Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lực lượng Công an xã, thị trấn với công tác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, địa bàn nông thôn chiếm trên 80% diện tích cả nước; trong đó người nông dân gắn liền với làng xã, ruộng đất và các nghề nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Địa bàn nông thôn là khu vực gắn liền với địa giới hành chính cấp xã; nơi người dân thường xuyên sinh sống, lao động sản xuất, học tập, công tác; quan hệ và gắn bó mật thiết với đất đai, phong tục tập quán, nghề nghiệp, dòng tộc và cộng đồng dân cư; chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nơi chính quyền xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đồng thời diễn ra mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức xã hội. Mỗi vùng nông thôn có những đặc điểm địa lý, khí hậu, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán riêng, có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT.

Đặc điểm chung của người nông dân Việt Nam là có đức tính cần cù, thật thà, chất phác, coi trọng tình cảm và gắn liền với họ là văn hóa tiểu nông. Hình ảnh người nông dân Việt Nam hiền lành, chất phác luôn là biểu tượng cho những đức tính tốt đẹp, đã in đậm trong tâm trí của người Việt Nam. Tuy nhiên, mặt trái của văn hóa tiểu nông cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các sinh hoạt xã hội khác. Sự duy trì những tập tục lạc hậu, khó hòa nhập với cái mới, tiến bộ hoặc nhấn mạnh đến giá trị quyền uy của "lệ làng" làm cho việc thực thi chính sách, pháp luật, vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Những hạn chế về nhận thức, mặt bằng về tri thức ở nông thôn, nhất là những kiến thức về xã hội và pháp luật là một trong những lực cản trong phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng sự kém hiểu biết của nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí cưỡng bức họ đi theo các “tà đạo” do chúng tự thành lập; chúng còn kích động, dụ dỗ nhân dân tham gia các cuộc biểu tình, gây rối, bạo loạn để chống phá chính quyền.

Tình hình xâm phạm trật tự, an toàn xã hội tại các vùng nông thôn trong thời gian vừa qua cũng có những diễn biến rất phức tạp, nổi lên là các vụ: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tội phạm về ma tuý, tội phạm về môi trường, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em… xuất hiện ngày một nhiều, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Tình hình tệ nạn xã hội như: Ma tuý, mại dâm, cờ bạc, lô đề… tại các vùng nông thôn cũng diễn biến phức tạp. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ… làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn nông thôn.

Trước những đặc điểm tình hình ANTT trên địa bàn nông thôn như trên, Công an xã chính là lực lượng gần dân, là những người nắm được tình hình, hiểu phong tục, tập quán, điều kiện sống, ngôn ngữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; là những người gắn bó trực tiếp với cơ sở; là đầu mối để xây dựng thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn nông thôn.  

Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, trong đó có việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Công an xã. Ngày 27/11/2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Công an xã, quy định Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, thị trấn. Quá trình xây dựng, phát triển, lực lượng Công an xã, thị trấn đã đóng góp một phần rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

Hiện nay, trên toàn quốc có 9.506 đơn vị Công an xã, thị trấn với quân số trên 115 nghìn đồng chí. Hầu hết lực lượng này đã được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của Bộ Công an, có phẩm chất chính trị và trình độ nghiệp vụ, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

 Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đã tác động đáng kể đến mọi mặt đời sống xã hội, nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng liên quan trực tiếp đến địa bàn nông thôn đang có những diễn biến mới, phức tạp, đa dạng và có nhiều thay đổi so với tính chất của địa bàn nông thôn truyền thống; tình hình ANTT ở địa bàn nông thôn cũng phát sinh những vấn đề mới, phức tạp. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp góp phần rất quan trọng vào việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn. Lực lượng Công an xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các chủ trương, kế hoạch và biện pháp về công tác bảo đảm ANTT, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, và các vi phạm pháp luật; trực tiếp giải quyết 80% những vấn đề về ANTT xảy ra trên địa bàn xã. Lực lượng Công an xã, thị trấn đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội quả tang, đối tượng có quyết định truy nã; lập hồ sơ, quản lý đối tượng thuộc diện quản chế, cải tạo không giam giữ, án treo, hoãn thi hành án; lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý; lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng nghiện ma túy... Lực lượng Công an xã, thị trấn đã cấp hàng chục nghìn sổ hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú và duy trì thường xuyên việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Lực lượng Công an xã, thị trấn đã phối hợp tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là, lực lượng Công an xã, thị trấn còn thiếu về số lượng; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số Công an xã, thị trấn còn hạn chế, chất lượng không đồng đều, thiếu tính ổn định, nhất là lực lượng Công an viên còn chênh lệch giữa các vùng, miền, dẫn đến những hạn chế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT; không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp; nghiệp vụ chuyên môn hạn chế; bị chi phối bởi những tập tục, quan hệ của gia đình, dòng họ, làng xã; không thích ứng kịp những diễn biến mới về ANTT ở nông thôn, nhất là ở những thành phố lớn, địa bàn đang đô thị hóa, khu vực giáp ranh hay những điểm nóng về ANTT khác; quyền năng pháp lý còn hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác quy hoạch, tuyển chọn, bố trí sử dụng lực lượng Công an xã, thị trấn chưa mang tính ổn định lâu dài; việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; các chế độ chính sách đối với Công an xã, thị trấn còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng, tính chất công việc, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của Công an xã, thị trấn.

Những hạn chế, bất cập trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Công an xã, thị trấn tại địa bàn nông thônĐiều đó cũng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường lực lượng Công an chính quy về cơ sở làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn nông thôn.

Để triển khai chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy tại các địa bàn nông thôn, Bộ Công an cần nghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

                                                                                                                                                                Hà Chi


 
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất