Chủ Nhật, 8/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ

  Tạp chí CSND - Trước tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều diễn biến phức tạp, trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ.

 • Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Tạp chí CSND - Bài viết đánh giá khái quát công tác giáo dục, đào tạo của ngành Công an qua từng giai đoạn, thời kỳ; chỉ ra những yếu tố tác động, những cơ hội,  thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giáo dục, đào tạo của ngành Công an và xác định cụ thể những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân.

 • Cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

  Tạp chí CSND - Trong bài viết, tác giả đã khái quát vai trò, ý nghĩa của khoa học, công nghệ 4.0 đối với việc phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự của khoa học, công nghệ 4.0, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

 • Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Điện Biên

  Tạp chí CSND - Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt để phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng. Hậu quả do tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng gây ra hết sức nghiêm trọng. Tình trạng nêu trên do một số nguyên nhân, điều kiện cụ thể và cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Điện Biên.

 • Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hệ đào tạo chính quy - Học viện Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí CSND - Giáo dục đạo đức nghề nghiệp luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của Học viện Cảnh sát nhân dân trong công tác giáo dục học viên, đặc biệt là với học viên hệ đào tạo chính quy. Đặc biệt trong tình hình xã hội mới nhiều phức tạp, cám dỗ… thì nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp càng trở thành vấn đề cấp thiết, cần tăng cường và thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh mới.

 • Phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em - một số vấn đề lý luận

  Tạp chí CSND - Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, cũng là đối tượng cần được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục trong những điều kiện tốt nhất bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Nhận định đó từ lâu đã trở thành chuẩn mực xã hội của mọi quốc gia, dân tộc cũng như toàn nhân loại. Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em, với quan điểm xem con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xem trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tình hình hiện nay

  Tạp chí CSND - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. 

 • Trung ương quyết tâm đầy lùi tham nhũng - Tất cả vào cuộc thành phong trào, thành xu hướng

  Tạp chí CSND - Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

 • Nghiên cứu quy định về tội xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự 2015 - Giải pháp phòng ngừa của ngành Công an

  Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, cũng là đối tượng cần được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục trong những điều kiện tốt nhất bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Nhận định đó từ lâu đã trở thành chuẩn mực xã hội của mọi quốc gia, dân tộc cũng như toàn nhân loại. Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em, với quan điểm xem con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xem trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông

  Tạp chí CSND - Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía Bắc và Tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dài 274 km; phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

 • Phòng, chống tham nhũng: Những bài học lịch sử và hành động của chúng ta hôm nay

  Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài.

 • Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tạp chí CSND - Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước giao cho lực lượng CAND Việt Nam làm nòng cốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí chiến lược, là một trong những biện pháp công tác cơ bản của lực lượng CAND, là nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, đấu tranh bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH cũng là sự nghiệp của toàn dân. Quán triệt tư tưởng này của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 • Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đội tuyển võ thuật, Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia thi đấu võ Công an nhân dân

  Tạp chí CSND - Trong thực tiễn chiến đấu, lực lượng Công an nhân dân luôn phải đối diện các đối tượng côn đồ hung hãn sử dụng vũ khí “nóng”, hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm tội phạm nhằm bao vây, khống chế và gây khó khăn cho người chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, thậm chí tước đi mạng sống của họ. Chính vì vậy, bên cạnh việc học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, mỗi học viên phải thường xuyên rèn luyện, trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức võ thuật Công an nhân dân (CAND), biết cách sử dụng, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong từng hoàn cảnh, đối tượng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, họ bảo vệ an toàn tính mạng của bản thân và đồng đội.

 • Tìm hiểu về công tác huấn luyện kỹ năng chiến đấu thực tế cho Cảnh sát mới của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  Tạp chí CSND - Công tác huấn luyện cảnh sát mới luôn là vấn đề trọng tâm trong huấn luyện và đào tạo cảnh sát, có ý nghĩa quan trọng đối với ngành cảnh sát cũng như với cảnh sát mới mới vào nghề. Nhìn từ góc độ phát triển của ngành, huấn luyện cảnh sát mới là “Bài học đầu tiên khi vào ngành”, là điểm khởi đầu cho công tác đào tạo cảnh sát chuyên nghiệp và cũng là bước quan trọng trong quá trình hình thành ý thức trách nhiệm, ý thức tác phong kỉ luật và học tập nghiệp vụ cơ bản của cảnh sát mới. Hiện nay, công tác đào tạo và huấn luyện cảnh sát Trung Quốc đã thành một hệ thống hoàn chỉnh gồm: đào tạo cảnh sát mới, đào tạo nghiệp vụ và đào tạo chuyên sâu, trong đó đào tạo cảnh sát mới là bước căn bản và khởi đầu. Công tác huấn luyện kĩ năng chiến đấu (khả năng chiến đấu trong thực tế) trong đào tạo cảnh sát mới là công tác huấn luyện đặc thù và gắn liền chặt chẽ với công việc thực thi pháp luật trong thực tế. Việc huấn luyện kĩ năng chiến đấu sẽ phần lớn quyết định đến khả năng chiến đấu trong thực tế của cảnh sát mới, cũng như khả năng trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 • Đào tạo Cảnh sát nước Cộng hoà Pháp

  Tạp chí CSND - Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân, xin trân trọng giới thiệu với quý vị đại biểu về hệ thống đào tạo của cảnh sát nước cộng hòa Pháp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10