Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

nhóm nòng cốt

  • Phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

    Tạp chí CSND - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án với mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất...

1

TẠP CHÍ IN