Thứ Ba, 19/6/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

43 năm

  • Lực lượng Cảnh sát cơ động - 43 năm xây dựng và trưởng thành (15/4/1974 - 15/4/2017)

    Tạp chí CSND - Ngày 15/4/1974, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã tuyên bố chính thức thành lập lực lượng Cảnh sát Bảo vệ, nay là lực lư­ợng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ). Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang ở giai đoạn quyết liệt, được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, lực lượng CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước.

1

TẠP CHÍ IN