Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Học viện Cảnh sát nhân dân/ Luận án/ Tiến sĩ/ tiếng Anh

  • Học viện Cảnh sát nhân dân lần đầu tiên tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh

    Tạp chí CSND - Ngày 25/5/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long, Quyền Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Học viện CSND. Buổi bảo vệ luận án này được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh và đây là Hội đồng đánh giá luận án bằng tiếng Anh đầu tiên trong các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

1

TẠP CHÍ IN