Thứ Bảy, 23/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Khám phá công nghệ Blockchain và ứng dụng tiềm năng cho giáo dục

  Tạp chí CSND - Blockchain là công nghệ cốt lõi được sử dụng để tạo ra tiền điện tử, bitcoin, thông qua việc duy trì sổ cái kỹ thuật số phân tán. Công nghệ Blockchain dần được là một phần của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ đột phá này  sẽ tác động đáng kể quản lý đất nước, thể chế quốc gia, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong giáo dục, tiềm năng của công nghệ này có thể ứng dụng để giải quyết một số vấn đề còn bất cập hiện tại. Trong bài viết này tác giả giới thiệu về công nghệ Blockchain và đề xuất một số ứng dụng tiềm năng của công nghệ này cho Ngành giáo dục.

 • SỬ DỤNG CAMERA GIÁM SÁT GÓP PHẦN BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  Hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông vận tải đường bộ nói riêng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của mỗi quốc gia. Hệ thống giao thông vận tải được ví như là huyết mạch của nền kinh tế, nó vừa là nền tảng cơ bản vừa là động lực để thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân, là cầu nối nhằm mở rộng, giao lưu, hợp tác hội nhập quốc tế, đồng thời là chuẩn mực để đánh giá trình độ tiến bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện của giao thông vận tải đối với mỗi quốc gia, dân tộc.

 • Học thuyết giá trị thặng dư của Marx và sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tóm tắt: Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác ra đời trên cơ sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Học thuyết đó đã vạch trần thực chất bóc lột tư bản chủ nghĩa cội nguồn đối lập kinh tế giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, vũ trang cho giai cấp vô sản lý luận cách mạng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Song, ý nghĩa thực tiễn của học thuyết giá trị thặng dư không dừng ở đó. Ngày nay, từ quan điểm đổi mới về chủ nghĩa xã hội, học thuyết này còn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư là một yêu cầu quan trọng và cần thiết, có nhiều nội dung cần được nghiên cứu, vận dụng để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

 • Thực trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn nước ta hiện nay

  Trong những năm vừa qua, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực. Đời sống đại bộ phận người dân khu vực nông thôn được cải thiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khu vực nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn giai đoạn 2010 - 2020, đã góp phần nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các làng nghề tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn đã và đang đặt ra những thác thức đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

 • Đặc điểm - Nguyên Nhân và Giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta hiện nay

  Hiện nay, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

 • Nâng cao hiệu quản quản lý hoạt động đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của Học viện Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí CSND - Hiện nay, chuẩn đầu ra và công bố chuẩn đầu ra là một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Vấn đề xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định là một trong những nội dung nhằm công khai, minh bạch hóa năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học.

 • Chào Mừng Kỷ Niệm 43 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước

  Chào Mừng Kỷ Niệm 43 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

 • Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong tình hình mới

  Tạp chí CSND - Những năm qua, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn biến phức tạp cả về tái trồng cây thuốc phiện, người nghiện ma túy, nhất là hoạt động của các đường dây mua bán ma túy qua biên giới vào địa bàn đưa về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Xuất phát từ điều kiện qua lại biên giới thuận lợi và lợi nhuận từ việc mua bán, vận chuyển ma túy cao; vì vậy một bộ phận quần chúng ở khu vực biên giới trên tuyến Việt - Lào tham gia việc mua bán, vận chuyển ma túy.

 • Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

  Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2018), Thiếu tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an có bài viết: “Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”. Tạp chí CSND trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Chánh Văn phòng.

 • Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng

  Đó là kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra tại cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Lao động công ích - hình phạt đánh vào tâm lý tội phạm

  Nếu hành vi chưa đến mức phải thi hành án tù, người phạm tội có thể bị phạt lao động không công tới 300 giờ.

 • Mỹ trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

  Do xâm hại tình dục nam sinh, cô giáo Suzanne Owen bị sa thải, phải đeo thiết bị định vị GPS ở chân, bị cấm tiếp xúc với trẻ vị thành niên.

 • Trách nhiệm hình sự pháp nhân trong pháp luật Mỹ

  Trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của luật hình sự hiện đại. Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu đã cùng đề xuất với các nước thành viên để đưa TNHS pháp nhân vào pháp luật hình sự của quốc gia mình. Nhiều nước châu Âu đã theo khuyến cáo, nhưng một số nước lại không hỗ trợ sáng kiến này[1].

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm chống người thi hành công vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Trong những năm qua, với chủ trương mở cửa và hội nhập, Thành phố Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội và du lịch của cả nước. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được duy trì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội.

 • Công tác tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân ở trại giam Hoàng Tiến

  Trại giam Hoàng Tiến - Tổng cục VIII, Bộ Công an được thành lập theo Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 01 tháng 4 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) giao cho Công an tỉnh Hải Hưng (nay là Công an tỉnh Hải Dương) quản lý. Trại đóng quân trên địa bàn Thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương với tổng diện tích khoảng 260 ha.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi