Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Thực tiễn công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới

  Tạp chí CSND - Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) với chức năng phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Đề xuất hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

  Tạp chí CSND - Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa (TTATGT ĐTNĐ), Đảng, Nhà nước, các cơ quan địa phương đã có nhiều giải pháp như ban hành văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho hoạt động quản lý, khai thác giao thông vận tải (GTVT) ĐTNĐ; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật; thanh tra, TTKS, XLVP. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông ĐTNĐ, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tham mưu Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ một số giải pháp như: quy định rõ về quan hệ phối hợp trong quản lý đường thủy nội địa vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa…

 • Cách đề phòng người giúp việc trộm cắp tài sản

  Nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn giúp việc theo giờ để trộm cắp tài sản của chủ nhà

 • Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong hoạt động cưỡng chế vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  Tạp chí CSND - Để giúp các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở để đưa ra những giải pháp kiểm soát tốc độ và cưỡng chế vi phạm về tốc độ của phương tiện giao thông di chuyển trên đường nhằm hạn chế số vụ va chạm, TNGT do nguyên nhân vi phạm tốc độ gây ra. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới như Bỉ, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản trong hoạt động cưỡng chế đối với hành vi vi phạm quy định về tốc độ của người điều khiển xe cơ giới. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cưỡng chế vi phạm về tốc độ ở Việt Nam.

 • Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên - Một số kinh nghiệm từ nước ngoài

  Tạp chí CSND - Công tác phòng chống và ngăn ngừa tội phạm phải bắt đầu từ hoạt động giáo dục, công việc này phải được triển khai thường xuyên thông qua nhiều hình thức và biện pháp tích cực. 

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

  Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, cùng với việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội luôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân góp phần tham gia phòng, chống tội phạm. Qua tổng kết của nhiều địa phương cho thấy, trên khắp các địa bàn khu dân cư trong cả nước đã hình thành và phát triển hàng chục nghìn mô hình hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau, nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, cơ quan, xí nghiệp, trường học, trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo… đã và đang góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định an ninh, trật tự, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của các địa phương. Đây chính là các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

 • Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân - Yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Tạp chí CSND - Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cấu thành bộ phận hết sức quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Từ xa xưa, cha ông ta đã nêu quan điểm “dân vi bản” (Dân vi bang bản, bản cố bang ninh, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh) nghĩa là dân là gốc, là nền tảng của xã tắc, quyết định sự hưng vong của chế độ. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta suốt 4000 năm lịch sử đã minh chứng chân lý đó. Bất cứ lúc nào sức mạnh của nhân dân được phát huy, thì đất nước vững mạnh, phát triển, ngược lại khi nào lòng dân ai oán, bức xúc, thiếu niềm tin vào chính thể, thậm chí thiếu niềm tin vào các cơ quan quyền lực thì đất nước sẽ suy yếu và lâm nguy. Nhận thức rõ chân lý “đẩy thuyền đi là dân, mà lật thuyền cũng là dân”; trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; phát huy những giá trị cao đẹp tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi.

 • Lịch sử công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân - Những bài học kinh nghiệm

  Tạp chí CSND - Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những biện pháp công tác thường xuyên, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ khi mới thành lập, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT. Kinh nghiệm dân vận của các thế hệ CAND trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành đã trở thành những bài học vô giá trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giai đoạn hiện nay.

 • Bàn về khái niệm tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

  Tạp chí CSND - Nghiên cứu khái niệm “TNGT đường bộ” không chỉ có ý nghĩa trong nghiên cứu học thuật mà còn trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTATGT. Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập, phân tích các khái niệm về TNGT được quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 58 và khái niệm của Bộ Y tế. Đồng thời tác giả đưa ra các khái niệm về TNGT tại các quốc gia như Nhật Bản, Nga, Mỹ điều này tạo thuận lợi cho việc nhận diện các vụ TNGT cũng như loại trừ các vụ việc có dấu hiệu tương tự nhưng không phải vụ TNGT.  

 • Tội phạm hoạt động trên lĩnh vực đường thủy nội địa hiện nay

  Tạp chí CSND - Các loại tội phạm hoạt động trên đường thủy đa dạng về thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Các đối tượng thường cấu kết với nhau thành băng nhóm hoạt động phạm tội; sử dụng các phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đặc biệt, nhiều đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình ĐTNĐ để hoạt động. 

 • Cần quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1A góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

  Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, trên toàn tuyến quốc lộ 1A đã ngày càng được đầu tư về kết cấu hạ tầng giúp cho sự đi lại của các phương tiện được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá của Cục quản lý giao thông đường bộ thì nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến TNGT và UTGT trên QL1A đó là chất lượng của kết cấu hạ tầng giao thông. 

 • Đánh giá rủi ro của các sự cố môi trường - Ứng dụng trong công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân

  Các vấn đề môi trường hiện nay, đặc biệt là sự cố môi trường càng trở thành vấn đề nóng bỏng. Các sự cố môi trường gây ra hậu quả dù lớn dù nhỏ cũng là những tổn thất, mất mát về vật chất. Sự cố môi trường là giai đoạn phát triển cao nhất của những rủi ro môi trường. 

 • Hội thảo Khoa học Vận dụng Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 24/5/2017, Đảng uỷ Ban Giám đốc Học viện CSND đã chỉ đạo Bộ môn Lý luận Chính trị & KHXHNV phối hợp với phòng Quản lý Khoa học tổ chức Hội thảo khoa học "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân".

 • Phòng ngừa trẻ em đuối nước trên đường thủy nội địa theo chức năng lực lượng Cảnh sát đường thủy

  Tạp chí CSND - Trong những năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những biện pháp tích cực để phòng ngừa đuối nước trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng trẻ em đuối nước vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tai nạn.

 • Nghiên cứu hoạt động của tội phạm có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải để chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa - đấu tranh có hiệu quả

  Tạp chí CSND - Nghiên cứu tội phạm xảy ra có liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông và trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không hết sức phức tạp, đa dạng, nhiều phương thức thủ đoạn, có quy mô tổ chức và liên quan đến nhiều quốc gia và khu vực. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các lực lượng trong Công an nhân dân, cần tiến hành có hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi