, quán triệt Luật An toàn giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSGT cũng được coi trọng.

Lực lượng CSGT, Công an các tỉnh, thành phố của Lào đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong lực lượng và các cơ quan, ban ngành hữu quan, chính quyền các cấp, đặc biệt là các cơ quan báo đài, truyền thanh, truyền hình Trung ương, địa phương để phát tin, bài, phóng sự về TTATGT, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tổng số từ năm 2008 đến năm 2017, lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố đã có 6.651 tin, bài, phóng sự được phát trên truyền hình, báo, đài phát thanh, loa truyền thanh về tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật về giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các ban ngành in và phát hành 731 băng, đĩa tuyên truyền về TTATGT. Treo 1240 băng zôn, pa nô, áp phích tuyên truyền pháp luật về TTATGT và các hình ảnh phản ánh tình hình TTATGT.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình lực lượng CSGT luôn chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các đối tượng tham gia giao thông, đối tượng vi phạm nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật bảo đảm TTATGT. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, TNGT các tỉnh, thành phố cũng đã chú ý công tác giáo dục, tuyên truyền trực tiếp giúp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành phố đã đạt được những kết quả đáng kế, góp phần vào thắng lợi trong việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn các tỉnh, thành phố, tuy nhiên bên cạnh đó cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Có thể kể đến một số vấn đề sau:

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT có nơi chưa thường xuyên, cá biệt có đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác này (một số Công an huyện, còn xem nhẹ), chỉ đạo chưa quyết liệt. Hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền đã được quan tâm, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, chưa có quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT chủ yếu thực hiện theo chiến dịch, chưa thường xuyên, một số nơi còn mang tính hình thức. Một số đơn vị đã quan tâm đến những đối tượng có nguy cơ vi phạm cao như: Các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải, các em học sinh trong các trường, nhân dân các bộ tộc,… song lại không có hình thức, phương pháp phù hợp riêng cho từng loại đối tượng để đạt hiệu quả cao hơn.

Chưa xây dựng được văn hóa giao thông, chưa tạo được thói quen tôn trọng Luật Giao thông cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là đối với thanh, thiếu niên, học sinh trong các trường học, doanh nghiệp, kinh doanh vận tải, các hãng xe taxi,…

Lực lượng CSGT còn thiếu thốn về phương tiện, trang thiết bị, kinh phí, nguồn nhân lực. Nhiều địa bàn lực lượng CSGT còn mỏng chưa đủ để quán xuyến địa bàn, địa hình nhiều thôn, bản xa trung tâm, đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền giáo dục gặp khó khăn, ngôn ngữ, phong tục tập quán khác nhau dẫn đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục khó triển khai.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT nước CHDCND Lào trong thời gian tới, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một só vấn đề sau:

Một là: Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong thời gian tới lực lượng CSGT cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đối với từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền.

Nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến phải bám sát các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan. Cần áp dụng phong phú các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm, tính chất của đối tượng được hướng tới ví dụ: Với đồng bào dân tộc thiểu số cần sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, nếu sử dụng được tiếng của người dân tộc địa phương, hoặc chữ viết của họ sẽ tốt hơn, chú trọng đến tuyên truyền trực quan sinh động bằng hình ảnh, phóng sự, phim tư liệu, gắn với các hình thức khuyến khích như tặng thưởng quà lưu niệm, mũ bảo hiểm, sách, Luật Giao thông đường bộ...; với đối tượng là các em học sinh cần phối hợp với các nhà trường tổ chức các buổi mít tinh về TTATGT, tổ chức cho các em tham gia diễu hành, với băng zôn, khẩu hiệu, dán áp phích, pa nô tại bảng tin nhà trưởng, nơi vui chơi, giải trí của các em, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về TTATGT, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ hàng năm ở hệ thống các trường học... Tiếp tục triển khai mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến có hiệu quả như: Phát tờ gấp, tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu, ảnh tuyên truyền về hoạt động đảm bảo TTATGT, hình ảnh về các vụ TNGT tại các nơi công cộng, tổ chức các câu lạc bộ, các lớp học về Luật Giao thông đường bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo đài, truyền thanh đăng các tin bài về an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm TTATGT; thông báo kịp thời các sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, về cơ quan, tổ chức của người vi phạm để phối hợp giáo dục; cần tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền giáo dục qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình, mô hình hay; tăng cường hình thức thông tin tuyên truyền lưu động đến vùng sâu, vùng xa cho bà con nhân dân có điều kiện tiếp cận.

Ngoài những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bám sát các quy định pháp luật về TTATGT đường bộ, cần chú ý tuyên truyền bằng nhiều “kênh” khác nhau giúp nhân dân đều được tiếp cận, được nghe và hiểu được vì sao phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, lợi ích của việc chấp hành, hậu quả tác hại do tai nạn giao thông gây ra cho xã hội, cộng đồng, gia đình và bản thân mỗi công dân; hậu quả của các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy...

Hai là: Nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp của lực lượng CSGT trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT đường bộ

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT hiện hành, Luật Giao thông đường bộ (năm 2012), lực lượng CSGT chủ động thực hiện tốt quan hệ phối hợp với các đơn vị trong lực lượng CAND và các ban ngành hữu quan trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Cục CSGT và Phòng CSGT các tỉnh, thành phố cần phối hợp với ngành Giao thông vận tải, lực lượng CSGT huyện để tổ chức vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Phối hợp với tỉnh đoàn, Hội phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT trong đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong các chi hội trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tổ chức phối hợp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, kiến thức pháp luật cần thiết với phương châm mỗi đoàn viên, mỗi cán bộ phụ nữ thành một tuyên truyền viên về TTATGT.

Lực lượng CSGT chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài tryền hình trung ương, Đài truyền hình tỉnh, Đài phát thanh và các cơ quan Báo, Đài làm tốt việc thực hiện các chuyên mục về an toàn giao thông, đăng nhiều tin bài trên báo chí, hình ảnh, các ấn phẩm văn hóa. Cần thường xuyên thay đổi hình thức, nội dung, hình ảnh cách tiếp cận vấn đề trên các chuyên mục về an toàn giao thông để thu hút sự theo dõi của nhân dân. Cập nhận tình hình TTATGT, các quy định mới, văn bản pháp luật mới về TTATGT để kịp thời phổ biến cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo tính kịp thời, tính thời sự.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ; huy động đông đảo các lực lượng xung kích như bảo vệ dân phố, dân phòng, Hội cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.

Cử cán bộ lực lượng CSGT trực tiếp phối hợp, giảng dạy, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học; tổ chức cho các em tham gia các đợt thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, tổ chức trao giải thưởng, động viên, khuyến khích các em tích cực hưởng ứng việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, nói chuyện, văn nghệ, diễn kịch... với chủ đề ATGT.

Ba là: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng CSGT chuyên trách đảm nhiệm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT đường bộ.

Xu thế phát triển giao thông đô thị, sự gia tăng số lượng các phương tiện giao thông, tốc độ đô thị hóa tại các tỉnh đang được đẩy mạnh, sức ép về giao thông vận tải ngày càng lớn, đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng CSGT. Cục CSGT cần tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác cho lực lượng CSGT các địa phương (tỉnh, thành phố, huyện).

Chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Tăng cường phát động sâu rộng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức “Cay Sỏn” và thực hiện khẩu hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phụ vụ” trong lực lượng CSGT.

Kịp thời khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích, các tấm gương điển hình trong lực lượng CSGT, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm, tiêu cực.

Bổ sung cán bộ, chiến sĩ cho các đơn vị CSGT đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đảm bảo quân số đủ về số lượng, được đào tạo cơ bản, có trình độ, kiến thức pháp luật tốt, có năng khiếu, khả năng làm công tác tuyên truyền. Cục CSGT phải phối hợp với Ban Giám đốc Công an các tỉnh mở các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên làm công tác tuyên truyền, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết, khả năng sư phạm, phương pháp, cách thức tuyên truyền.

Đầu tư trang thiết bị như: loa, đài,máy ghi âm, ghi hình, các thiết bị văn phòng phẩm, máy in ấn, phô tô, máy chiếu đa năng, màn hình, phương tiện ô tô, xe máy và các trang thiết bị cần thiết khác cho công tác tuyên truyền.

Khăm phẳn Bun Mi Xay

Nghiên cứu sinh Khóa 20 - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất