Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các lực lượng khác trong hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham ô tài sản nói riêng, để có thể xác định đúng nội dung, yêu cầu và biện pháp điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT) cần thiết phải tiến hành quan hệ phối hợp với các lực lượng có liên quan khác, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản.

Hiện nay, tình hình tội phạm trên địa bàn cả nước có nhiều biểu hiện diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi với sự móc nối giữa các đối tượng và những người có chức vụ, quyền hạn để lại hậu quả về kinh tế hết sức nghiêm trọng cho Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân… Theo báo cáo của Cục Cảnh sát kinh tế Bộ An ninh nước CHDCND Lào tính từ năm 2007 đến năm 2016, lực lượng CSKT đã phát hiện 205 vụ, với 564 đối tượng phạm tội. Tội phạm tham ô tài sản xảy ra ở hầu hết các địa bàn, trong đó tập trung tại các khu vực thành thị là những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển với nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp nhà nước; địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp - nơi triển khai nhiều dự án kinh tế xã hội, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, như: Viêng Chăn, Champasack, Xiengkhuang… các địa bàn vùng nông thôn triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển nông thôn, các chính sách phát triển kinh tế xã hội… Trong đó:

Tại các cơ quan hành chính nhà nước: Xảy ra 98 vụ, chiếm 47,6% số vụ phạm tội.

Tại các doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty: Xảy ra 43 vụ, chiếm 20,97% số vụ phạm tội;

Tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước: Xảy ra 19 vụ, chiếm 9,26% số vụ phạm tội.

Địa bàn khác: Xảy ra 48 vụ, chiếm 23,41% số vụ trong đó tập trung chủ yếu là các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố, thôn bản ở cơ sở… Đối với tội phạm tham ô tài sản, năm 2007 phát hiện 13 vụ, 27 đối tượng (tăng 12% số vụ so với năm 2006), gây thiệt hại 718.119.450 kíp; năm 2008 phát hiện 12 vụ, 35 đối tượng (giảm 9,2% số vụ so với năm 2007), gây thiệt hại 11.121.760.000 kíp; năm 2015 phát hiện 27 vụ, 78 đối tượng (tăng 11,7% số vụ so với năm 2014) gây thiệt hại 72.000.000.000 kíp. Đối với tội phạm tham ô tài sản, năm cao nhất là năm 2015 phát hiện 27 vụ (tăng 11,7% số vụ so với năm 2014) và thấp nhất là năm 2008 với chỉ 12 vụ được phát hiện. Qua báo cáo cho thấy, số vụ vi phạm được phát hiện là rất lớn, thiệt hại về tài sản mỗi năm ước tính hàng ngàn tỷ kíp song việc điều tra, khởi tố xử lý về hình sự chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là việc phối hợp giữa lực lượng CSKT với các lực lượng khác trong điều tra tội phạm tham ô tài sản còn nhiều hạn chế. Lực lượng CSKT chưa xây dựng được một cơ chế hợp lý, sự phối hợp còn chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, còn lúng túng trong quá trình phối hợp không chủ động phát hiện được đối tượng phạm tội... Qua nghiên cứu cho thấy, quá trình phối hợp thường được tiến hành như sau:

Thứ nhất, phối hợp với lực lượng An ninh kinh tế: Là lực lượng được Bộ An ninh Lào giao nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến các hoạt động an ninh tài chính, an ninh tiền tệ, ngân hàng quốc gia, cũng như các hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên một địa bàn, lĩnh vực cụ thể, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp có liên quan đến nước ngoài nhằm phát hiện, làm rõ những dấu hiệu tác động liên quan đến an ninh tài chính, đến hoạt động của các loại tội phạm về kinh tế trong đó có tội phạm tham ô tài sản có yếu tố nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất đai, vốn, tài sản Nhà nước. Do đó, lực lượng CSKT chủ động phối hợp với lực lượng An ninh kinh tế sẽ thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm kinh tế nói chung, tội phạm tham ô tài sản có yếu tố nước ngoài nói riêng. Mặt khác lực lượng CSKT phối hợp với lực lượng An ninh kinh tế sẽ giúp cho quá trình điều tra, xử lý tội phạm tham ô tài sản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Thứ hai, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Các lực lượng này thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình trên tuyến, địa bàn được phân công trong đó có việc nắm bắt nắm tình hình hoạt động của cơ quan, tổ chức, hoạt động của các đối tượng, cá nhân trên địa bàn hoặc qua công tác điều tra vụ án, xử lý vụ việc, phát hiện các dấu hiệu của tội phạm tham ô tài sản sẽ trao đổi thông tin với lực lượng CSKT, phối hợp tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ tội phạm.

Thứ ba, phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực, Công an xã: Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng sẽ cung cấp cho lực lượng CSKT các thông tin, tài liệu về tình hình tội phạm nói chung, tội phạm tham ô tài sản nói riêng trên địa bàn mình phụ trách như nhân thân đối tượng, các mối quan hệ của đối tượng, các hành vi vi phạm của đối tượng trong quá khứ, các biểu hiện nghi vấn có liên quan đến tội phạm tham ô tài sản

Thứ tư, phối hợp lực lượng Kỹ thuật hình sự trong việc giám định tài liệu, tang vật; định giá tài sản thiệt hại... trong các vụ án tham ô tài sản.

Thứ năm, phối hợp với các lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc vận dụng, huy động các phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiến hành điều tra nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu đối với các nghi vấn liên quan đến tham ô tài sản phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản.

Thứ sáu, phối hợp với cơ quan hồ sơ nghiệp vụ trong khai thác thông tin có liên quan đến vụ việc, đối tượng tham ô tài sản như: tiền án, tiền sự, lai lịch….

Thứ bảy, phối hợp với lực lượng trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ thuật để phát hiện, thu thập tài liệu phục vụ cho hoạt động điều tra khám phá tội phạm. Trước hết, trong phối hợp với lực lượng trinh sát ngoại tuyến, lực lượng CSKT cung cấp tên, tuổi, ảnh, địa chỉ cần ngoại tuyến - giám sát và các thông tin cần thiết khác về đối tượng, yêu cầu cần đạt được trong quá trình ngoại tuyến… trên cơ sở đó trinh sát ngoại tuyến thực hiện và có báo cáo lại bằng văn bản cho lực lượng CSKT để kịp thời xử lý các thông tin. Đồng thời, phối hợp với trinh sát kỹ thuật để thu thập tài liệu, kịp thời phát hiện các quan hệ và các thông tin trao đổi của các đối tượng phạm tội, xác định nơi lẩn trốn cũng như những phương thức, thủ đoạn, của tội phạm; phát hiện, thu thập tài liệu về các đối tượng đang tiến hành điều tra

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản của lực lượng CSKT cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với các lực lượng khác, trong đó chú trọng vào một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tham mưu cho Bộ An ninh củng cố và hoàn thiện cơ sở pháp lý về quan hệ phối hợp của các lực lượng trong điều tra tội phạm tham ô tài sản, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra khám phá tội phạm trong tình hình mới. Lực lượng CSKT cần đề xuất với lãnh đạo Bộ An ninh và cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về quan hệ giữa các lực lượng nghiệp vụ trong ngành An ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham ô tài sản nói riêng. Bên cạnh đó, cần rà soát lại toàn bộ các văn bản hiện có quy định về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, xác định hiệu lực pháp lý của từng văn bản, tính phù hợp của các văn bản trong giai đoạn hiện nay để có hướng chỉnh lý, có công văn hướng dẫn cho các lực lượng có trách nhiệm thực hiện. Các cơ quan có chức năng tham mưu cần nghiên cứu các văn bản hiện có của ngành An ninh, khái quát, xây dựng văn bản mới về chế độ phối hợp trong ngành An ninh để ban hành thống nhất trên phạm vi cả nước.

Hai là, nâng cao nhận thức cho cán bộ CSKT về quan hệ phối hợp lực lượng trong điều tra tội phạm tham ô tài sản góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản. Lực lượng CSKT cần thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên đề, chuyên sâu hoặc gắn nội dung về quan hệ phối hợp với các đợt tập huấn các chuyên đề khác để truyền đạt, phổ biến về ý nghĩa tầm quan trọng của quan hệ phối hợp giữa các lực lượng CSKT với lực lượng nghiệp vụ khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản. Có thể thông qua các hình thức sơ kết, tổng kết các vụ án, các chuyên án có sự phối hợp các lực lựng để rút kinh nghiệm, rút ra những ưu điểm về quan hệ phối hợp khi tiến hành điều tra tội phạm tham ô tài sản.

Ba là, lực lượng CSKT cần xây dựng cơ chế phối hợp hợp lý với các lực lượng nghiệp vụ khác trong điều tra tội phạm tham ô tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham ô tài sản. Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ là mối quan hệ tất yếu khách quan, tồn tại và xuyên suốt trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản. Để phát huy hiệu quả của quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSKT và các lực lượng nghiệp vụ khác trong điều tra tội phạm tham ô tài sản, cần thiết phải xây dựng một cơ chế phối hợp hợp lý, trong đó cần nhấn mạnh vai trò chủ thể tổ chức các quan hệ phối hợp của lực lượng CSKT khi xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng CSKT cần nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng, đúng hiệu quả mối quan hệ với các lực lượng nghiệp vụ khác. Cần xác định vai trò chủ động tổ chức các quan hệ phối hợp, cơ chế phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác phải đảm bảo phát huy được tính độc lập, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong điều tra tội phạm tham ô tài sản.

Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ phối hợp lực lượng Điều tra tội phạm tham ô tài sản. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp lực lượng có vai trò, ý nghĩa quyết định đến hoạt động điều tra. Do đó, cần phải nhận thức rõ vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ phối hợp lực lượng. Quá trình điều tra, xác định rõ những tình huống cần phối hợp, dự kiến những lực lượng tham gia phối hợp, hình thức nội dung phối hợp để có phương án tối ưu. Thường xuyên nghe phản ánh tình hình về hoạt động phối hợp lực lượng trong hoạt động điều tra các chuyên án, vụ án tham ô tài sản có ý kiến chỉ đạo cụ thể tránh chung chung về mặt đường lối chỉ đạo. Kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực có biện pháp uốn nắn, không để tiêu cực kéo dài ảnh hưởng đến quan hệ phối hợp. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, những ưu, khuyết điểm về quan hệ phối hợp lực lượng trong điều tra vụ án tham ô tài sản.

Khăm Mặn Sỉ Sổm Bắt

NCS Khóa 22 - T32

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Chính trị (1990), Nghị quyết số 10/BCT về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Viêng Chăn.

2. Bộ An ninh Lào (2012), Chỉ thị hướng dẫn số 1194/BAN, ngày 28/08/2012 về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng chống tham nhũng trong lực lượng an ninh, Viêng Chăn.

3. Nguyễn Xuân Yêm (2008), An ninh kinh tế thời kỳ hội nhập và gia nhập WTO, Sách chuyên khảo, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.

4. Học viện CSND (2014), Phòng ngừa, điều tra các tội phạm kinh tế cụ thể (tập 2), Giáo trình, Hà Nội.

5. Chính Phủ (2012), Nghị định số 511/NĐ-CP, ngày 6/12/2012 của Chính Phủ quy định về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, Viêng Chăn.

 

         

 

 

 

         

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác