Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổ chức bộ máy và phân công, phân cấp trong điều tra tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Sau 9 năm, tức là đến năm 1984 hai lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC đã gộp lại thành “Cục Cảnh sát giao thông và phòng cháy, chữa cháy”. Tuy nhiên về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn vẫn không có gì thay đổi, mà chỉ phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi có sự việc xảy ra. Khi có TNGT xảy ra lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ hỗ trợ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản và cấp cứu nạn nhân, ngược lại khi có vụ cháy nổ xảy ra CSGT sẽ hỗ trợ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, cấp cứu nạn nhân, giải tỏa mặt đường... 
Đến năm 1990 giữa ba lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và Cảnh sát quản lý hành chính đã gộp lại thành “Cục 3”. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn vẫn không có gì thay đổi mà chỉ hỗ trợ lẫn nhau khi có yêu cầu.
Nhìn chung, từ năm 1994 về trước, tổ chức bộ máy của lực lượng CSGT nước CHDCND Lào luôn có sự thay đổi và điều chỉnh. Đến năm 1995 Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ An ninh Lào) đã có Quyết định số 1095/95/QĐ-BNV về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Cục CSGT, nghĩa là tách lực lượng CSGT ra thành một Cục độc lập trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào, trong đó có quy định lực lượng CSGT có quyền điều tra, xử lý tất cả các vụ TNGT đường bộ xảy ra trên phạm vi mình quản lý. Trong thời gian này do lực lượng quá mỏng nên ở cấp huyện chưa có CSGT.
Trên cơ sở tình trạng gia tăng TNGT cả về quy mô, số vụ và mức độ thiệt hại; dựa vào Thông tư số 104/CP ngày 26/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược bảo đảm TTATGT đường bộ. Đến cuối năm 2005 Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào đã xây dựng chương trình giảm thiểu TNGT đường bộ trên phạm vi cả nước và giao cho Cục CSGT phối hợp với Công an thành phố Viêng Chăn triển khai chương trình và lấy thành phố Viêng Chăn làm mẫu điểm. 

Lực lượng CSGT ra thành một Cục độc lập trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào từ năm 1995 

Nhằm làm cho chương trình đạt hiệu quả, Cục CSGT đã tuyển chọn, sắp xếp lực lượng CSGT xuống 4 huyện nội thành gọi là “CSGT cấp huyện” và để làm chỗ dựa cho lực lượng này Giám đốc Công an Thành phố Viêng Chăn đã ra Quyết định tạm thời về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát giao thông cấp huyện. Tại Điều 4 khoản 8 quy định Cảnh sát giao thông cấp huyện có quyền điều tra, giải quyết các vụ TNGT ít nghiêm trọng, tai nạn nghiêm trọng và tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra trên phạm vi thuộc mình quản lý. Trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (tai nạn có người chết), tai nạn liên quan đến công chức nhà nước, người nước ngoài mang tính phức tạp CSGT huyện phải báo cáo ngay cho Cảnh sát giao thông cấp tỉnh - thành phố để tiến hành hoạt động điều tra, giải quyết theo chức năng.
Thông qua việc triển khai chương trình làm giảm TNGT đã làm cho hoạt động GTVT đường bộ nói chung đi vào nề nếp. Hoạt động điều tra, giải quyết các vụ tai nạn đạt hiệu quả đáng khích lệ, số vụ TNGT giảm đáng kể và cũng bắt đầu từ đó CHDCND Lào mới có lực lượng CSGT cấp huyện.
Đến năm 2009 Bộ trưởng bộ An ninh Lào đã ra quyết định số 189/BAN về tổ chức hoạt động của Cục CSGT. Hiện nay lực lượng CSGT nước CHDCND Lào được chia thành 3 cấp: Cấp trung ương gọi là Cục CSGT (trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào), Cấp Tỉnh - Thành phố gọi là Ban CSGT Tỉnh-Thành phố (trực thuộc Phòng Cảnh sát Công an Tỉnh - Thành phố), Cấp huyện gọi là Đội CSGT (trực thuộc Ban Cảnh sát Công an huyện). Quy định về chức năng nhiệm vụ của CSGT các cấp như sau:
Cấp Cục, Phòng điều tra tai nạn thuộc Cục CSGT có quyền chỉ đạo, theo dõi giám sát hoạt động điều tra, giải quyết các vụ TNGT của lực lượng CSGT cấp dưới; có quyền điều tra, giải quyết các vụ tai nạn mang tính phức tạp mà CSGT cấp dưới không có khả năng điều tra, giải quyết được hoặc các vụ tai nạn có đơn khiếu kiện, khiếu nại của quần chúng nhân dân, của các cơ quan, tổ chức xã hội.
Cấp Tỉnh - Thành phố, Đội điều tra tai nạn thuộc Ban CSGT Tỉnh - Thành phố có quyền điều tra, giải quyết các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng (tai nạn có người chết) xảy ra thuộc phạm vi mình quản lý.
Cấp huyện, Tổ điều tra tai nạn thuộc Đội CSGT cấp huyện có quyền điều tra, giải quyết các vụ TNGT ít nghiêm trọng, tai nạn nghiêm trọng và tai nạn rất nghiêm trọng (các vụ TNGT không có người chết) xảy ra trên phạm vi thuộc mình quản lý. 
Mặc dù đã có quy định về phân công, phân cấp trong điều tra TNGT đường bộ nhưng trên thực tế có không ít trường hợp khi tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (tai nạn có người chết) xảy ra ở vùng sâu, vùng xa hẻo lánh mà chủ thể tiến hành hoạt động điều tra, xử lý vẫn là CSGT cấp huyện. Bởi các trường hợp tai nạn xảy ra ở các địa bàn này thì Đội điều tra tai nạn Tỉnh  - Thành phố không có điều kiện để đi tới hiện trường vụ tai nạn hoặc nếu đi đến cũng phải mất nhiều thời gian, tốn kém về kinh phí và không đảm bảo tính kịp thời trong khi yêu cầu của điều tra TNGT đường bộ là phải nhanh chóng để tiến hành các biện pháp cấp bách...
Tóm lại, do việc phân công, phân cấp trong điều tra, giải quyết TNGT đường bộ còn chồng tréo, không rõ ràng, không phù hợp với thực tế khách quan; do quân số của cán bộ điều tra có rất ít, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác còn thiếu, trong khi đó phạm vi quản lý lại rất rộng... nên trong thời gian qua việc tiến hành hoạt động điều tra, giải quyết TNGT đường bộ của lực lượng CSGT Lào chưa có sự đồng bộ, chưa đúng theo nguyên tắc, hiệu quả công tác không cao và dẫn đến dư luận xấu đối với lực lượng này. Như vậy, để khắc phục những tồn tại hạn chế đó theo chúng tội Cục CSGT và nhất là Bộ An ninh Lào cần tập trung giải quyết một số nội dung sau đây:
- Về văn bản pháp lý
+ Sửa đổi bổ sung việc quy định phân loại tai nạn giao thông đường bộ cho phù hợp và đảm bảo tính khoa học
Hiện nay, việc quy định phân loại TNGT đường bộ chưa rõ ràng và không có cơ sở khoa học. Chính vì thế, để bảo đảm tính khách quan trong việc quy định về phân loại TNGT đường bộ phải có văn bản quy phạm pháp luật mang tính liên ngành quy định về nội dung này. Bên cạnh đó, cần thống nhất về việc phân loại TNGT đường bộ cũng như cách tính thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông, (như thế nào gọi là TNGT hoặc va chạm giao thông). Bởi việc xác định thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những cơ sở để phân công, phân cấp điều tra cũng như xác định mức độ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ tai nạn. Ngoài ra, một nội dung tưởng rằng rất rõ, rất cụ thể trong việc xác định thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông, đó là cách tính người chết trong vụ TNGT, nhưng hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể thế nào là chết trong vụ tai nạn ? Qua nghiên cứu, định nghĩa chuẩn về chết trong TNGT do Liên hiệp quốc quy định là “chết trong vòng 30 ngày kể từ sự kiện xảy ra”. Tuy nhiên, từng nước có các quy định khác nhau Ví dụ: Philippin quy định là “chết tại hiện trường”, Nhật Bản quy định chết trong vòng 24 giờ sau khi đã gây ra tai nạn, Hàn Quốc 3 ngày, Italia 7 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện... Thiệt hại trong vụ TNGT đường bộ gồm những thiệt hại về vật chất, về sức khỏe và tính mạng của con người.
+ Sửa đổi bổ sung việc phân công phân cấp trong điều tra tai nạn giao thông đường bộ cho rõ ràng và phù hợp với thực tế khách quan 
Cần phải quy định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của CSGT các cấp từ Trung ương đến địa phương và quy định này phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và tính ổn định của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; từng bước kiện toàn về tổ chức, bộ máy và nhất là ở cấp huyện vì lực lượng này có chức năng chính trong điều tra, giải quyết các vụ TNGT. Có như vậy mới đáp ứng được tính nhanh chóng, kịp thời trong điều tra, giải quyết TNGT đường bộ.
- Về quân số và trình độ chuyên môn
Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, giải quyết TNGT, triển khai thực hiện đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị; đồng thời tổ chức và thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác của lực lượng CSGT.
Ngoài những các mặt đã nêu trên, lực lượng CSGT nói chung và nói riêng là cán bộ chiến sĩ làm công tác điều tra, giải quyết TNGT cần phải có kiến thức về ngoại ngữ bởi hiện nay các nước ASEAN đã hội nhập thành Khối kinh tế (AEC), mối quan hệ giao dịch, việc đi lại, thăm quan du lịch của nhân dân giữa các nước sẽ tăng lên. Như vậy, nếu lực lượng CSGT nói chung và nói riêng là cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, giải quyết TNGT không có kiến thức về ngoại ngữ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp và làm việc với người nước ngoài...

 

Khăm Phẳn Bun Mi Xay
Nghiên cứu sinh Học viện Cảnh sát nhân dân

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi