Thứ Bảy, 23/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Cải cách và hoàn thiện hệ thống trại giam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ba trại giam trực thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam gồm: Trại giam Xăm Khế, trại giam Phôn Tỏng và trại giam Phôn Ngân. Trại giam Xăm Khế đóng quân tại làng A Mon, quận Xay Sệt Thả, thủ đô Viêng Chăn được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước (thời kỳ chiến tranh), sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn, chính phủ Nhà nước Lào đã quyết định giao trại giam này cho Bộ Nội vụ (nay là Bộ An ninh) và trực tiếp quản lý là Cục Cảnh sát quản lý trại giam. Quy mô giam giữ 1.000 đến 1.200 phạm nhân nhưng hiện nay đang quản lý, giam giữ 1.633 phạm nhân (vượt hơn 400 phạm nhân); trại giam Phôn Tỏng đóng quân tại quận Chăn Tha Bu Ly, trung tâm thủ đô Viêng Chăn, đang quản lý, giam giữ 712 phạm nhân (phạm nhân chủ yếu là người nước ngoài) và trại giam Phôn Ngân đóng quân tại huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn đang quản lý, giam giữ 534 phạm nhân. Các trại giam trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam đang quản lý, giam giữ các phạm nhân có mức án từ 10 năm tù trở lên đến tù chung thân và tử hình.

Trại giam trực thuộc Công an tỉnh, thành phố (hay còn gọi là trại giam địa phương). Hiện mỗi tỉnh của Lào có 1 trại giam (hiện nay cả nước Lào có 18 tỉnh, thành). Quy mô giam giữ của các trại giam này không đồng đều (tại các tỉnh, thành lớn có nền kinh tế phát triển, dân cư đông hơn thì tội phạm cũng nhiều hơn, do vậy tội phạm cũng đông hơn các tỉnh lẻ). Cụ thể, trại giam Na Nô của Công an thủ đô Viêng Chăn, hiện nay đang giam giữ 1.024 phạm nhân; trại giam Kẻng Khăn của Công an tỉnh Sa Văn Na Khết đang giam giữ 916 phạm nhân; trại giam Băng Giọ của Công an tỉnh Chăm Pa Sắc đang giam giữ 894 phạm nhân, trại giam Pha Nôm của Công an tỉnh Luổng Pha Bang giam giữ 767 phạm nhân. Nhưng ở các tỉnh lẻ, đời sống kinh kế chưa phát triển thì tội phạm cũng không nhiều nên phạm nhân đang chấp hành án ơ các trại giam cũng ít; Trại giam Pha Đeng của Công an tỉnh Xay Sổm Bun (tỉnh Xay Sổm Bun là tỉnh mới được thành lập năm 2013 và là tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa và đa số là dân tộc H’Mông sinh sống) hiện nay đang giam giữ 82 phạm nhân; trại giam Công an tỉnh Xê Kong đang giam giữ 180 phạm nhân, trại giam Công an tỉnh Sa La Văn đang giam giữ 201 phạm nhân, trại giam tỉnh Ắt Ta Pư đang giam giữ 243 phạm nhân; trại giam Bun Nửa tỉnh Phống Sa Ly đang giam giữ 280 phạm nhân. Các trại còn lại thì giam giữ trung bình từ 300 đến 500 phạm nhân. Các trại giam địa phương chủ yếu giam giữ các phạm nhân có mức án tù dưới 10 năm, nhưng cũng có một số trại mới xây dựng kiên cố và đảm bảo như: Trại giam Khăng Khạy của Công an tỉnh Xiêng Khoảng, trại giam Bun Nữa của Công an tỉnh Phống Sa Ly và trại giam Kẻng Khăn của Công an tỉnh Sa Văn Na Khết ( các trại này sau này sẽ nâng lên cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam trực tiếp quản lý). Ngoài ra, vẫn còn có một số trại giam của địa phương quản lý cả người đang bị tạm giữ, tạm giam và người bị kết án tử hình do cơ sở giam giữ của cơ quan điều tra chưa đảm bảo, nhưng số này được giam giữ ở khu riêng hoặc buồng giam riêng.

Trong những năm qua, nước CHDCND Lào đã quan tâm đầu tư vào việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất của các trại giam nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giam giữ do số lượng phạm nhân tăng nhanh, dẫn đến tình trạng giam giữ ở các trại giam quá tải. Đồng thời, hệ thống bộ máy tổ chức tiến hành công tác quản lý trại giam ở nước CHDCND Lào hiện nay còn nhiều bất cập, cồng kềnh và sự chỉ đạo thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý trại giam, nhất là công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân chưa được thống nhất từ Trung ương đến các địa phương. Bởi vì công tác chỉ đạo của Bộ An ninh cũng như Cục Cảnh sát quản lý trại giam đối với trại giam của các địa phương còn phải thông qua Công an tỉnh, thành mới đến các trại giam. Cho nên, có lúc có trại không thể cập nhật thông tin từ Bộ An ninh cũng như Cục Cảnh sát quản lý trại giam được kịp thời; việc thực hiện các Chỉ thị, Mệnh lệnh, Hướng dẫn về công tác nghiệp vụ cũng như tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân cũng chưa được thống nhất, từ đó làm cho hiệu quả công tác quản lý trại giam và cải tạo phạm nhân nói chung chưa thực sự hiệu quả.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác công tác quản lý trại giam ở nước CHDCND Lào vừa có trọng tâm trọng điểm trong việc tập trung lực lượng làm công tác quản lý, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong giam giữ cũng như việc tập trung lao động sản xuất - dạy nghề của phạm nhân và thống nhất thực hiện sự chỉ đạo tuyệt đối từ Bộ An ninh cũng như Cục Cảnh sát quản lý trại giam thì cần phải cải cách và hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức của công tác quản lý trại giam theo hướng sau đây:

Một là, thành lập các trại giam khu vực trực thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam như: Khu vực miền Bắc thành lập 3 trại (ở tỉnh Phống Xa Ly 1 trại, ở tỉnh Luổng Pha Bang 1 trại và ở tỉnh Xiêng Khoảng 1 trại); khu vực miền Trung có 2 trại (ở thủ đô Viêng Chăn 1 trại và ở tỉnh Viêng Chăn 1 trại); khu vực miền Nam có 2 trại (ở tỉnh Sa Văn Na Kết 1 trại và ở tỉnh Chăm Pa Sắc 1 trại). Sau khi thành lập các trại giam khu vực thì phải đưa hết phạm nhân ở các tỉnh, thành tập chung chấp hành án ở các trại giam khu vực đó.

Hai là, chuyển đổi các trại giam địa phương hiện nay (trại giam trực thuộc Công an tỉnh) thành trại tạm giam để dành riêng cho quản lý người bị tạm giam, tạm giữ và trong một số trường hợp đặc biệt, nếu xét thây cần thiết phải giữ một số phạm nhân ở lại trại tạm giam để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ thì phải lựa chọn những phạm nhân phạm tội ít nghiêm trọng và là những phạm nhân cải tạo tốt nhưng số phạm nhân được giữ ở lại trại tạm giam không được quá 15% - 20% của tổng số người bị tạm giam, tạm giữ trong trại tạm giam đó.

Ba là, các trại giam khu vực phải được thiết kế theo một mẫu thống nhất, mỗi trại giam phải có quy mô giam giữ từ 3.000 đến 5.000 phạm nhân trở lên.

                                                                                             Sỷ Ăm Phon In Kẹo

              Nghiên cứu sinh khóa 21 - Học viện CSND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi