Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Cảnh sát đường thủy

  • Phòng ngừa trẻ em đuối nước trên đường thủy nội địa theo chức năng lực lượng Cảnh sát đường thủy

    Tạp chí CSND - Trong những năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những biện pháp tích cực để phòng ngừa đuối nước trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng trẻ em đuối nước vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tai nạn.

  • Tìm hiểu công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

    Tạp chí CSND - Việc tiếp nhận, xử lý thông tin là hoạt động đầu tiên trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa (TNGT ĐTNĐ). Nhằm hạn chế những yếu kém trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ, lực lượng Cảnh sát đường thủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau: cần thống nhất nhận thức về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa và ý nghĩa, vai trò của nó…

1

TẠP CHÍ IN