Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công an thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phòng cách Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Nhận thức tầm ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phòng cách Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; thành lập Ban Chỉ đạo và chủ động tham mưu cho Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tư số 12 ngày 27/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Ngày 28/02/2017, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động, ký kết giao ước triển khai thực hiện Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Đến nay, sau 02 năm thực hiện, CATP. Hà Nội đã đạt được một số kết quả sau:

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho CBCS với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực như: Tổ chức các hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm, bị thương trong khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức các hội nghị chuyên đề kết nối trực tuyến tại 37 điểm cầu với sự tham dự của gần 3.000 cán bộ chủ chốt các đơn vị về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố, nhất là NQTW4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Thứ hai, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử; xây dựng mô hình, phần việc, mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân. Cụ thể, CATP. Hà Nội đã tổ chức 265 lượt Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” với sự tham gia của gần 30.000 lượt người, với 2.407 ý kiến góp ý, trong đó có 2.278 ý kiến (94,6%) đánh giá rất hài lòng về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an; 129 ý kiến (5,4%) đóng góp về xây dựng lực lượng Công an cơ sở và thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động tiếp nhận, phân loại, nhân rộng, biểu dương những đơn vị, cá nhân tận tụy, thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thứ ba, chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện tiêu chí nêu gương của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp; yêu cầu viết cam kết, đề ra kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện và phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động; thực hiện NQTW 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an thông qua triển khai thực hiện các khẩu hiệu hành động “Vì nhân dân phục vụ”; in, phát hành, cấp phát trên 3.000 bản quy tắc ứng xử treo tại các đơn vị để CBCS dễ thấy, dễ liên hệ học tập. Triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô: Tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thi viết gương “người tốt, việc tốt”; thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, Cuộc vận động thu được 1.246 ảnh, 120 tác phẩm tiêu biểu phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền.

Về các mặt công tác khác, do triển khai đồng bộ các biện pháp nên đã đạt được hiệu quả tích cực trên các mặt công tác như: Chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài. Trong 2 năm 2017 và 2018, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 82,15%, trong đó các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khám phát đạt 100%; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng cháy, chữa cháy đã được tăng cường, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Trong công tác cải cách hành chính đã thực hiện phương châm 03 giảm: “Giảm hồ sơ giấy tờ; giảm thời gian đi lại; giảm thời gian giải quyết”… Chủ động củng cố, kiện toàn, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qảu; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở…

Qua hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ nhân dân, chủ động sáng tạo, tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong tấn công truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, lực lượng CATP. Hà Nội được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 01 Huân chương dũng cảm; 114 Huân chương quân công; Huân chương chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 107 Bằng khen chính phủ; 2.408 Bằng khen của Bộ Công an; 1.187 Bằng khen của UBND thành phố; 310 thư khen cảm ơn của quần chúng Nhân dân và khách quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, CATP. xác định còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Một số lãnh đạo, chỉ huy chưa nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND; một số CBCS còn ngại học tập, nghiên cứu lý luận, chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chưa nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, vi phạm quy chế làm việc; quy trình công tác, vi phạm điều lệnh CAND làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an. Qua đó, từ thực tế công tác, thời gian tới, để triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, CATP. rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, CATP phải có sự tập trung lãnh đạo, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm gắn với thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Coi trọng việc nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo trong thực hiện phê bình và tự phê bình. “tự soi”, “tự sửa”, rèn luyện, tu dưỡng theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Hai là, công tác triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể quần chúng; đưa nội dung nhận xét đánh giá kết quả thực hiện vào nội dung sinh hoạt của cấp úy, đơn vị; lấy kết quả thực hiện là một trong các tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ; bình xét thi đua của tập thể, cá nhân. Chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm CBCS sai phạm.

Ba là, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về tư thể, lễ tiết, tác phong, tình thần trách nhiệm và văn hóa giao tiếp ứng xử CAND, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính đối với  tổ chức và công đoàn.

Bốn là, cụ thể hóa thành những khẩu hiệu, mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể hằng ngày phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, lực lượng. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; chú trọng huấn luyện quân sự, võ thuật, tập huấn điều lệnh, bồi dưỡng các kỹ năng trong giải quyết các tình huống thực tiễn.

Năm là, tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân thông qua việc thực hiện giải pháp cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên đi cơ sở; tổ chức hoạt động dân vận, giúp đỡ Nhân dân xây dựng nông thôn mới; thăm, tặng quà gia đình chính sách. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong CAND gương chiến đấu dũng càm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương “người tốt, việc tốt”, hình ảnh tận tụy, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và xã hội.

Văn Hà -  Xuân Bình

Tài liệu tham khảo:

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phòng cách Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác