Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổ chức, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Trước thực trạng trên, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, tập trung chỉ đạo nhiều biện pháp để giải quyết; Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các Bộ, ngành, ưu tiên tăng cường năng lực cho công tác bảo đảm TTATGT, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt trên lĩnh vực TTATGT, bảo đảm an ninh trật tự, các sự kiện quan trọng của đất nước; thể hiện ở các mặt công tác sau:

1. Đã chủ động tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, huy động sức mạnh tổng thể của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm TTATGT, cụ thể: Tham mưu cho Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm TTATGT; Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT. Tham mưu Bộ phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW; Bộ Công an ban hành kế hoạch số 55/KH-BCA-C61 ngày 18/3/2013 chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị 18-CT/TW.

- Tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt: Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt Việt Nam, Luật giao thông đường thủy nội địa, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ hướng dẫn thi hành... tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác bảo đảm TTATGT. Bộ Công an đã chủ trì xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ, hơn 30 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, 06 Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương và Bộ Y tế để thực hiện công tác đảm bảo TTATGT.

- Tham mưu, phối hợp xây dựng các chiến lược về bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt: Phối hợp với Văn phòng Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia, nhóm Nghiên cứu JICA (Nhật Bản) xây dựng hoàn thiện Quy hoạch tổng thể ATGT đường bộ đến năm 2020 để báo cáo Chính phủ; phối hợp với các đơn vị chức năng báo cáo Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm TTATGT....

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông:

+ Đã tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, với phương châm công khai, minh bạch, kiên quyết, hiệu quả. Thống nhất thực hiện phương thức tuần tra cơ động kết hợp với kiểm soát tại những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đồng thời mở các đợt cao điểm có sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo tốc độ, camera, cân tải trọng), tập trung xử lý một số hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông [1]. Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai thực hiện mô hình giám sát, xử lý vi phạm TTATGT bằng hình ảnh qua hệ thống camera giám sát tự động nhằm hiện đại hóa công tác kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

+ Tập trung phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; ngăn chặn các vụ tụ tập đua xe trái phép; kiên quyết đề nghị khởi tố và truy tố các trường hợp có đủ yếu tố tội phạm; tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng cao; từ 2010 - 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã ra quyết định khởi tố 22.416 vụ với 22.197 bị can, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 20.959 vụ với 22.102 bị can.

+ Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT đối với người tham gia giao thông, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung; đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với mọi người dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thống nhất, đa dạng, tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT; đưa chương trình giảng dạy TTATGT vào trường học. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,… tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TTATGT, tham gia giữ gìn TTATGT.

+ Trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã triển khai đồng bộ toàn quốc chương trình cấp biển số ô tô ngẫu nhiên trên máy vi tính, đảm bảo quản lý chặt chẽ, nghiêm túc việc cấp biển số xe ô tô; tăng cường việc kiểm tra và hướng dẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô theo thứ tự quy định. Hiện nay, đang triển khai chương trình cấp biển số mô tô ngẫu nhiên trên máy vi tính trong phạm vi toàn quốc.

- Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ và được phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ", Đề án "Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ", Đề án "Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ, chính sách cho lực lượng CS đường thuỷ ở Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố Nam Bộ", Đề án “Tăng cường biên chế, cơ sở vât chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát đường thủy các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Trung bộ”. Sau khi thực hiện xong các Đề án trên, lực lượng Cảnh sát giao thông được tăng cường biên chế, được trang bị đủ các trang thiết bị, phương tiện giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, công cụ hỗ trợ; xây dựng và đưa vào sử dụng các Trạm CSGT đường bộ, đường sắt và Trung tâm Thông tin chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; hạn chế lực lượng trực tiếp ra đường, nâng cao hiệu quả công tác, phòng chống sai phạm tiêu cực. Trên lĩnh vực đường sắt, được Thủ tướng Chính phủ quyền, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6577/QĐ-BCA ngày 28/11/2013 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực bảo đảm TTATGT đường sắt cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt".

- Tập trung công tác xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh: Triển khai có hiệu quả Đề án và kế hoạch phòng ngừa sai phạm trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, thực hiện có hiệu quả phong trào "3 xây, 3 chống", tiến hành rà soát, sắp xếp cán bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân và điều kiện dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực.

2. Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ còn có một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc:

- Giao thông ngày càng phát triển với nhiều loại hình, nhiều phương thức vận tải; trong khi đó, chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải, phát triển phương tiện giao thông chưa phù hợp và thiếu đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển đô thị; phương tiện giao thông cơ giới tiếp tục gia tăng trong khi công tác quản lý Nhà nước về TTATGT chưa đáp ứng được yêu cầu... vì thế nhiệm vụ bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT sẽ nặng nề, phức tạp hơn.

- Các văn bản pháp luật còn chồng chéo, thiếu sự hợp tác giữa các bộ, ngành chức năng dẫn đến nhiều vướng mắc phát sinh về quản lý nhà nước về TTATGT trên thực tế còn nhiều, chưa được giải quyết triệt để...

- Chất lượng một số mặt công tác chưa đảm bảo: Công tác bảo đảm TTATGT ở cấp huyện, xã, đặc biệt ở cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe chưa chú trọng nhiều về chất lượng, chưa đào tạo về đạo đức người lái xe, kỹ năng xử lý tình huống; việc quản lý lái xe sau sát hạch còn bị buông lỏng, chưa có cơ chế và biện pháp quản lý; Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật phải được đưa đến tận cơ sở, cần phải đổi mới, nội dung hình thức ngày càng có hiệu quả hơn.

- Công tác phối hợp lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT còn nhiều bất cập, bảo đảm TTATGT vẫn được coi là nhiệm vụ của ngành Công an. Tình hình TTATGT còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông giảm nhưng chưa vững chắc, số người chết vẫn ở mức cao [2], tình hình ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; ý thức của người tham gia giao thông còn kém, vi phạm các quy định về TTATGT vẫn phổ biến; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông tái diễn, nhiều nơi vi phạm nghiêm trọng... là những nguy cơ tiềm ẩn sự mất an toàn trong hoạt động giao thông vận tải.

- Hoạt động của Cảnh sát giao thông còn một số tồn tại, một số cán bộ chiến sỹ còn vi phạm quy trình công tác dẫn đến xảy ra hậu quả gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động chung của CSGT và tình hình trật tự an toàn xã hội.

3. Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; trong những năm tới, lực lượng Cảnh sát giao thông cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư. Phải coi đây là vấn đề cốt lõi để tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động bảo đảm TTATGT.

Hai là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; điều tra, xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm nhằm nâng cao tính răn đe, giáo dục; khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông...

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT, huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị phục vụ sự nghiệp bảo đảm TTATGT.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Đề án, dự án Chính phủ đã phê duyệt nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông; chú trọng phát triển hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh; xã hội hoá công tác bảo đảm TTATGT...

Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác đăng ký xe, xử lý vi phạm TTATGT và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

- Sáu là, chú trọng công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực, xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông thân thiện mẫu mực về thái độ, tác phong ứng xử cũng như việc chấp hành các quy định công tác. Đồng thời đề xuất khen thưởng, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, quan tâm chính sách, chế độ đặc thù cho cán bộ chiến sỹ trong TTKS, điều tra TNGT, điều khiển khiển giao thông và dẫn đoàn nhằm từng bước hiện đại lực lượng CSGT ngang tầm với các nước trên thế giới và khu vực.

 

Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt[1] Từ 2010 - 2014, lực lượng CSGT đã xử lý 2 9.712.213 trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu 11.106,891 tỷ đồng, tạm giữ 127.503 ô tô và 2.962.696 mô tô.

[2] Tình hình TNGT: Năm 2010 xảy ra 48.979 vụ, 11.436 người chết, 52.273 người bị thương; Năm 2011 xảy ra 44.548 vụ, 11.395 người chết, 48.734 người bị thương; Năm 2012 xảy ra 36.376 vụ, 9838 người chết, 38.060 người bị thương; Năm 2013 xảy ra 31.337 vụ, 9851 người chết, 32.169 người bị thương; 9 tháng đầu năm 2014 xảy ra 18.860 vụ, 6794 người chết, 18.034 người bị thương.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác