Thứ Năm, 18/1/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân - Yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Tạp chí CSND - Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cấu thành bộ phận hết sức quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Từ xa xưa, cha ông ta đã nêu quan điểm “dân vi bản” (Dân vi bang bản, bản cố bang ninh, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh) nghĩa là dân là gốc, là nền tảng của xã tắc, quyết định sự hưng vong của chế độ. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta suốt 4000 năm lịch sử đã minh chứng chân lý đó. Bất cứ lúc nào sức mạnh của nhân dân được phát huy, thì đất nước vững mạnh, phát triển, ngược lại khi nào lòng dân ai oán, bức xúc, thiếu niềm tin vào chính thể, thậm chí thiếu niềm tin vào các cơ quan quyền lực thì đất nước sẽ suy yếu và lâm nguy. Nhận thức rõ chân lý “đẩy thuyền đi là dân, mà lật thuyền cũng là dân”; trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; phát huy những giá trị cao đẹp tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi.

 • Lịch sử công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân - Những bài học kinh nghiệm

  Tạp chí CSND - Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những biện pháp công tác thường xuyên, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ khi mới thành lập, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT. Kinh nghiệm dân vận của các thế hệ CAND trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành đã trở thành những bài học vô giá trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giai đoạn hiện nay.

 • Bàn về khái niệm tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

  Tạp chí CSND - Nghiên cứu khái niệm “TNGT đường bộ” không chỉ có ý nghĩa trong nghiên cứu học thuật mà còn trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTATGT. Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập, phân tích các khái niệm về TNGT được quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 58 và khái niệm của Bộ Y tế. Đồng thời tác giả đưa ra các khái niệm về TNGT tại các quốc gia như Nhật Bản, Nga, Mỹ điều này tạo thuận lợi cho việc nhận diện các vụ TNGT cũng như loại trừ các vụ việc có dấu hiệu tương tự nhưng không phải vụ TNGT.  

 • Tội phạm hoạt động trên lĩnh vực đường thủy nội địa hiện nay

  Tạp chí CSND - Các loại tội phạm hoạt động trên đường thủy đa dạng về thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Các đối tượng thường cấu kết với nhau thành băng nhóm hoạt động phạm tội; sử dụng các phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đặc biệt, nhiều đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình ĐTNĐ để hoạt động. 

 • Cần quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1A góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

  Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, trên toàn tuyến quốc lộ 1A đã ngày càng được đầu tư về kết cấu hạ tầng giúp cho sự đi lại của các phương tiện được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá của Cục quản lý giao thông đường bộ thì nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến TNGT và UTGT trên QL1A đó là chất lượng của kết cấu hạ tầng giao thông. 

 • Đánh giá rủi ro của các sự cố môi trường - Ứng dụng trong công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân

  Các vấn đề môi trường hiện nay, đặc biệt là sự cố môi trường càng trở thành vấn đề nóng bỏng. Các sự cố môi trường gây ra hậu quả dù lớn dù nhỏ cũng là những tổn thất, mất mát về vật chất. Sự cố môi trường là giai đoạn phát triển cao nhất của những rủi ro môi trường. 

 • Hội thảo Khoa học Vận dụng Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 24/5/2017, Đảng uỷ Ban Giám đốc Học viện CSND đã chỉ đạo Bộ môn Lý luận Chính trị & KHXHNV phối hợp với phòng Quản lý Khoa học tổ chức Hội thảo khoa học "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân".

 • Phòng ngừa trẻ em đuối nước trên đường thủy nội địa theo chức năng lực lượng Cảnh sát đường thủy

  Tạp chí CSND - Trong những năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những biện pháp tích cực để phòng ngừa đuối nước trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng trẻ em đuối nước vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tai nạn.

 • Nghiên cứu hoạt động của tội phạm có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải để chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa - đấu tranh có hiệu quả

  Tạp chí CSND - Nghiên cứu tội phạm xảy ra có liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông và trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không hết sức phức tạp, đa dạng, nhiều phương thức thủ đoạn, có quy mô tổ chức và liên quan đến nhiều quốc gia và khu vực. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các lực lượng trong Công an nhân dân, cần tiến hành có hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này. 

 • Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ - Bài toán chung của toàn nhân loại

  Tạp chí CSND - Bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) từ lâu đã trở thành vấn đề xã hội mang tính chất toàn cầu. Hậu quả mà TNGT gây ra là vô cùng to lớn, không chỉ gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản mà còn đem lại những tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội. Vấn đề giảm thiểu TNGT, thiết lập và giữ ổn định TTATGT là bài toán nan giải đặt ra cho hầu hết các quốc gia, đòi hỏi các chính phủ phải cùng chung tay, thiết thực hành động vì mục tiêu chung bảo đảm tính mạng con người là trên hết.

 • Một số kinh nghiệm trong phát động phong trào quần chúng tham gia công tác phát hiện, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

  Tạp chí CSND - Hải Phòng là thành phố cảng, nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng, giao thương thuận lợi với các địa phương trong nước và quốc tế và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, thành phố công nghiệp, du lịch và dịch vụ, đô thị loại 1 cấp quốc gia; một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; một trọng điểm phát triển kinh tế biển - đảo, có vị trí trọng yếu về kinh tế - quốc phòng, an ninh. Năm qua, kinh tế - xã hội Hải Phòng tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững, quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, vị thế của Hải Phòng ngày càng được nâng cao. Thành phố Hải Phòng còn triển khai xây dựng nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, sử dụng quỹ đất lớn, giải phóng mặt bằng nhiều đất đai. 

 • An ninh mạng, chiến tranh mạng và giải pháp phòng, chống

  Tạp chí CSND - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và cong nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã tác động sâu sắc đến nghệ thuật quân sự, an ninh, làm xuất hiện các loại hình an ninh và chiến tranh mới, trong đó có an ninh mạng và chiến tranh mạng.

 • THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “LẤY DÂN LÀM GỐC” TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ

  Tạp chí CSND - Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân là nền tảng của toàn bộ cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Do vậy, Người luôn quan tâm đến công tác vận động toàn dân đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

 • Trao đổi về khái niệm và đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán

  Tạp chí CSND - Bên cạnh những kết quả mà lĩnh vực chứng khoán đạt được thì trong 15 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng xuất hiện và tiềm ẩn nhiều rủi ro cùng với những diễn biến bất thường mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động.

 • Tìm hiểu công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

  Tạp chí CSND - Việc tiếp nhận, xử lý thông tin là hoạt động đầu tiên trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa (TNGT ĐTNĐ). Nhằm hạn chế những yếu kém trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ, lực lượng Cảnh sát đường thủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau: cần thống nhất nhận thức về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa và ý nghĩa, vai trò của nó…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi