Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

đặc nhiệm

  • Những lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới

    Tạp chí CSND - Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắt khe và chuyên nghiệp để có thể trang bị những kỹ năng tốt nhất trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp của quốc gia. Họ có đủ dũng cảm để tới những nơi mà các binh sĩ khác không dám tới, đương đầu với những mối đe dọa tiềm tàng, xử lý các mục tiêu chiến lược và thực hiện các sứ mệnh giải cứu nguy hiểm. Dựa trên một số tiêu chí, Business Insider - Trang điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ thông tin Mỹ đã xếp hạng 8 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất hiện nay.

1

TẠP CHÍ IN