Thứ Tư, 30/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những thành tựu to lớn của đất nước, có phần đóng góp rất quan trọng của phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm chào mừng 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2010). 

Trong không khí toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp, và hướng tới Ðại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII. 

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Ðại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ VI của Bộ Công an. Ðây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí  lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí đại biểu, các tướng lĩnh, sĩ quan Công an nhân dân và các điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân về dự Ðại hội này. 

Tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm yêu mến, trân trọng nhất tới thân nhân, gia đình các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an đang học tập, công tác và chiến đấu bảo vệ an ninh, trật tự trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

...Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam 65 năm qua luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước. Ngay từ khi mới giành được độc lập, xây dựng chính quyền cách mạng và trong cả quá trình đất nước đương đầu với giặc ngoại xâm, Ðảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt nhận thức sâu sắc sức mạnh của phong trào thi đua ái quốc, đã kêu gọi "Người người thi đua. Ngành ngành thi đua". "Diệt giặc đói. Diệt giặc dốt. Diệt giặc ngoại xâm". Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành sức mạnh to lớn thúc đẩy "kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc". 

Trong những năm đất nước hòa bình, tiến hành công cuộc đổi mới và nhất là trong những năm gần đây, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến mọi quốc gia, trong đó có nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Ðảng và quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã ra sức thi đua, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn: Kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục phát triển ổn định và bền vững; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. 

Những thành tựu to lớn đó của đất nước, có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" nói riêng. 

...Tôi đồng tình và nhất trí cao với Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" 5 năm 2005-2010 của lực lượng Công an nhân dân được trình bày tại Ðại hội này. Trong những năm qua, Ðảng ủy và lãnh đạo công an các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến"; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của lực lượng Công an nhân dân cả bề rộng và chiều sâu với nội dung và hình thức phong phú, sinh động, cách mạng và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" đã được triển khai thành nhiều phong trào thi đua cụ thể ở từng đơn vị, địa phương mà điển hình là các phong trào "Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm tình hình từ xa", phong trào "Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ", phong trào "Tuổi trẻ CAND lập công giữ nước", phong trào "Phụ nữ CAND tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc"... Các phong trào đó đã làm phong phú và sâu sắc thêm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gắn bó chặt chẽ với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành phát động. Tinh thần và sức mạnh của phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" đã tạo ra động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ công an nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng 65 năm qua và đã tặng thưởng cho lực lượng Công an nhân dân nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ tính riêng trong 5 năm vừa qua (theo báo cáo của các đồng chí), Ðảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 60 tập thể và 42 cá nhân; tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cho 32 tập thể, 8 cá nhân và hơn 70 lượt đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, hàng nghìn lượt đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc... Ðây thật sự là những bông hoa tươi thắm trong một vườn hoa đẹp, đằng sau mỗi tấm gương đó là một tấm lòng yêu nước, yêu dân tộc, một nghĩa tình tương thân, tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội, một ý chí chiến đấu kiên cường dũng cảm, tiêu biểu cho sức mạnh của lượng lượng Công an nhân dân. Những thành tích, chiến công của các điển hình tiên tiến đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, làm rạng rỡ hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", củng cố thêm niềm tin yêu và sự gắn bó của quần chúng nhân dân đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, lập công xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của lực lượng CAND! 

...Chúng ta có quyền tự hào về những thành tích, chiến công đó, nhưng cũng phải nhìn nhận phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" còn có những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục; đó là, ở một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác chỉ đạo phong trào thi đua; nội dung, hình thức phong trào thi đua chậm đổi mới nên chưa phát triển đồng đều, có nơi, có lúc còn nặng về hình thức, chỉ chú trọng các hoạt động bề nổi, chưa động viên, thúc đẩy được phong trào trong các đơn vị công tác thầm lặng; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến cũng còn những hạn chế... Tại Ðại hội này, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phân tích sâu hơn những mặt tồn tại để thống nhất các giải pháp khắc phục. 

...Trong  thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Những căng thẳng xung đột tôn giáo dân tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. Cạnh tranh về kinh tế - thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao... giữa các nước ngày càng gay gắt. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ðối với Việt Nam, các thế lực thù địch sẽ ráo riết triển khai các hoạt động "diễn biến hòa bình", thực hiện "cách mạng màu", hậu thuẫn cho các tổ chức phản động hoạt động chống phá. Trong khi đó, vấn đề "tự diễn biến" vẫn phức tạp; các loại tội phạm tham nhũng, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... vẫn là những vấn đề bức xúc trong xã hội cần phải quan tâm giải quyết. 

Từ nay đến cuối năm 2010, có rất nhiều công việc trọng đại đang đặt ra cho toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta như: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010; Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nước, 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, Ðại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011... Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về tình hình, nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ công tác an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tích cực tham mưu với Ðảng, Nhà nước có các chủ trương, quyết sách đúng đắn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 

Trước những yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới, lực lượng công an phải luôn nhận thức cho đúng vị trí, vai trò của các phong trào thi đua. Tôi đồng ý với phương hướng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công an trình bày tại Ðại hội này. Ðể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2010 và những năm tiếp theo, tôi đề nghị các đồng chí tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau: 

Một là, các cấp ủy và thủ trưởng Công an các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, phong trào thi đua và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc". Tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Ðảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến" trong toàn lực lượng. Chỉ đạo phát động và tổ chức phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" gắn bó chặt chẽ với các nội dung Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức chính trị, hành động của mỗi đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ Công an trong công tác và chiến đấu. 

Hai là, để phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, phù hợp với đặc thù, tính chất, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương; gắn với nội dung "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của các tầng lớp nhân dân. Có như vậy, phong trào thi đua mới có được bước chuyển biến mới về chất, gắn bó thiết thực với mọi mặt đời sống công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và của nhân dân, đồng thời tạo sức lan tỏa rộng rãi và tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Ba là, việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua phải hướng tới phục vụ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Ðảng và Nhà nước và gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Trong mọi tình huống, lực lượng Công an phải luôn phát huy truyền thống, trí tuệ và sức mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là với Quân đội nhân dân, triển khai đồng bộ các mặt công tác để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phải chủ động nắm được tình hình từ xa, từ cơ sở, triển khai các biện pháp đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình", phát hiện và làm thất bại âm mưu gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI; tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị đó, thì phong trào thi đua yêu nước mới luôn cụ thể và sinh động trong thực tiễn công tác và chiến đấu. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới và tổ chức hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong Công an nhân dân cho phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và theo đúng Luật Thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, trung thực và hiệu quả. Thường xuyên phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, chú trọng công tác nhân điển hình tiên tiến và phổ biến, trao đổi các mô hình sáng tạo, những kinh nghiệm hay; khắc phục tình trạng chạy theo bề nổi để công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, góp phần khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng và niềm lạc quan, tin tưởng ở mỗi cá nhân, đơn vị đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, chiến sĩ và trở thành động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và chiến đấu của lực lượng Công an. 

...Ðại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của lực lượng Công an hôm nay đã hội tụ và tôn vinh những đại biểu ưu tú, những tấm gương tiêu biểu cho truyền thống anh hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Ðảng, Nhà nước tin tưởng và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí cách mạng trong công tác và chiến đấu, năng động sáng tạo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Tôi tin tưởng các điển hình tiên tiến được vinh danh tại Ðại hội này sẽ thực hiện tốt vai trò hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua ngay tại cơ sở để nhân lên tinh thần và sức mạnh của phong trào. 

Chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Chúc phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của lực lượng Công an nhân dân phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững.

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi