Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tình hình mới

Biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ma tuý là cách thức lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) sử dụng các phương tiện, phương pháp để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên thuyết phục, tổ chức quần chúng tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đẩy lùi tệ nạn, tội phạm về ma tuý và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, nhờ làm tốt biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm tập hợp, thu hút, hướng dẫn nâng cao năng lực hoạt động của quần chúng trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Thông qua công tác vận động quần chúng góp phần tạo thế trận phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tai, tệ nạn xã hội. Hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6", công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm (PNTP) ma túy được xác định là một trong những nội dung quan trọng của công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng CSMT. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSMT đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp quần chúng nắm rõ được chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của các Bộ, ngành trong việc bảo đảm TTATXH trong đó có công tác phòng, chống tội phạm.

Vì vậy, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy của lực lượng CSMT đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, các tội phạm hoạt động trên tuyến, địa bàn trọng điểm đang có những diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng cấu kết thành băng, ổ, nhóm hoạt động lưu động, liên tuyến và xuyên quốc gia, tính chất và mức độ phạm tội có chiều hướng nghiêm trọng, âm mưu, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Theo báo cáo thống kê của Cục CSMT, chỉ tính riêng trong năm 2017 lực lượng CSMT đã phát hiện bắt giữ 17.821 vụ, 27.675 đối tượng, thu giữ 988,7kg Heroin, 54,5kg Cocain, 101,03 kg thuốc phiện, 100,29kg Cần sa khô, 2.468 kg Cần sa tươi, 631,7kg và 41.867 viên ma túy tổng hợp, 112 khẩu súng, 1.607 viên đạn, 37 tỷ VND... Để có được kết quả như trên, quần chúng nhân dân đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 6/2018 quần chúng nhân dân đã cung cấp 857 thông tin tố giác về tình hình tội phạm cho lực lượng CSMT, trong đó có trên 80% thông tin có giá trị. Có được kết quả như trên là do, lực lượng CSMT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia PNTP ma túy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP của lực lượng CSMT vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót dẫn đến hiệu quả công tác này còn chưa cao. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân như:

Thứ nhất, hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy chưa được xây dựng, bổ sung hoàn thiện sát hợp với thực tế làm cơ sở cho quá trình tiến hành.

Thứ hai, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy còn chưa được thường xuyên đổi mới, thiếu tính đa dạng;

Thứ ba, hoạt động xây dựng nhân điển hình tiên tiến, lực lượng nòng cốt tham gia PNTP ma túy còn chưa được chú trọng;

Thứ tư, cơ chế phối hợp giữa lực lượng CSMT với các cơ quan, tổ chức, lực lượng nghiệp vụ trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy còn chưa phát huy được hiệu quả.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phòng ngừa tội phạm ma túy, lực lượng CSMT cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Một là, tiến hành xây dựng, bổ sung hoàn thiện các văn bản có liên quan đến công tác của lực lượng CSMT trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy.

Lực lượng CSMT cần xây dựng, bổ sung hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an quy định về vai trò trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, lực lượng CSMT nói riêng trong phòng ngừa tội phạm cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật và tham gia PNTP ma túy. Trên cơ sở đó khái quát hóa, thể chế hóa để lực lượng CSMT dễ tổ chức, thực hiện.

Trong đó, cần tập trung hệ thống hóa và triển khai hướng dẫn các nội dung có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSMT được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật CAND sửa đổi, bổ sung; Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Quyết định số 10954/QĐ/2010/QĐ-X11 ngày 24/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng CSMT; Quyết định số 9587/2011/QĐ-X11 ngày 18/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội CSMT. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện đúng. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện.

- Hai là, lực lượng CSMT cần đổi mới, đa dạng hóa về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy.

Để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy có hiệu quả, lực lượng CSMT cần căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, trình độ văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật và thái độ tham gia phòng ngừa tội phạm của người dân, căn cứ vào từng thời điểm cụ thể để có những hình thức, biện pháp vận động nhân dân phù hợp. Tổ chức các hình thức, phương pháp công tác tổ chức vận động nhân dân tham gia cần phải vận dụng sáng tạo phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Lực lượng CSMT cần phải tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động nhân dân tham gia như:

+ Đổi mới về nội dung tuyên truyền, vận động: Nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy phải bao gồm các thông tin pháp luật về ANTT, kiến thức pháp luật cơ bản về các văn bản pháp luật thực định; các thông tin về việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATXH; quy định về phòng, chống tội ma túy; thông tin về thực trạng, tình hình tội phạm, xu thế diễn biến, động thái, những âm mưu, thủ đoạn mới của tội phạm, những sơ hở thiếu sót mà các đối tượng thường xuyên lợi dụng để phạm tội, tuyên truyền về các biện pháp, cách thức để nhân dân chủ động phòng ngừa, cũng như tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi của công dân trong việc tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy... Bằng việc cung cấp, trang bị thường xuyên những loại thông tin trên, cá nhân, cơ quan tổ chức sẽ có những tri thức cần thiết về phòng ngừa tội phạm ma túy từ đó có khả năng sử dụng những tri thức đó để phòng ngừa tội phạm cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

+ Đổi mới về hình thức tuyên truyền, vận động: Có thể khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vào các hình thức vận động. Qua thực tiễn cũng như qua nghiên cứu lý luận cho thấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PNTP ma túy cần phải thực hiện bằng các hình thức như phổ biến, nói chuyện, tập huấn về phòng ngừa tội phạm tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội; tổ chức các câu lạc bộ pháp luật, các đội thông tin cổ động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ma túy, về tác hại của ma túy; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; các báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình nên có chuyên mục phòng ngừa tội phạm cụ thể; sử dụng các loại panô, áp phích tuyên truyền pháp luật đặt tại những nơi công cộng, những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, để nhân dân đề phòng; động viên, tuyên truyền nêu gương những người chấp hành tốt, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm; tổ chức các hội nghị để tôn vinh những cá nhân điển hình, tiên tiến trong phòng ngừa tội phạm ma túy.

+ Đổi mới về biện pháp tuyên truyền, vận động: Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt gắn với các nội dung, yêu cầu về công tác phòng ngừa tội phạm ma túy; tăng cường xây dựng mô hình các hình thức tự quản về phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp các tổ chức quần chúng, các tổ chức khác có liên quan ở địa bàn để tuyên truyền vận động; phối hợp các hình thức giữa tuyên truyền vận động tập trung với tuyên truyền vận động cá biệt, kết hợp lồng ghép và đưa các nội dung về phòng ngừa tội phạm này vào các cuộc vận động lớn ở địa bàn cơ sở.

- Ba là, lực lượng CSMT cần đẩy mạnh công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình, hình thức tự quản, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy.

Lực lượng CSMT chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSMT xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: “Vì an ninh tổ quốc”. Huy động đông đảo lực lượng chức năng trong ngành Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia.

Phối hợp với Công an cấp tỉnh, cấp huyện và Công an xã tổng kết đánh giá đúng thực trạng tình hình phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội phạm ma túy nói riêng. Phân tích những kết quả đã đạt được, những tồn tại, bức xúc nổi cộm, xu hướng tình hình tội phạm trong những năm tới.

Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức quần chúng và vai trò của ngành Công an nhân dân, của nhân dân ở cộng đồng dân cư trong công tác phòng ngừa tội phạm ma túy. Lựa chọn một số nội dung trong công tác bảo đảm TTATXH đang bức xúc nổi cộm, mở hội nghị điển hình từ cơ sở để nhân dân tham gia bàn bạc, hiến kế, tập trung thảo luận trả lời câu hỏi làm thế nào để huy động được đông đảo nhân dân tham gia; tổng hợp kết quả hội nghị điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” ở cơ sở, các phòng CSMT tham mưu cho Ban giám đốc Công an các tỉnh xây dựng một số tổ chức quần chúng điển hình tiên tiến ở cộng đồng dân cư, trong cơ quan nhà nước, trong các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, trong các trường học... giao cho lực lượng CSMT tổ chức, hướng dẫn các tổ chức này tham gia các hoạt động bảo đảm TTATXH, trên cơ sở đó nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng báo hình, báo nói, báo viết, tận dụng các loại hình thông tin, tuyên truyền vận động quảng bá những gương người tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; kịp thời tổ chức khen thưởng động viên để nhân dân phấn khởi yên tâm tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật thường xuyên, ổn định lâu dài. Mặt khác lực lượng CSMT làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật cũng tự kiểm điểm phê bình những thiếu sót, hạn chế, xây dựng nhiều hình ảnh đẹp về CSMT tận tụy, hết mình vì nhân dân phục vụ.

- Bốn là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng CSMT với các cơ quan, tổ chức, lực lượng nghiệp vụ trong tổ chức vận động nhân dân tham gia phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

+ Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong ngành Công an: Lực lượng CSMT cần cần tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của ngành Công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa tội phạm ma túy trên các mặt công tác sau: Phối hợp trong việc xác minh về nhân thân đối tượng vi phạm để lựa chọn các phương pháp tuyên truyền phù hợp; phối hợp trong xây dựng nội dung, kế hoạch, biện pháp tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến đối tượng; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công.

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an: Để thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự yêu cầu lực lượng CSMT cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung cần tăng cường xây dựng cơ chế phối hợp gồm: Phối hợp trong nắm tình hình, thu thập, trao đổi thông tin về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước về ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý...

Ngoài ra, cần phối hợp với các Sở Giáo dục - Đào tạo để tăng cường công tác giáo dục các quy định của pháp luật về phòng ngừa tội phạm ma túy, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Ban đại diện phụ huynh để nhắc nhở con, em tự giác chấp hành các quy định của pháp luật tại nhà trường và địa bàn dân cư xung quanh, đồng thời kiên quyết xử lý triệt để học sinh có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Bên cạnh đó, tích cực thúc đẩy mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên giữa lực lượng CSMT với nhà trường và các phụ huynh học sinh, tăng cường quản lý, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn hóa, tránh xa các tệ nạn ma túy tại địa bàn sinh sống, tăng cường sự phối hợp trong công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSMT với việc xử lý kỷ luật của nhà trường.

Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, các tế bào gia đình nâng cao trách nhiệm trong tổ chức vận động nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng CSMT phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội tiến hành ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ma túy tại cơ quan, nghiêm cấm các hành vi vi phạm luật về ma túy của các cán bộ, công nhân, viên chức của các đơn vị đó. Phối hợp chặt chẽ giữa việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy của lực lượng CSMT và việc xử lý bằng các hình thức kỷ luật của lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội đó.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Đài phát thanh, Đài truyền hình, báo chí tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật phòng ngừa tội phạm ma túy, tạo dư luận xã hội ủng hộ các biện pháp quản lý hành chính phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy của lực lượng CSMT. Kịp thời nêu gương người tốt, đi đôi với phê phán nghiêm khắc cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đỗ Lường Thiện
Văn phòng - Học viện Cảnh sát nhân dân

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Chính trị (2014) Nghị quyết số 40-NQ/TW ngày 08 tháng 11 năm 2014 về công tác Công an trong tình hình mới, Hà Nội.
2. Báo cáo tổng kết năm của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018.
3. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới...
4. Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
5. Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020;
6. Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
7. Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 17/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính Phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tjw nguyện vào cơ sở chữa bệnh
8. Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư liên quan quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại cơ sở cai nghiện
9. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ, thực hiện quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
10. Nghị định số111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.
11. Nghị định số 173/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ ban hành Danh mục các chất ma túy và tiền chất
12. Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và Giao ước thi đua về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020 ký kết giữa Công an với tỉnh đoàn 08 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.
13. Quyết định số 12/QĐ-BCĐ138/CP ngày 18/01/2017 của Chính Phủ ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ; 
14. Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của bộ Y tế quy định về quản lý thuốc ARV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác