Thứ Ba, 26/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn thuế giá trị gia tăng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính tri, xã hội của đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua nhiều thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều điều kiện phát triển thuận lợi, số ngành nghề, hình thức, quy mô, lốn, nhân lực lao động, phạm vị kinh doanh đa dạng và phong phú. Số tiền thu từ thuế từ các nguồn đều tăng, tạo điều kiện cho việc cân đối thu, chi ngân sách, là động lực để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế GTGT của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chưa cao, chưa có ý thức tự giác nên tình trạng trốn thuế GTGT diễn ra khá phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi đáng báo động. Theo thống kê của Chi cục Thuế, thành phố Hà Nội năm 2017, cho thấy trong nhiều ngành, lĩnh vực số thuế thu được chỉ bằng khoảng 25 - 30% số thuế phải nộp. Một dạng trốn thuế được sử dụng phổ biến, như: Trốn thuế GTGT thông qua việc bán hàng không xuất hoá đơn GTGT; sử dụng hoá đơn khống, thông qua đao giá bán hàng; không xuất hoá đơn GTGT; thông qua đao giá bán hàng; trốn thuế nhập khẩu thông qua khai man giá mua vào; trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua việc tăng khống chi phí… phổ biến ở các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ lệ các hộ kinh doanh cá thể, nhất là các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải tư nhân, cho thuê nhà, xây dựng nhà tư nhân… hầu hết không khai nộp thuế.

Để đối phó với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm trốn thuế GTGT đạt hiệu quả, lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác phòng ngừa loại tội phạm này và đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Theo thống kê của lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội cho thấy, chỉ tính riêng năm 2017, lực lượng này đã thụ lý, giải quyết 15 vụ, 17 đối tượng vi phạm gian lận thuế, thu nộp ngân sách 177 tỷ đồng. Ví dụ: Sau hơn 1 năm tích cực điều tra, tháng 7/2017 Công an thành phố Hà Nội đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố đối tượng Hoàng Lệ Hằng (sinh 1971, trú tại phường Thanh Nhàn) cùng đồng phạm mua bán trái phép hoá đơn GTGT, thông qua việc sử dụng pháp nhân của 41 công ty, 150 quyển hoá đơn GTGT và nhiều hoá đơn lẻ để bán, Hằng và đồng bọn đã viết, bán hơn 3.000 tờ hoá đơn, với tổng số tiền hàng sau thuế VAT là hơn 147 tỷ đồng để thu lời bất chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT của lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội vẫn có những hạn chế, vướng mắc nhất định, đó là: Tội phạm trốn thuế GTGT vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, số vụ phạm tội vẫn xảy ra khá phổ biến, số tiền chiếm đoạt trái phép của các đối tượng ngày một lớn; số hành vi đủ để cấu thành tội phạm khá nhiều, tuy nhiên đối tượng bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự còn rất hạn chế… gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng này là do: Quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trốn thuế GTGT nói riêng chưa được lực lượng Cảnh sát kinh tế quan tâm và tiến hành thường xuyên, liên tục, chưa có trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả chưa cao. Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng CSKT mặc dù đã được chú trọng, quan tâm, nhưng trên thực tế nhiều địa  bàn, nhiều lúc còn mang tính hình thức, dẫn đến kết quả công tác phát hiện, xử lý còn ít hơn nhiều so với diễn biến của tình hình tội phạm trốn thuế GTGT đã và đang xảy ra. Trình độ, năng lực và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trốn thuế GTGT chưa cao, chưa theo kịp được yêu cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác còn hạn chế, khó khăn chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT, lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường các mặt công tác điều tra, nắm tình hình trong phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT.

Tăng cường các mặt công tác điều tra, nắm tình hình trong phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT là một nội dung quan trọng của lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội. Trong đó cần vận dụng linh hoạt có hiệu quả các mặt công tác trong phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT. Cụ thể: Mỗi một CBCS của lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT. Thường xuyên, chủ động thu thập và cập nhập kịp thời các văn bản của Nhà nước, quy định của Ngành có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT, để chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này. Mỗi cán bộ chiến sĩ CSKT đươc phân công phụ trách các địa bàn cần kịp thời lên kế hoạch rà soát địa bàn, tổ chức nắm tình hình những vấn đề có liên quan, từ đó xác định được địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Trong đó cần căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động, xác định tính chất, nội dụng hoạt động, hình thức và cách thức tiến hành hoạt động của địa bàn, lĩnh vực để lựa chọn tiến hành. Trong quá trình thu thập tài liệu, cán bộ được giao nhiệm vụ phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó cần tăng cường trao đổi thông tin với các lực lượng trong và ngoài ngành để bổ sung thông tin, tài liệu một cách kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT.

Thứ hai, làm tốt công tác phát hiện, điều tra xử lý đối với các vụ việc, vụ án phạm tội trốn thuế GTGT.

- Cần chú ý thu thập, tập hợp thông tin, tài liệu phản ánh về sự vật, hiện tượng, vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội. Nhanh chóng phân loại và xác định tính chính xác của nguồn tin. Bên cạnh đó trong quá trình điều tra, cần tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một các linh hoạt, phát huy vai trò của cơ sở. Khi phát hiện, thu thập thông tin tài liệu phản ánh về hoạt động phạm tội của đối tượng, lực lượng CSKT phải nhanh chóng nghiên cứu phân tích, đánh giá nội dung nguồn tin và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Căn cứ vào kết quả xác minh, cán bộ trinh sát nghiên cứu và đề xuất biện pháp, kế hoạch đấu tranh cụ thể tiếp theo.

- Tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra cần phải được nghiên cứu và phân tích một cách khoa học để xác định hành vi phạm tội.

- Kết thúc điều tra phải tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm trên các nội dung như: Hoạt động phát hiện, thu thập xử lý thông tin về tội phạm, các biện pháp nghiệp vụ sử dụng trong quá trình điều tra có hiệu quả hay không; công tác lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình điều tra; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng… Mặt khác, trong quá trình tổng kết, rút kinh nghiệm cần chỉ ra được những sơ hở, thiếu sót trong các chính sách của Nhà nước là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, từ đó tham mưu kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có các biện pháp ngăn chặn, khắc phục góp phần phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT.

Thứ ba, tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT.

- Tăng cường trao đổi những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đối với những quy định về thuế, trách nhiệm mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về thực hiện nghĩa vụ đóng thuế GTGT, theo Luật Thuế GTGT năm 2016; trao đổi về chức năng, quyền hạn của mỗi lực lượng trong và ngoài ngành Công an có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT, đồng thời ký các quy chế phối hợp giữa các lực lượng với nhau nhằm đảm bảo cho công tác phối hợp được nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

- Trao đổi cung cấp thông tin về tội phạm trốn thuế GTGT, như: Tình hình tội phạm; số vụ phạm tội; đặc điểm đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động và che giấu tội phạm; nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình trạng phạm tội; những sơ sở thiếu sót trong các chính sách của Nhà nước bị các đối tượng lợi dụng; kinh nghiệm đấu tranh của các lực lượng với nhau…;

- Chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, chính quyền địa phương cơ sở để nắm bắt được các thông tin phản ánh về tình trạng đăng ký sản xuất, kinh doanh, buôn bán, nắm bắt được tình trạng thực tế của các cơ sở kinh doanh, buôn bán… để có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

- Thường xuyên phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong ngành Công an nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tội phạm trốn thuế GTGT, cũng như trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong phát hiện, điều tra thu thập tài liệu chứng cứ về tội phạm .

Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện giữa các lực lượng chức năng trong phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT cần tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ ra được những tồn tại, vướng mắc từ đó có kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng cường công tác phối hợp nhằm đạt kết quả cao nhất.

Thứ tư, nâng cao chất lượng của lực lượng CSKT, Công an thành phố Hà Nội trong phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT.

- Không ngừng nâng cao công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho CBCS của lực lượng CSKT, nhất là phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lối.

- Nâng cao trình độ pháp luật, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho CBCS của lực lương CSKT bằng các loại hình đào tạo đa dạng như học tập ở các hệ học trong các trường CAND, các lớp tập huấn về công tác nghiệp vụ ở Bộ và các địa phương. Khuyến khích mỗi CBCS tự nghiên cứu, học tập và năng cao trình độ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc lực lượng CSKT các cấp tránh tập trung vào quá trình điều tra các vụ án phạm tội trốn thuế GTGT và quản lý các địa bàn cụ thể mà bỏ lọt các hành vi phạm tội. Thường xuyên nghiên cứu các chuyên đề nhất là thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Nghiên cứu những văn bản pháp luật mới ban hành có những sơ hở, thiếu sót mà đối tượng lợi dụng hoạt động, những kinh nghiệm trong quá trình tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT để hướng dẫn kịp thời cho Công an các địa phương.

- Có chính sách đầu tư, chế độ phù hợp để tuyển chọn được những cán bộ giỏi cả về năng lực, phẩm chất vào lực lượng CSKT, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, tư tưởng.

- Tập trung đầu tư vào trang thiết bị, công cụ, phương tiện, kinh phí nhằm theo kịp và đáp ứng được công tác đấu tranh chống tội phạm, khi mà đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tiến hành hoạt động phạm tội.

Nguyễn Mạnh Cường

Học viên Cao học K.26, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi