Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning tại học viện Cảnh sát nhân dân - kết quả và định hướng trong thời gian tới

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin như thực tế ảo, vạn vật kết nối internet, in 3D, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra sự thay đổi to lớn trong đời sống, kinh tế xã hội, đây cũng là thách thức của ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Việt Nam và nhiều nước đang phát triển trong khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, yêu cầu đặt không chỉ với nền giáo dục Việt Nam mà của cả thế giới là làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới.

 Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ đặt ra những yêu cầu mới về kiến thức kỹ năng và tâm thế của người lao động với 3 nhóm:

- Các kiến thức và kỹ năng liên quan đến nhận thức, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kỹ năng thích nghi, kỹ năng sáng tạo.

- Các kỹ năng thể chất: Kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng số, kỹ năng kết nối.

- Các kỹ năng xã hội: Giao tiếp, ứng xử, tạo lập quan hệ, làm việc nhóm.

Để đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ngoài việc phải có chất lượng đầu vào tốt và đa dạng về ngành nghề, phương thức tổ chức đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo phải đổi mới mạnh mẽ từ hoạt động đào tạo đến nghiên cứu, quản trị nhà trường để tạo ra nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh cao, trong đó đối với hoạt động dạy học yêu cầu cần có nhiều hình thức học tập mới, thời gian và địa điểm học tập không bị ràng buộc, có sự thay đổi phù hợp với đối tượng học, cung cấp nhiều kỹ năng phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, tiến bộ công nghệ thông tin cũng làm xuất hiện những loại hình đào tạo mới - đào tạo trực tuyến, đào tạo online (E-Learning - phương thức học tập có sử dụng kết nối Internet để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giảng viên) là những loại hình đào tạo mới thách thức các phương thức đào tạo truyền thống. Với sự phát triển của E-Learning, Internet vạn vật kết nối, công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo... thì phương thức đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng và xây dựng một mạng xã hội học tập trong đó tất cả mọi người đều tham gia sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai.

Thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng hiện đại hóa; đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ như: Tài liệu học tập phải phong phú, người học chủ động, tích cực trong học tập, giảng viên phải theo dõi được tiến độ học tập, quá trình học tập phải được thực hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning theo Quyết định số 1643/QĐ-T32-QLĐT ngày 13/12/2012. Quá trình triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning tại Học viện CSND đã tạo bước chuyển dịch tích cực trong đổi mới hình thức tổ chức đào tạo, khai thác hiệu quả các thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục đào tạo, kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, Học viện đã tập trung, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đi trước một bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành và triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning.

Nhằm tạo nền tảng hạ tầng phần cứng phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành, giáo dục và đào tạo, Học viện CSND đã tiến hành đầu tư nâng cấp toàn bộ hạ tầng mạng (bao gồm mạng nội bộ, kết nối mạng WAN của Bộ Công an) với đường truyền tốc độ cao, phủ sóng wifi nội bộ toàn bộ các khu nhà làm việc, ký túc xá, giảng đường. Các phòng làm việc của các đơn vị giảng dạy được trang bị đầy đủ máy tính làm việc. Học viện đã đầu tư trang bị hệ thống máy chủ quản trị mạng, máy chủ cơ sở dữ liệu, hàng chục phòng máy tính chuyên dùng phục vụ đào tạo Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thực hành môn tin học, ngoại ngữ, và các môn học chuyên ngành khác, tổ chức thi, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm… Đến nay, 100% phòng học được trang bị bảng tương tác thông minh, bục giảng điện tử kết nối trực tiếp tới thư viện điện tử của Học viện đảm bảo mọi giảng viên phát huy sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khai thác tối đa hệ thống thông tin tư liệu số của Học viện. Học viên các hệ học đều tự trang bị hoặc được nhà trường hỗ trợ mua máy tính xách tay phục vụ hoạt động học tập, đào tạo trực tuyến E-Learning. Học viện đã tiến hành xây dựng phòng học trực tuyến, phòng studio thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

Thứ hai, triển khai toàn diện, đồng bộ giải pháp đào tạo trực tuyến E-Learning phù hợp với yêu cầu về đào tạo trong Công an nhân dân.

Để triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning, Học viện đã tiến hành tham khảo, tư vấn để lựa chọn đầu tư công nghệ phù hợp. Trong giai đoạn đầu của triển khai đào tạo trực tuyến, Học viện lựa chọn công nghệ mã nguồn mở miễn phí Moodle. Ban triển khai đào tạo trực tuyến với nòng cốt là các cán bộ có kiến thức sâu về công nghệ thông tin và công tác quản lý đào tạo của các đơn vị, hoạt động theo hình thức chuyên gia tiến hành Việt hóa, chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp với nhu cầu đào tạo trực tuyến tại Học viện thay vì đầu tư mua ngay phần mềm đắt tiền ở trong nước hoặc của nước ngoài. Học viện CSND đã quyết định phát triển theo từng bước vững chắc, sử dụng mã nguồn mở miễn phí, tập trung đầu tư nguồn lực vào xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, tiến hành tập huấn về đào tạo trực tuyến cho giảng viên, xây dựng kho tài nguyên số, bài giảng điện tử và triển khai các khóa đào tạo trực tuyến. Sau 4 năm triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning, với nền tảng vững chắc về nhân lực, kinh nghiệm triển khai và để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo, tháng 12/2016, Học viện CSND đã phối hợp với công ty AI Việt Nam - đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến hàng đầu Việt Nam tiến hành nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, mở rộng khả năng quản lý để triển khai theo mô hình kết hợp giữa giảng dạy truyền thống và giảng dạy trực tuyến (gọi là hình thức đào tạo kết hợp - Blend Learning).

Với đặc thù tổ chức đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân, Học viện đã triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning trên hạ tầng mạng nội bộ của Học viện (không kết nối ra Internet) đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin. Hệ thống đào tạo trực tuyến được đảm bảo khả năng bảo mật tối đa thông qua 05 mức: Mức hành chính, mức mạng và hệ điều hành, mức Web Server, mức Database, mức ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật trong quá trình vận hành, phòng chống sự truy nhập trái phép vào phần mềm. Ngoài ra Học viện đã ban hành các văn bản, quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning cùng các quy định về khai thác, sử dụng thông tin mạng máy tính, thông tin trên hệ thống đào tạo trực tuyến tạo hành lang pháp lý trong tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến tại Học viện.

Thứ ba, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning đã tạo môi trường giảng dạy, học tập hoàn toàn mới đáp ứng yêu cầu học tập ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào, tiết giảm chi phí học tập.

Hệ thống đào tạo trực tuyến góp phần cung cấp cho học viên các tài liệu phục vụ học tập một cách nhanh chóng, kịp thời, có hệ thống. Việc tiếp cận các tài liệu như đề cương chi tiết môn học, hệ thống câu hỏi, bài tập, giáo trình, tài liệu tham khảo, video clip giúp học viên chủ động lên kế hoạch học tập, tiết kiệm chi phí in ấn, chuẩn bị nghiên cứu trước các bài giảng, từng bước xây dựng phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ. Học viện đã tiến hành số hóa và đưa lên hệ thống: Đề cương chi tiết và hệ thống câu hỏi, bài tập của toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo hệ chính quy; 112 giáo trình, tài liệu tham khảo; trên 50 file audio, video phục vụ bài giảng; xây dựng 26 bài giảng điện tử.

Các hoạt động rất đa dạng, phong phú có thể triển khai trên hệ thống đào tạo trực tuyến: Tạo bài tập, kiểm tra, diễn đàn nghiên cứu, trao đổi… việc có thể truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi đã tạo không khí học tập sôi nổi trong các lớp học, giúp học viên tiếp cận với phương pháp học tập hiện đại, phát triển nhiều kỹ năng mềm để thích ứng với yêu cầu của xã hội. Thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến, giảng viên dễ dàng quản lý, theo dõi tiến trình học tập của người học thông qua các nhiệm vụ giảng viên giao, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá linh hoạt và hiệu quả, thu thập ý kiến đóng góp của người học với số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Trên cơ sở những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra một số giải pháp đột phá, trong đó có giải pháp quan trọng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Thực hiện chủ trương và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kinh nghiệm của nhà trường trong triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learing, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thành công lộ trình trở thành trường trọng điểm của quốc gia, Học viện CSND cần tập trung vào một số nội dung sau trong quá trình triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learing thời gian tới:

Một là, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tập trung xây dựng nội dung số, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ đào tạo trực tuyến.

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt đối với Học viện CSND là xây dựng và triển khai giải pháp tổng thể về ứng dụng CNTT tại nhà trường, nâng cấp hạ tầng mạng, băng thông, hệ thống máy chủ và thống nhất nguồn lực các phần mềm đang triển khai trong đó có hệ thống quản lý học tập trực tuyến E-Learning (LMS). Tiến hành đồng bộ dữ liệu theo hướng tập trung, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu lớn (big data) lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin về công tác quản lý, điều hành, giáo dục và đào tạo tại Học viện CSND. Giai đoạn tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning tiếp theo, cần đầu tư phương tiện, nhân lực và thời gian cùng với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy để quay phim, xử lý kỹ thuật, xây dựng các bài giảng điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến. Triển khai toàn diện đối với các học phần thuộc các lĩnh vực: Toán - tin học, ngoại ngữ, luật, tâm lý, lý luận chính trị.

Để mở rộng phạm vi ứng dụng CNTT nói chung, phục vụ công tác đào tạo trực tuyến nói riêng, Học viện CSND đề nghị Bộ Công an tập trung nâng cấp hạ tầng mạng diện rộng WAN tới tất cả Công an các đơn vị, địa phương.

Hai là, mở rộng triển khai đào tạo trực tuyến E-Learning theo mô hình kết hợp (Blend Learning).

Dù có những ưu điểm và là một loại hình đào tạo mới và hiện đại, nhưng E-Learning không thể thay thế được phương pháp dạy - học truyền thống. Trong khi E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống, do E- Learning có tính tương tác cao dựa trên công nghệ đa phương tiện, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người. Tuy nhiên, giáo dục đào tạo không chỉ là trang bị cho người học kiến thức mà còn bao gồm cả giáo dục nhân cách con người. Trong giờ học, người học không chỉ theo dõi kiến thức bài giảng mà giảng viên còn phải là người khơi dậy những ước mơ, lý tưởng, niềm đam mê cho người học, mà điều này thì học trực tuyến ảo trên mạng không thể thực hiện được. Vì vậy, phương thức học truyền thống là không thể thay thế được, nhất là đối với đào tạo bậc đại học. Mô hình kết hợp (kết hợp giữa giảng dạy truyền thống trên giảng đường với giảng dạy trực tuyến) sẽ là chìa khóa giúp đào tạo trực tuyến đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong giáo dục đào tạo tại Học viện CSND.

Ba là, mở rộng đối tượng đào tạo, phạm vi trực tuyến E-Learning.

Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning áp dụng cho học viên hệ đào tạo chính quy, Học viện cần nghiên cứu triển khai tổ chức áp dụng đối với hệ vừa làm vừa học (trước mắt triển khai đối với các môn học thuộc khối kiến thức đại cương). Khi triển khai đào tạo theo mô hình kết hợp, với mỗi học phần, ngoài thời lượng khoảng 50% tập trung trên giảng đường, thời gian học qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning với ưu thế người học có thể học mọi lúc, mọi nơi sẽ là giải pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học với đối tượng là các học viên đang tham gia công tác chiến đấu tại Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời đang tiến hành học tập nâng cao trình độ tại Học viện CSND.

Đối với công tác liên kết đào tạo với Công an các đơn vị, địa phương và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, tiến hành nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến với các lớp liên kết mở tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ dựa trên hạ tầng mạng WAN của Bộ Công an.

Bốn là, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning.

Chú trọng áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin (đặc biệt là dữ liệu trên các máy chủ), thiết lập cơ chế bảo mật với nhiều lớp, quan tâm đến các yếu tố đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu; triển khai đến tất cả các đối tượng tiếp cận với hệ thống thông tin về vấn đề thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và ngành công an trong lưu trữ, khai thác, trao đổi, sử dụng thông tin khi tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang

Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác