Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
ASEAN nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến vũ khí thông thường

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ vừa diễn ra phiên thảo chuyên đề về vũ khí thông thường tại Uỷ