Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

nâng cao

  • Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ trong tình hình hiện nay

    Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ trung bình mỗi năm xảy ra 2800 vụ, cụ thể: Trong năm 2015, cả nước xảy ra 2.792 vụ cháy, trong đó 1.101 vụ cháy tại các cơ sở; 1.121 vụ cháy nhà dân; 182 vụ cháy phương tiện giao thông và 388 vụ cháy rừng, làm chết 62 người, bị thương 264 người, tiêu hủy về tài sản trị giá 1.498,3 tỉ đồng và 1.623 ha rừng; 35 vụ nổ, làm chết 12 người, bị thương 41 người, thiệt hại về tài sản 896 triệu đồng...

  • Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học là điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

    Tạp chí CSND - Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt được nhiều kết quả, đóng góp đáng kể vào đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. 

  • Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

    Tạp chí CSND - Tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là một nội dung, biện pháp quan trọng của quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với tất cả các quốc gia. Để thực hiện tốt vấn đề này, Nhà nước và Bộ An ninh Lào thực hiện một số biện pháp sau: hoàn thành cơ sở pháp lý qui định về phương pháp, chiến thuật tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đường bộ ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; nâng cao trình độ, năng lực đồng thời chấn chỉnh tác phong, thái độ, văn hóa giao tiếp, phương pháp làm việc của cán bộ, chiến sỹ CSGT; tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục và vận động quần chúng…

1

TẠP CHÍ IN