Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp hơn. Xuất hiện các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng bạo lực, hình thành các băng, nhóm hoạt động có tổ chức, phức tạp với tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2014 đến 2019, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra gần 20 nghìn vụ phạm tội, với hơn 22 nghìn đối tượng.

Nhằm bảo đảm TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ đó tổ chức tiến hành và tăng cường công tác bảo đảm an, ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Trong 6 năm (từ năm 2014 đến 2019), Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hàng chục nghìn lượt bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, bảo vệ các hội nghị, sự kiện trong nước, quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát (TTKS) đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn vụ việc vi phạm pháp luật, gần hai nghìn lượt giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC), thường xuyên tổ chức ứng trực và ra quân thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo cấp trên phân công. Hoạt động của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh trực tiếp góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, ngăn chặn kịp thời hoạt động các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, mua bán ma túy… góp phần bảo đảm TTATXH, tạo sự tin tưởng, đồng tình của nhân dân.

Cụ thể, trong công tác bảo vệ địa bàn trọng điểm của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh đã chủ động phối kết hợp với các đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu khảo sát và xây dựng bản đồ chi tiết về các tuyến TTKS; chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện để điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác định các địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của tỉnh là thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và 03 khu Công nghiệp (Quế Võ, Yên Phong, Tiên Sơn) để tổ chức bảo đảm ANTT vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là các ngày lễ, tết, ngày diễn ra các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa thể thao lớn trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác bảo vệ mục tiêu, các Đội Bảo vệ mục tiêu (BVMT) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các mục tiêu quan trọng của tỉnh và bảo vệ các hội nghị, mít tinh, bảo vệ các đoàn khách đến thăm và làm việc. Các Đội BVMT đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu nắm chắc tình hình các mục tiêu, làm cơ sở để xây dựng phương án bảo vệ thường xuyên và các kế hoạch cao điểm nhằm ngăn chặn kịp thời các hành xâm phạm mục tiêu bảo vệ (MTBV) để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mục tiêu trong mọi tình huống.

Trong những năm qua, tình hình chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến mới đặc biệt là tình hình Biển Đông, tôn giáo, dân tộc… đã phần nào gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội của toàn tỉnh, trực tiếp ảnh hưởng đến các MTBV. Từ năm 2014 đến 2019 đã xảy ra hơn một nghìn vụ gây rối TTCC, trong đó có nhiều vụ ảnh hưởng đến các MTBV như: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh,… Các vụ khiếu kiện chủ yếu liên quan đến việc giải quyết giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và lợi dụng sự bất ổn về chính trị để kích động người dân đòi yêu sách. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSCĐ còn tham gia bảo vệ một số mục tiêu khác khi có yêu cầu.

Trong hoạt động giải quyết các vụ gây rối TTCC và ứng trực, giải quyết các vụ phức tạp khác về ANTT. Phòng CSCĐ đã tập trung phân công lực lượng tiến hành điều tra, khảo sát, các địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp của tỉnh Bắc Ninh; chú trọng điều tra, khảo sát địa bàn các khu công nghiệp trọng điểm thuộc thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, Thuận Thành,… nơi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tình trạng người dân tiến hành tụ tập đông người, tổ chức tuần hành, kéo đến các trụ sở Đảng, chính quyền, sau đó gây rối TTCC. Bên cạnh đó, còn tích cực tiến hành các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết gây rối TTCC và những vấn đề có liên quan. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo TTCC, nắm được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong công tác này, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, đối tượng phản động, để nhân dân không tham gia vào các vụ gây rối TTCC, thông qua việc vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng. Vận động các hộ, khu dân cư và 100% các phường, xã, thị trấn, quận, huyện ký cam kết đạt tiêu chuẩn khu dân cư, gia đình văn hóa, lập hàng trăm hòm thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư, các tổ dân phố, các địa bàn phức tạp về ANTT đồng thời công bố, công khai số điện thoại trực ban để nhân dân kịp thời phản ánh, thông báo chính quyền tình hình, địa điểm nơi xảy ra các vụ gây rối TTCC. Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh cũng thường xuyên tổ chức xây dựng, thực hành phương án tác chiến để giải quyết các vụ gây rối TTCC và các vụ phức tạp khác về ANTT. Đặc biệt, trong quá trình TTKS, Phòng CSCĐ tiến hành nắm chặt chẽ tình hình, đặc điểm địa bàn, phát hiện những bất cập thiếu sót trong công tác quản lý của chính quyền các cấp, nhất là với các địa bàn phức tạp về ANTT. Trên cơ sở đó, tiến hành tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các văn bản, các kế hoạch công tác triển khai quản lý các địa bàn có hiệu quả hơn. Đối với một số khu vực, tuyến đường có tính chất nhạy cảm về ANTT như: Khu công nghiệp, bến xe, các khu vui chơi công cộng… lực lượng CSCĐ chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch TTKS, đồng thời đề nghị đơn vị có trách nhiệm quản lý có biện pháp phối hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong bảo đảm TTATXH, hoạt động của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh còn một số những hạn chế, thiếu sót như: Trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Phòng CSCĐ còn chưa đồng đều; Hoạt động xây dựng và thực hành các phương án tác chiến chưa đi vào nề nếp; Phương án tác chiến khi xây dựng cơ bản còn mang tính ứng phó, hình thức; Quan hệ phối hợp giữa Phòng CSCĐ với Công an cơ sở chưa nhịp nhàng, ăn khớp. Đặc biệt, khi xảy ra các vụ việc phát sinh trong quá trình BVMT, TTKS, việc tăng cường, phối hợp lực lượng còn bị động, lúng túng, chậm chễ. Lực lượng CSCĐ phát hiện các vi phạm pháp luật, sau đó bàn giao cho Công an cấp cơ sở mất nhiều thời gian, thủ tục rườm rà; cơ sở vật chất và vũ khí, phương tiện đặc chủng phục vụ hoạt động nghiệp vụ còn chưa được bổ sung kịp thời và đầy đủ.

Thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, là điều kiện dẫn đến phát sinh một số loại tội phạm nguy hiểm. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động lưu vong, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, công khai và quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, nổi bật trong thời gian tới là một số vấn đề như: Tranh chấp, khiếu kiện đòi lại đất đai, cơ sở vật chất liên quan đến tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình khiếu kiện đông người, kéo dài, ngày càng gia tăng về số lượng với nhiều hành vi quá khích và manh động... Tình hình tội phạm xâm phạm TTATXH có chiều hướng tăng về số lượng với tính chất ngày càng nguy hiểm hơn như xuất hiện nhiều loại tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... Đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ đa dạng và phức tạp hơn. Các loại tệ nạn xã hội có tình trạng leo thang về các biểu hiện với thủ đoạn tinh vi hơn. Do diễn biến hoạt động của các loại tội phạm rất phức tạp và manh động nên các mục tiêu cần bảo vệ có nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn… Những yếu tố trên sẽ trực tiếp và gián tiếp gây nên không ít khó khăn, thách thức cho hoạt động của lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đảm bảo TTATXH.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh của lực lượng CSCĐ, cần làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CSCĐ Công an tỉnh. Tăng cường cử CBCS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; chú trọng các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp để nâng cao trình độ về quản lý và chỉ huy các hoạt động nghiệp vụ CSCĐ. Tăng cường cử CBCS chuyên trách thuộc các đơn vị tham gia tập huấn để bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn về các mặt công tác như: Kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí, phương tiện đặc chủng trong hoạt động CSCĐ; hoạt động BVMT, TTKS, các hình thức tác chiến như chống gây rối TTCC, bạo loạn, truy quét băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; xây dựng và thực hành phương án tác chiến của CSCĐ… Thường xuyên quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao tại đơn vị; Chủ động đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện CSCĐ trong đơn vị; kết hợp giữa tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huấn luyện và đầu tư đầy đủ vũ khí, cơ sở vật chất phục vụ quá trình huấn luyện tại Phòng CSCĐ, Công an tỉnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng hoạt động xây dựng và thực hành phương án tác chiến.

Thứ hai, làm tốt công tác điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình địa bàn tuyến, MTBV. Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá theo định kì các mặt công tác của lực lượng CSCĐ trên các địa bàn, tuyến, MTBV phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; về nội dung, kết quả đạt được, ưu nhược điểm, những tồn tại thiếu sót để rút ra bài học kinh nghiệm để CBCS cùng nhau trao đổi, khắc phục những mặt hạn chế, từ đó tự nâng cao nhận thức và kinh nghiệm công tác cho bản thân.

Thứ ba, đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, bổ sung vũ khí, phương tiện đặc chủng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên thực tế. Đối với hệ thống thao trường, bãi tập, cần bố trí xây dựng, bổ sung thao trường huấn luyện thực hành phương án chống khủng bố trên các loại địa hình, địa bàn khác nhau đa dạng hơn. Đồng thời, đề xuất xây dựng chương trình huấn luyện, diễn tập tại địa hình rừng núi, sông nước trong thực hành phương án chống khủng bố, trấn áp các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; chương trình huấn luyện, diễn tập tại địa bàn rừng núi cần được bố trí kết hợp với hành quân dã ngoại, tổ chức huấn luyện, diễn tập tại địa bàn rừng núi sát thực tế chiến đấu. Để phục vụ huấn luyện bắn súng huấn luyện và nâng cao, cần xây dựng trường bắn độc lập dùng để huấn luyện các loại súng dùng trong tác chiến của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Bắc Ninh đề xuất lãnh đạo Bộ Công an bổ sung một số loại vũ khí, phương tiện đặc chủng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện nói riêng và công tác xây dựng, thực hành phương án tác chiến của lực lượng CSCĐ trong bảo đảm TTATXH.

Thứ tư, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSCĐ với các lực lượng trong và ngoài ngành để tiến hành tốt công tác bảo đảm TTATXH. Trong công tác phối hợp, cần củng cố mối liên hệ thường xuyên, cơ chế trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động giữa các lực lượng, các cấp Công an, nhất là trách nhiệm phối hợp trao đổi, xử lý thông tin tội phạm, phối hợp giao ban định kỳ, đột xuất, hội ý nghiệp vụ, hiệp đồng tác chiến. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, mà trực tiếp là Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã trong việc nắm tình hình, vì đây là lực lượng nắm rõ nhất, sát nhất về đặc điểm, tình hình địa bàn và mọi hoạt động của các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế… trong việc trao đổi thông tin, tài liệu về các đối tượng nghi vấn, đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, xung quanh MTBV. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy, Cảnh sát trật tự… trao đổi thông tin, tài liệu về tuyến, địa bàn phục vụ công tác bảo đảm ANTT. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan báo chí… để thu thập rộng rãi các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT.

Tạ Thị Ngọc Trang

Học viên Cao học 25 - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất