Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Hội thi/ tiếng Việt/ học viên quốc tế

  • Hội thi tiếng Việt dành cho học viên quốc tế

    Tạp chí CSND - Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày 27/4/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức hội thi Tiếng Việt dành cho học viên quốc tế.

1

TẠP CHÍ IN