Thứ Hai, 6/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tích cực thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh, trật tự
Ðại diện lãnh đạo Công an TP Bạc Liêu trao tặng gạo cho hộ nghèo dân tộc Khmer (xã Vĩnh Trạch Ðông).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: tranh chấp khiếu kiện về đất đai; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội; các đối tượng đặc xá, mãn hạn tù trở về địa phương thiếu việc làm có nguy cơ tái phạm tội chiếm tỷ lệ cao. Những vấn đề trên nếu không được ngăn chặn, giải quyết kịp thời sẽ gây phức tạp về ANTT, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/6/2013 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về xây dựng đảng viên, đoàn viên, hội viên thành lực lượng xung kích, hạt nhân tuyên truyền ở cơ sở, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 33 ngày 30/06/2013 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT”. Mục đích của kế hoạch là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT; vận động, giúp đỡ các hộ dân cư xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kip thời giải quyết các vấn đề phức tạp nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Điểm mới của kế hoạch chính là việc thực hiện các giải pháp giúp đỡ người phạm tội người có quá khứ lầm lỗi tiến bộ; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân thông qua việc vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu nhận giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất từ 01 đến 02 hộ, đối tượng.

Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Bạc Liêu đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể rà soát, phân loại các hộ gia đình có đối tượng hoàn lương, đối tượng vi phạm pháp luật cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Qua đó đã thống kê được 1.428 đối tượng (trong đó có 629 đối tượng cần được hỗ trợ, vốn, phương tiện sản xuất; 116 đối tượng có nhu cầu học nghề; 141 đối tượng cần giới thiệu việc làm; 64 đối tượng có nhu cầu về nhà ở…). Tiếp đó, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp phân công các ban ngành, đoàn thể trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng. Kết quả, trong một năm triển khai kế hoạch, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ban, ngành hữu quan tổ chức trên 2.000 buổi tiếp xúc, vận động cá biệt cho trên 6.700 lượt đối tượng. Nội dung tuyên truyền là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khóm ấp, khu dân cư an toàn về ANTT…; vận động đối tượng cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội. Hỗ trợ trên 100 triệu đồng tiền vốn, nhiều phương tiện, cây con giống và hàng ngàn kí gạo giúp người người lầm lỗi có điều kiện làm ăn sinh sống.

Qua theo dõi, đến nay đã có 507/1.428 đối tượng có chuyển biến tích cực. Trong đó trên 200 đối tượng đã có công việc phù hợp, thu nhập ổn định; 72 đối tượng thật sự chuyển biến, đã tái hòa nhập cộng đồng và được đưa ra khỏi diện quản lý giáo dục. Điển hình như trường hợp của Phạm Văn Nghĩa, ở ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai. Trước đây do không có việc làm, lại bị bạn bè xấu lôi kéo nên Nghĩa mắc nghiện ma túy. Sau 2 năm cai nghiện tại trung tâm trở về, Nghĩa được cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an Bạc Liêu nhận quản lý, giúp đỡ. Với sự quản lý chặt chẽ của gia đình, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự cảm hóa, giáo dục của lực lượng Công an, giờ đây Nghĩa đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ cai nghiện thành công, Phạm Văn Nghĩa còn tham gia nhóm tự lực trong Câu lạc bộ phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội của thị trấn Hộ Phòng, tích cực tư vấn, hướng dẫn cai nghiện cho nhiều người nghiện khác. Hay như đối tượng Lê Minh Bóng, ở ấp Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Từng thụ án 14 năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, tháng 10/2013 Bóng mãn hạn tù trở về gia đình với bao khó khăn về kinh tế, việc làm. Đang loay hoay thì Bóng được chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bạc Liêu giúp đỡ. Hiện Bóng đã được hỗ trợ mở một quán nước nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập, từng bước tài hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn xây dựng thế trận lòng dân về ANTT” ở một số địa phương vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân là do lực lượng Công an chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch; tiến độ bàn giao đối tượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận giáo dục, giúp đỡ chậm. Sự phối hợp giữa mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an có lúc chưa chặt chẽ; ở một số nơi còn có ý khoán trắng cho lực lượng Công an. Việc phân công cán bộ giúp đỡ người lầm lỗi của Công an một số đơn vị chưa hợp lý như: phân công cán bộ, chiến sĩ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm nên không tranh thủ được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; việc tiếp xúc, vận động, tư vấn giúp đỡ đối tượng còn nhiều lúng túng.    

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch số 33, góp phần đảm bảo ANTT và cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 17 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”; vận động mặt trận, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc… phối hợp cùng lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ủng hộ, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT.

Hai là, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy nhanh tiến độ bàn giao, giúp đỡ đối tượng. Đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch, nhất là hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc, vận động, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân nhận đỡ dầu, giúp đỡ đối tượng. Định kỳ lực lượng Công an tổ chức họp giao ban với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác này để nắm bắt sự chuyển biến của người được giúp đỡ cũng như những khó khăn vướng mắc cần giải quyết, khắc phục.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ những hộ dân cư và những đối tượng chậm tiến bộ phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời vận động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia để phát huy sức mọi nguồn lực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.  Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: tranh chấp khiếu kiện về đất đai; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội; các đối tượng đặc xá, mãn hạn tù trở về địa phương thiếu việc làm có nguy cơ tái phạm tội chiếm tỷ lệ cao. Những vấn đề trên nếu không được ngăn chặn, giải quyết kịp thời sẽ gây phức tạp về ANTT, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/6/2013 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về xây dựng đảng viên, đoàn viên, hội viên thành lực lượng xung kích, hạt nhân tuyên truyền ở cơ sở, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 33 ngày 30/06/2013 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT”. Mục đích của kế hoạch là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT; vận động, giúp đỡ các hộ dân cư xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kip thời giải quyết các vấn đề phức tạp nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Điểm mới của kế hoạch chính là việc thực hiện các giải pháp giúp đỡ người phạm tội người có quá khứ lầm lỗi tiến bộ; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân thông qua việc vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu nhận giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất từ 01 đến 02 hộ, đối tượng.

Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Bạc Liêu đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể rà soát, phân loại các hộ gia đình có đối tượng hoàn lương, đối tượng vi phạm pháp luật cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Qua đó đã thống kê được 1.428 đối tượng (trong đó có 629 đối tượng cần được hỗ trợ, vốn, phương tiện sản xuất; 116 đối tượng có nhu cầu học nghề; 141 đối tượng cần giới thiệu việc làm; 64 đối tượng có nhu cầu về nhà ở…). Tiếp đó, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp phân công các ban ngành, đoàn thể trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng. Kết quả, trong một năm triển khai kế hoạch, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ban, ngành hữu quan tổ chức trên 2.000 buổi tiếp xúc, vận động cá biệt cho trên 6.700 lượt đối tượng. Nội dung tuyên truyền là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khóm ấp, khu dân cư an toàn về ANTT…; vận động đối tượng cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội. Hỗ trợ trên 100 triệu đồng tiền vốn, nhiều phương tiện, cây con giống và hàng ngàn kí gạo giúp người người lầm lỗi có điều kiện làm ăn sinh sống.

Qua theo dõi, đến nay đã có 507/1.428 đối tượng có chuyển biến tích cực. Trong đó trên 200 đối tượng đã có công việc phù hợp, thu nhập ổn định; 72 đối tượng thật sự chuyển biến, đã tái hòa nhập cộng đồng và được đưa ra khỏi diện quản lý giáo dục. Điển hình như trường hợp của Phạm Văn Nghĩa, ở ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai. Trước đây do không có việc làm, lại bị bạn bè xấu lôi kéo nên Nghĩa mắc nghiện ma túy. Sau 2 năm cai nghiện tại trung tâm trở về, Nghĩa được cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an Bạc Liêu nhận quản lý, giúp đỡ. Với sự quản lý chặt chẽ của gia đình, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự cảm hóa, giáo dục của lực lượng Công an, giờ đây Nghĩa đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ cai nghiện thành công, Phạm Văn Nghĩa còn tham gia nhóm tự lực trong Câu lạc bộ phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội của thị trấn Hộ Phòng, tích cực tư vấn, hướng dẫn cai nghiện cho nhiều người nghiện khác. Hay như đối tượng Lê Minh Bóng, ở ấp Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Từng thụ án 14 năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, tháng 10/2013 Bóng mãn hạn tù trở về gia đình với bao khó khăn về kinh tế, việc làm. Đang loay hoay thì Bóng được chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bạc Liêu giúp đỡ. Hiện Bóng đã được hỗ trợ mở một quán nước nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập, từng bước tài hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn xây dựng thế trận lòng dân về ANTT” ở một số địa phương vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân là do lực lượng Công an chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch; tiến độ bàn giao đối tượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận giáo dục, giúp đỡ chậm. Sự phối hợp giữa mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an có lúc chưa chặt chẽ; ở một số nơi còn có ý khoán trắng cho lực lượng Công an. Việc phân công cán bộ giúp đỡ người lầm lỗi của Công an một số đơn vị chưa hợp lý như: phân công cán bộ, chiến sĩ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm nên không tranh thủ được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; việc tiếp xúc, vận động, tư vấn giúp đỡ đối tượng còn nhiều lúng túng.    

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch số 33, góp phần đảm bảo ANTT và cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 17 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”; vận động mặt trận, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc… phối hợp cùng lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ủng hộ, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT.

Hai là, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy nhanh tiến độ bàn giao, giúp đỡ đối tượng. Đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch, nhất là hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc, vận động, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân nhận đỡ dầu, giúp đỡ đối tượng. Định kỳ lực lượng Công an tổ chức họp giao ban với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác này để nắm bắt sự chuyển biến của người được giúp đỡ cũng như những khó khăn vướng mắc cần giải quyết, khắc phục.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ những hộ dân cư và những đối tượng chậm tiến bộ phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời vận động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia để phát huy sức mọi nguồn lực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./. 

 

Đại tá Lê Tấn Tới - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Nguồn: Tạp chí Phòng chống ma túy


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác