Thứ Sáu, 22/2/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội với việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn Huyện đã xảy ra 2.013 vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ 65,31% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Huyện, trong đó có nhiều vụ có giá trị tài sản rất lớn, nhiều vụ đối tượng chống trả để thoát thân gây thương tích nặng cho người bị hại...

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Huyện. Trong đó, đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; phối hợp các tổ chức quần chúng để xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ trật tự, an toàn xã hội”; tham mưu, phối hợp với chính quyền tại địa bàn cơ sở thành lập các cụm dân cư tự quản như: Tổ an ninh, Tổ thanh niên xung kích, khu phố an toàn… để nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản… nhằm tạo ra thế trận chủ động phòng ngừa có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản, tạo được niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm, trong đó trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị trong địa bàn Huyện rà soát nắm tình hình trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua đó kịp thời xác định các tụ điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; chủ động phát hiện đối tượng để đưa vào diện để quản lý… nhằm chủ động phòng ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Trước những nỗ lực trên, trong những năm qua công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện, tạo được lòng tin của quần chúng đối với cơ quan Công an. Tuy nhiên hiện nay, công tác phòng ngừa loại tội phạm này vẫn gặp một số hạn chế, vướng mắc như: Tình hình trộm cắp tài sản vẫn xảy ra nhiều, luôn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án xâm phạm về TTATXH; quan hệ phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ chưa thường xuyên, liên tục nên chưa phát huy hết được điều kiện, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ riêng có của từng lực lượng, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để tạo thế liên hoàn trong phòng ngừa loại tội phạm này. Các hoạt động phòng ngừa như: Vận động quần chúng, phối hợp với các tổ chức quần chúng, giáo dục ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa tội phạm chưa được thường xuyên sâu rộng nên nhận thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Việc trang bị phương tiện kỹ thuật còn lạc hậu, kinh phí phục vụ công tác hạn hẹp, chế độ chính sách vẫn còn những bất cập. Việc trao đổi thông tin giữa các lực lượng nhằm phục vụ công tác phòng ngừa loại tội phạm này chưa được làm tốt, nên việc điều tra mở rộng án hay quản lý đối tượng hoạt động lưu động còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của công dân

Hành vi trộm cắp tài sản là hiện tượng xã hội tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây bất ổn về tình hình ANTT tại địa phương. Vì vậy, đấu tranh với loại tội phạm trên phải là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, phải tiến hành đồng bộ, liên tục và triệt để. Trong đó, biện pháp vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong phòng ngừa tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự bảo vệ tài sản.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cần tích cực tuyên truyền vận động để người dân tự bảo vệ tài sản, khắc phục những sơ hở trong khâu quản lý tài sản; thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho quần chúng nhân dân nắm được tình hình ANTT, số vụ trộm cắp tài xảy ra trên địa bàn dân cư. Phổ biến rộng rãi, đều khắp đến tận thôn, xóm và từng người dân về những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phối hợp bảo vệ ANTT; qua đó kiểm điểm đối tượng vi phạm trước dân để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân xây dựng tính kỷ luật, tự giác của bản thân, không làm điều xấu, phê phán hành vi phạm tội, bài xích tội phạm thông qua các buổi sinh hoạt thôn, xóm. Tiến hành lồng ghép các nội dung phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTT với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các kiến thức pháp luật cần thiết, sát hợp với từng địa bàn dân cư…

Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ phải kịp thời phổ biến những thủ đoạn mới mà bọn tội phạm thường dùng để gây án, những tài sản mà bọn chúng thường chú ý đến; phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng; công cụ, phương tiện và thời gian hoạt động phạm tội của đối tượng… để người dân có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tài sản của mình.

Thứ hai, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong ngành Công an để tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

Để công tác phối hợp trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản đạt kết quả tốt, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp với các lực lượng trong ngành Công an. Cụ thể:

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH để nắm người, nắm hộ một cách thường xuyên phục vụ chặt chẽ cho việc bảo đảm ANTT. Qua công tác đăng ký quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện vừa chấn chỉnh kịp thời để hoạt động này theo đúng pháp luật, không để tội phạm lợi dụng việc kinh doanh có điều kiện để thực hiện tội phạm; vận động các chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Phối hợp với lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ để tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm và cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến đối tượng.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự để thông  qua việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các tụ điểm phức tạp về ANTT để chủ động phát hiện, phối hợp ngăn chặn tội phạm.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát ma tuý để kịp thời phát hiện những đối tượng nghiện hút ma tuý không chịu lao động, thường xuyên giao du với các đối tượng xấu... để có biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Xác định rõ các tuyến, địa bàn, hệ loại đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức thu thập thông tin, nắm tình hình liên quan đến đối tượng, tình hình ANTT, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Huyện. Tập trung quản lý, nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng trên địa bàn; áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh và tổ chức đấu tranh.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống tổ chức lực lượng Cảnh sát hình sự; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Lực lượng Cảnh sát hình sự luôn giữ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm. Sự lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân, sự chỉ đạo của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có ý nghĩa quyết định đến mọi thắng lợi của công tác Công an. Vì vậy, lãnh đạo Công an huỵên Chương Mỹ cần nhận thức đúng đắn về tội trộm cắp tài sản và phải xác định đây là loại tội phạm phổ biến có tác động không nhỏ đến TTATXH, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Công an để có biện pháp lãnh đạo kịp thời.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải được thể hiện từ việc xây dựng Kế hoạch để thực hiện. Trong Kế hoạch phải thể hiện rõ nội dung, biện pháp ,thời gian thực hiện, có sự chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục trong tất cả các khâu liên quan đến công tác phòng ngừa.

Tổ chức việc phối hợp giữa lực lượng trực tiếp với các lực lượng nghiệp vụ khác trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; công tác nắm tình hình, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm…

Từng bước xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm như: Phương tiện giao thông, liên lạc, các phương tiện kỹ thuật trong điều tra phát hiện, trấn áp tội phạm, vũ khí và các phương tiện quản lý tội phạm, nhất là tại Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Thứ năm, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cần thường xuyên mở các đợt cao điểm, đấu tranh chuyên đề phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chuyên đề với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, đưa việc thực hiện đấu tranh chuyên đề thực sự có hiệu quả, không mang tính hình thức. Cần xây dựng hệ thống các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp tài sản, các địa điểm tiêu thụ tài sản do phạm pháp.

Trần Trí Dũng

Học viên cao học K26, Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội, Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Báo cáo tổng kết công tác các năm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huỵên Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (từ năm 2013 đến 6/ 2018).Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi