Thứ Sáu, 23/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 104 Bộ luật Hình sự về tình tiết "Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân"

Đối với tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.  

Thực tiễn áp dụng tại nhiều địa phương trên cả nước còn chưa thống nhất trong việc sử dụng tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” có áp dụng đối với khoản 2, 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

Điều luật quy định:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a. Dùng hung khí nguy hiểm

b. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân

k. Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

          3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết một người hoặc từ 31% đến dưới 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. …”.

Tình tiết \"gây cố tật nhẹ cho nạn nhân\" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự đã được hướng dẫn tại điểm 1 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao \"Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự\"; cụ thể là: \"Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân\" là hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân để lại trạng thái bất thường, không thể chữa được cho một bộ phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm chức năng hoạt động một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.

Như vậy, cần phải hiểu là chỉ khi tỷ lệ thương tật dưới 11% và có đầy đủ các điều kiện được hướng dẫn trên đây thì mới áp dụng tình tiết \"gây cố tật nhẹ cho nạn nhân\".

Đối chiếu với Điều 104 Bộ luật Hình sự thì ta có thể nhận thấy rằng tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” chỉ áp dụng đối với khoản 1 sẽ không bao giờ có ở khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Trong thực tiễn áp dụng tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” vẫn có luồng quan điểm cho rằng: “Gây cố tật nhẹ thì xử chẳng lẽ gây cố tật nặng không xử sao?”. Với tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” thì được hướng dẫn áp dụng tại Nghị quyết số: 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, còn tình tiết “gây cố tật nặng cho nạn nhân” thì chưa có văn bản nào hướng dẫn? Tuy nhiên, do kỹ thuật lập pháp, khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định “gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1…”. Biết rằng đây là quy định dẫn chiếu nhưng do việc nhận thức pháp luật ở mỗi địa phương là không giống nhau.

Do vậy, trong bài viết này, tôi kiến nghị cần có sự sửa đổi tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” theo hướng:

1. Giữ nguyên quy định của Điều 104 Bộ luật Hình sự nhưng thêm một khoản mới ghi “Không áp dụng tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân cho khoản 2, 3 Điều này” hoặc là “quy định tại Điểm b khoản 1 không áp dụng cho khoản 2, 3 Điều này”. Hoặc là:

2. Có văn bản chính thức hướng dẫn không sử dụng tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” đối với khoản 2, 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Để việc áp dụng pháp luật được thống nhất trong toàn Ngành mong rằng các cơ quan chuyên môn các cấp có sự hướng dẫn hoặc điều chỉnh pháp luật cho phù hợp. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế mong được chia sẻ thêm từ các đồng chí, đồng nghiệp./. 

Trương Thanh Tuấn - Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Nguồn: Tạp chí Kiểm sát điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác