Thứ Ba, 19/1/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

1. Khái quát về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian qua

Trong hệ thống các nhà trường Công an nhân dân (CAND) hiện nay, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) là trường trọng điểm của Bộ Công an. Trong quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành, toàn Học viện đã luôn vượt mọi khó khăn, nỗ lực, sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đã đào tạo được hơn 5 vạn cử nhân có trình độ đại học, hơn 2000 thạc sĩ, hơn 300 tiến sĩ và bồi dưỡng hơn 6000 lượt cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của CAND, Quân đội nhân dân, các ngành nội chính và các nước bạn Lào, Campuchia, các nước khác trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo cơ bản, có năng lực, tâm huyết với nghề nghiệp, trình độ và phương pháp sư phạm tốt; mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện, bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn. Từ 3 ngành đào tạo năm 1968 ban đầu, đến nay Học viện CSND đã đào tạo 17 chuyên ngành đại học, 5 chuyên ngành thạc sĩ, 2 chuyên ngành tiến sĩ, trong đó có 01 chương trình thạc sĩ liên kết với Hoa Kỳ dạy và học bằng tiếng Anh. Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật, đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện và dự báo những vấn đề chiến lược, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ và khoa học giáo dục CAND. Năm 2015, Bộ Công an đã quyết định thành lập Viện Khoa học Cảnh sát trực thuộc Học viện CSND.

Ghi nhận những kết quả mà Học viện đã đạt được, ngày 26/6/2015 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3999/QĐ-BCA-X11 công nhận Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an. Trong lộ trình phát triển, Học viện CSND đang phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường chuẩn quốc gia vào năm 2018 và trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia vào năm 2019.

Trong những năm qua, xác định được vai trò của khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Học viện CSND đã xác định điểm đột phá trong đổi mới công tác giáo dục, đào tạo là phải “Chuẩn hóa - Tin học hóa - Hiện đại hóa”, nhà trường chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tất cả các quy trình, các hoạt động quản lý và giáo dục đào tạo tại Học viện. Học viện CSND hiện là nhà trường đầu tiên trong hệ thống các trường CAND đã triển khai và vận hành thành công “Học viện CSND điện tử” theo định hướng và mô hình điều hành của Chính phủ điện tử. Qua đó, giúp đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công việc và tính chính xác của các dữ liệu quản lý, đồng thời tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo và sự chủ động của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.

Bên cạnh đó, Học viện đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp tổ chức đào tạo như: Học viện là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của đất nước đã đầu tư trang bị toàn bộ hệ thống bục giảng thông minh, bảng tương tác thông minh cho tất cả các giảng đường; hệ thống phòng học trực tuyến kết nối với các điểm cầu khác nhau để chia sẻ bài giảng của các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt; hệ thống camera giám sát phòng học để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giáo dục và hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hệ thống Thư viện điện tử của Học viện là thư viện lớn nhất trong các trường CAND đã kết nối để chia sẻ dữ liệu số trong hệ thống mạng LAN của Học viện, với gần hai vạn đầu sách bản cứng và bản mềm phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện.

Trong công tác quản lý các mặt công tác chuyên môn của Học viện hiện nay như: Quản lý đào tạo; Quản lý cán bộ; Quản lý khoa học, Quản lý tài sản; Y tế; Hậu cần, Tài chính…đều đã được triển khai quản lý trên nền tảng của các phần mềm tiện tích có tính liên thông và đồng nhất dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng về mặt tư duy và kỹ thuật khi Học viện CSND triển khai xây dựng mô hình điều hành và quản lý Học viện CSND thông minh.

Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đã chủ động, nhạy bén trong việc thay đổi tư duy và phương pháp, kịp thời nắm bắt những công nghệ mới và ứng dụng trong tổ chức quản lý, giảng dạy và phục vụ như việc xây dựng và thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng các phần mềm tiện tích trong hệ thống E-learning, tìm kiếm nguồn tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện hiện đại mà Học viện đã trang bị để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.

Với những kết quả và năng lực hiện có trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của Học viện CSND là cơ sở quan trọng để xây dựng và phát triển Học viện trở thành trường chuẩn quốc gia và là cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia và xây dựng mô hình trường đại học thông minh, hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới.

2. Yêu cầu và định hướng xây dựng, phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh

Trong tình hình hiện nay, với mục tiêu bám sát định hướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND, đồng thời gắn với mục tiêu chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị, địa phương sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường thì việc nhận diện được những thách thức và yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế là vấn đề rất cần thiết để Học viện CSND chủ động trong việc định hướng và xây dựng chiến lược cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một trong những thách thức đồng thời cũng là cơ hội thuận lợi đang đặt ra cho quá trình phát triển của Học viện trong những năm tiếp theo là phải nắm bắt xu thế vận động, phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi mô hình tổ chức và hệ thống quản lý theo mô hình quản trị của trường đại học thông minh, đón nhận và tiếp thu những tư duy, công nghệ, phương thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang hình thành và diễn biến sôi động trên thế giới hiện nay.

Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy…

Các công nghệ mới không chỉ tác động về sản xuất, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, lao động, việc làm, an ninh trật tự, chính trị, giáo dục đào tạo... Chính vì vậy, các chuyên gia đã khuyến nghị các nước đang phát triển như Việt Nam cần đầu tư cho khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, tạo môi trường kinh doanh năng động để thúc đẩy công nghệ, cải cách thị trường lao động, đổi mới hệ thống giáo dục, đào tạo.

Với tác động của những nền tảng công nghệ và sản phẩm được tạo ra bởi các hệ thống: Nhà máy thông minh; Thành phố thông minh; Y tế thông minh; Giao thông thông minh; Trí tuệ nhân tạo… có thể thấy rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng bùng nổ diễn biến rất nhanh, tác động tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, cần những tư duy hệ thống, đột phá và cách thức ứng phó, xử lý kịp thời từ phía các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía các trường đại học, các viện nghiên cứu - nơi hình thành, tạo lập những nền tảng về ý tưởng khởi nghiệp, về cơ hội việc làm và trang bị kĩ năng để thích ứng với tác động của cuộc cách mạng 4.0. Do vậy, xây dựng và phát triển mô hình trường đại học thông minh là yêu cầu tất yếu khách quan hiện nay, trong đó xây dựng Học viện CSND thông minh còn đáp ứng xu thế phát triển, đón bắt cơ hội và tiếp cận những thành tựu mới trong thế giới kết nối vạn vật, thúc đẩy quá trình đổi mới các yếu tố của giáo dục đào tạo trong Học viện CSND nói riêng và công tác giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung.

Với những yêu cầu và định hướng về việc nghiên cứu, xây dựng Học viện CSND thông minh, đặc biệt trong lộ trình phấn đấu xây dựng Học viện CSND trở thành trường chuẩn quốc gia vào năm 2018 và trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia vào năm 2019, trong thời gian tới Học viện CSND sẽ tập trung vào một số nội dung sau đây:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, thông tin khoa học, tọa đàm để nhận diện và làm rõ về nội hàm và các yếu tố cấu thành của cuộc cách mạng 4.0, làm rõ các cơ hội và thách thức tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực an ninh, trật tự; những xu hướng lớn của thời đại định hình phát triển tương lai và chương trình hành động của các quốc gia trên thế giới.

Thông qua những hoạt động nhận diện và làm rõ những kết quả nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa và giá trị rất to lớn tác động đến việc thay đổi tư duy, nhận thức và hành động không chỉ ở cấp độ Chính phủ, các Bộ, Ngành và của mỗi cá nhân trong xã hội, trong đó có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên trong các Học viện, trường CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng phải nhận thức được tính tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và tác động tới phương thức hoạt động, phương thức làm việc và tất yếu là phương thức tổ chức đào tạo và nội dung chương trình đào tạo.

Theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới công bố năm 2015 xác định 21 sản phẩm công nghệ sẽ định hình tương lai kỹ thuật số vào năm 2025 như: Chiếc ô tô đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ in 3D, Chính phủ đầu tiên thay thế điều tra dân số bằng Big Data, 90% dân số sử dụng Smart phone, thành phố đầu tiên với 50.000 người không có đèn giao thông, 10% xe chạy trên đường ở Mỹ là xe không người lái… Tất cả các sản phẩm này sẽ được ứng dụng và có tác động trực tiếp đến hệ thống chính sách, các quy định thực thi pháp luật hiện hành và thay đổi phương thức quản lý và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trong đó có lực lượng CSND. Điều này sẽ đặt ra yêu cầu và thách thức trong việc nhận diện và xác định những vấn đề cần thay đổi về nội dung, chương trình đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo và quản lý trong các trường CAND để thích ứng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong bối cảnh thay đổi cuộc sống từ tác động của cuộc cách mạng 4.0.

Chính vì vậy, Học viện CSND với tư cách là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND phải xác định vai trò xung kích, đi đầu trong việc tiếp cận, nghiên cứu để làm rõ những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực an ninh trật tự của đất nước và những vấn đề đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng và phát triển Học viện CSND theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của lực lượng CSND, tiêu chí cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và chuẩn Quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu trong đề án xây dựng trường trọng điểm đã xác định xây dựng, phát triển Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng CAND.

Trong thời gian tới, Học viện CSND cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học để đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng CSND hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai; những ngành mà nhu cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản. Đào tạo hệ đại học chất lượng cao về Cảnh sát điều tra, Kỹ thuật hình sự; Tổ chức giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh; Triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ dạy và học bằng tiếng Anh liên kết với Hoa Kỳ và Úc… Đồng thời nghiên cứu tận dụng điều kiện và thế mạnh để đào tạo một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của xã hội, mở rộng các mã ngành và chuyên ngành đào tạo phục vụ đào tạo hệ dân sự ở bậc đại học và các lớp bồi dưỡng chuyên đề phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự của các cơ quan, doanh nghiệp.

Học viện CSND cũng là nhà trường đầu tiên trong lực lượng CAND triển khai mô hình đào tạo các lớp chất lượng cao hệ chính quy từ năm 2002. Trong xu thế xây dựng và phát triển giáo dục các trường đại học thì đây là một hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục phát huy và cần có sự tổng kết, đánh giá để nhân rộng trong các nhà trường CAND, góp phần tạo ra động lực mới, mô hình đào tạo mới, cách thức tổ chức đào tạo mới và nguồn nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học trong giáo dục đào tạo CAND, phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục quốc dân và các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Học viện cần tập trung nghiên cứu, áp dụng đào tạo theo một số chương trình tiên tiến của Cảnh sát các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Ba là, nghiên cứu, triển khai các yếu tố nền tảng cho việc xây dựng và vận hành Học viện CSND thông minh

Hiện nay, sự xuất hiện của các công nghệ mới làm thay đổi nền tảng sản xuất và dịch vụ đặt ra những yêu cầu mới năng lực nhân sự, từ đó đòi hỏi các trường đại học phải thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng được yêu cầu của nền công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, thành tựu của ngành công nghệ thông tin cũng làm xuất hiện những loại hình đào tạo mới như hệ thống đào tạo trực tuyến đại chúng, đào tạo online đã thách thức các phương thức đào tạo truyền thống. Những thách thức trên đặt ra yêu cầu xây dựng mô hình các trường đại học 4.0, đại học thông minh. Do đó, để có thể xây dựng và triển khai được Học viện CSND thông minh, thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng các yếu tố cấu thành cơ bản của trường đại học thông minh.

Theo các kết quả nghiên cứu thì mô hình đại học 4.0, đại học thông minh bao gồm các yếu tố cơ bản là: Dạy học 4.0 - Nghiên cứu 4.0 - Quản lý 4.0.

Trong đó: Dạy học 4.0 gồm nhiều hình thức học tập mới; thời gian và địa điểm học tập không bị ràng buộc; có sự thay đổi phù hợp với đối tượng người học; cung cấp nhiều kỹ năng phù hợp hơn.

Nghiên cứu 4.0, bao gồm: Hình thức nghiên cứu mới (tốc độ, kết quả, quá trình đánh giá), hệ thống dữ liệu quy mô lớn hơn và đa dạng nguồn hơn.

Quản lý 4.0 bao gồm: Giảng dạy (hệ thống phần mềm thực hiện được nhiều mục đích hơn, những công cụ quản lý hiệu quả hơn, hệ thống thông tin lớn hơn); nghiên cứu khoa học (hệ thống thông tin nghiên cứu khoa học, quản lý dự án); quản lý cơ sở đào tạo, bộ phận hỗ trợ tài chính.

Học viện CSND thông minh được vận hành trên 4 trụ cột chính:

- Học viện CSND điện tử;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và IoT (Internet of Things);

- Giảng đường thông minh;

- Thư viện điện tử.

Trên cơ sở mô hình đại học 4.0, đại học thông minh như vậy, với nguyên lý đồng nhất cơ sở dữ liệu, kết nối và chia sẻ tài nguyên số về các yếu tố của giáo dục đào tạo, học liệu, cơ sở vật chất đảm bảo, phục vụ cho việc điều hành, quản lý, dự báo và thay đổi của các cấp lãnh đạo và các đơn vị chức năng thì trước mắt Học viện CSND sẽ tập trung vào các yếu tố có tính chất nền tảng, tạo tiền đề cho việc triển khai mục tiêu và yêu cầu quản trị đại học thông minh như sau:

Học viện CSND sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hành Học viện CSND điện tử. Đây là hệ thống quản lý văn bản và điều hành được Học viện CSND đã đưa vào vận hành từ năm 2016 theo mô hình của Chính phủ điện tử và các hoạt động hành chính công điện tử đang được triển khai tại các địa phương hiện nay, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Học viện, sự trao đổi, liên thông dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Học viện trên mạng LAN nội bộ đảm bảo hoạt động điều hành được thông suốt, hiệu quả, tiết kiệm, bảo mật và an toàn thông tin.

Tiếp tục triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm được xây dựng theo mô hình dữ liệu tập trung với các phân hệ quản lý về: thông tin giảng viên, quản lý giao việc, quản lý thi đua khen thưởng, quản lý điều hành giảng đường, quản lý tuyển sinh, quản lý thời khóa biểu, lịch trình, quản lý quá trình đào tạo, quản lý tốt nghiệp, quản lý văn bằng, chứng chỉ... Các phần mềm này đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động quản lý giáo dục đào tạo và vận hành hệ thống bộ máy tổ chức của Học viện được thông suốt và hiệu quả.

Tập trung vận hành và khai thác có hiệu quả việc tích hợp các hệ thống dữ liệu số, tài nguyên số, thông tin khoa học, học liệu tại Thư viện điện tử tiến tới hình thành hệ thống Big Data (Dữ liệu lớn) của Học viện, chia sẻ nguồn dữ liệu này tới hệ thống giảng đường thông minh, phòng học thông minh, khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại được trang bị hiện nay.

Bốn là, học viện CSND đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển đội ngũ nòng cốt về công nghệ thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển các phần mềm ứng dụng và hệ thống Internet vạn vật (IoT), ứng dụng các công nghệ của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) phục vụ công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

Từ nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự gắn kết giữa các nền công nghệ làm xóa đi ranh giới giữa thế giới vật thể, thế giới số hóa và thế giới sinh học. Đó là các công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, xe tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, nhà máy thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học... những công nghệ này đã hiện hữu và tác động đến sự thay đổi rất lớn của các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có vấn đề an ninh trật tự, đến công tác giáo dục đào tạo, mà cụ thể là nội dung và cách thức tổ chức đào tạo trong các nhà trường.

C.Mác đã nêu luận điểm: “Mỗi thời đại kinh tế được phân biệt với thời đại kinh tế khác không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà là sản xuất bằng cái gì và như thế nào...”. Do đó, với mục tiêu xây dựng Học viện CSND thông minh, bên cạnh việc đổi mới tư duy trong nhận diện các công việc cần triển khai và phát triển các yếu tố đảm bảo thì vấn đề rất quan trọng đó là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt về công nghệ thông tin phải thực sự có trình độ, tâm huyết và có tư duy đột phá về ý tưởng, về mô hình, về các kiến nghị đề xuất trong việc nghiên cứu, phát triển, triển khai hệ thống công nghệ thông minh ứng dụng trong Học viện.

Đội ngũ này phải được tổ chức thành nhóm, làm việc độc lập theo hình thức giao khoán sản phẩm và định mức về thời gian và phạm vi không gian triển khai. Mạnh dạn đề xuất các ý tưởng về hệ thống Trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin về tội phạm, về tình hình quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tình hình trật tự an toàn giao thông, tội phạm và hành vi vi phạm khác về môi trường, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao... Đây là mô hình sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong triển khai nghiên cứu, độ tin cậy cao và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và điều quan trọng là công nghệ giúp thay đổi tư duy và cách thức triển khai nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học nói riêng.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Ở nước ta hiện nay, việc triển khai nghiên cứu và phát triển về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mới rất sơ khai. Khái niệm Internet vạn vật chỉ từ năm 2015 mới được nhắc đến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chế tạo và sử dụng robot chủ yếu chỉ trong hoạt động giảng dạy của một số trường đại học. Nhà máy thông minh vẫn là điều còn hết sức xa vời trong chiến lược sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong nước. Tháng 7 năm 2016, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố báo cáo, trong đó đánh giá 70% người lao động Việt Nam thuộc một số nghành nghề sẽ bị mất việc làm khi nền công nghiệp 4.0 được triển khai, riêng đối với ngành dệt may là 86%. Những con số này có thể chỉ là lý thuyết, nhưng chúng có giá trị cảnh báo cao về những thách thức và áp lực đang đặt ra cho nước ta trước sự thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện đại và cho các trường đại học, học viện trong đổi mới phương thức đào tạo từ chỗ “dạy những gì nhà trường sẵn có “sang cách", dạy những gì thị trường cần", hoặc  thậm chí xa hơn là “dạy những gì thị trường sẽ cần”, nghĩa là việc tổ chức giảng dạy các nhà trường Công an nói chung và Học viện CSND nói riêng cũng phải chuyển đổi theo mục tiêu, yêu cầu chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác thực tiễn không chỉ trong giai đoạn hiện thời mà trong cả tương lai khi các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đặt ra cấp thiết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới để có thể xây dựng và phát triển Học viện CSND thông minh, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn mới, Học viện CSND đề xuất một số vấn đề sau đây:

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Công an bố trí nguồn vốn tương xứng để triển khai kế hoạch xây dựng Học viện CSND thông minh. Đây sẽ là mô hình trường đại học thông minh thí điểm đầu tiên trong các trường CAND, đồng thời sẽ là mô hình đầu tiên áp dụng tư duy hệ thống trong lãnh đạo, điều hành, quản trị trường học và áp dụng công nghệ trong quản trị nhà trường theo nguyên tắc: "Đồng bộ dữ liệu, liên kết tài nguyên và chia sẻ kịp thời".

Để làm được điều này yêu cầu đặt ra Học viện phải có được sự hỗ trợ từ Bộ Công an và các đơn vị chức năng có liên quan để xây dựng được Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện, tập trung đầu tư nâng cấp và trang bị mới hạ tầng mạng công nghệ thông tin gồm hệ thống phần cứng hiện đại, tốc độ cao, hệ thống máy chủ có cấu hình mạnh để phục vụ việc tích hợp, lưu trữ dữ liệu.

Đề xuất trang bị các giải pháp phần mềm tổng thể trong giáo dục, đào tạo bao gồm các mô đun như: Quản lý đào tạo, quản lý cán bộ giảng viên, quản lý học viên, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý y tế, quản lý thi đua khen thưởng, quản lý nghiên cứu khoa học… đảm bảo sự vận hành thông suốt và thống nhất theo nguyên tắc của quản trị trường đại học thông minh theo 3 nhóm cơ bản là: Dạy học 4.0, Nghiên cứu 4.0 và Quản lý 4.0.

- Đề xuất Bộ Công an đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ diện rộng (WAN) để liên kết chia sẻ dữ liệu nội bộ trong quản lý từ Bộ Công an, các Học viện, nhà trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, Bộ Công an trang bị hệ thống máy chủ để có thể triển khai hệ thống dữ liệu tập trung (Big Data). Đây là nền tảng cơ bản để tiến tới đồng bộ dữ liệu trong toàn ngành Công an, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên và chiến lược trong công tác đảm bảo ANQG và đảm bảo TTATXH.

Bên cạnh đó, có được hệ thống hạ tầng này, Học viện CSND với vai trò là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an sẽ triển khai các hoạt động quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo, phối hợp với các Trung tâm đào tạo của Công an các đơn vị, địa phương về thông tin giảng viên, học viên, tình hình học tập, giảng dạy. Bước đầu thực hiện đổi mới phương thức tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua giải pháp E-learning, đào tạo qua công nghệ mô phỏng, đào tạo qua công nghệ truyền hình từ Học viện tới các đơn vị, địa phương, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đào tạo hiện nay.

- Đề xuất Bộ Công an cho phép Học viện CSND được triển khai xây dựng Thư viện nghiệp vụ trực tuyến trên cơ sở nền tảng Thư viện điện tử hiện nay. Với số lượng hàng vạn đầu sách, luận án, luận văn, báo, tạp chí, các ấn phẩm khoa học khác đã được số hóa, Thư viện nghiệp vụ trực tuyến nếu được triển khai sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc kết nối, chia sẻ thông tin và cung cấp học liệu cho học viên Học viện CSND nói chung mà còn hỗ trợ cho học viên các nhà trường CAND và Công an các đơn vị địa phương nói riêng trong việc tiếp cận các tri thức khoa học để nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn trong quá trình học tập, công tác.

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm

                                      Nguyên Giám đốc Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng luận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 2017.

2. Nguyễn Viết Thảo, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Lý luận chính trị, tháng 5/2017.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác