Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đề nghị bỏ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "có tính chất chuyên nghiệp" đối với người chưa thành niên phạm tội

Bởi trong độ tuổi này chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Do vậy, trong các Luật như Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình và một số ngành luật khác khi quy định những quyền, nghĩa vụ của công dân đều coi người chưa thành niên là đối tượng được bảo hộ đặc biệt. Tại khoản 1 Điều 20  của Bộ luật dân sự quy định: "Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ  nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác". Là đối tượng cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc (Điều 36 của Luật hôn hân và gia đình); được cấp dưỡng khi cha mẹ ly hôn...vv.

Như vậy, trong quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, yếu tố "nghề nghiệp" của người chưa thành niên chưa được khẳng định độc lập mà vẫn phải có sự bảo hộ. Tuy nhiên trong Bộ luật hình sự lại vẫn áp dụng tình tiết "Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" làm tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết tăng định khung hình phạt đối với người chưa thành niên là không phù hợp, mâu thuẫn với các quy định của Bộ luật dân sự và Luật hôn nhân và gia đình như đã nêu trên và không phù hợp với các chính sách của Nhà nước đối với người chưa thành niên. Ở đây cần phải hiểu tính chất chuyên nghiệp, trước hết là mang tính "có nghề nghiệp" và lấy kết quả đó làm nguồn sống chính; trong khi đó các giao dịch và quan hệ mang tính pháp lý của người chưa thành niên đều phải có người đại diện theo pháp luật tham gia và đồng ý. Nghĩa là chưa được tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với các công việc có ảnh hưởng nhất định đến xã hội . Vì vậy, không lẽ lại xử lý họ về tình tiết "Có tính chất chuyên nghiệp".

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 3 của Luật việc làm, thì "Người lao động là người từ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động…". Nhưng  người chưa thành niên cũng thuộc đối tượng không được làm một số ngành, nghề, công việc nhất định (Điều 165 của Bộ luật lao động).

Vì vậy, để việc xử lý đối tượng này phù hợp với chính sách của Nhà nước, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đề nghị cần bổ sung Điều 69 của Bộ luật hình sự, không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Có tính chất chuyên nghiệp" đối với người chưa thành niên phạm tội.

Khúc Văn Lâm

Nguồn: Tạp chí Kiểm sát Online 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác