Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tai nạn giao thông đường bộ

  • Bàn về khái niệm tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

    Tạp chí CSND - Nghiên cứu khái niệm “TNGT đường bộ” không chỉ có ý nghĩa trong nghiên cứu học thuật mà còn trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTATGT. Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập, phân tích các khái niệm về TNGT được quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 58 và khái niệm của Bộ Y tế. Đồng thời tác giả đưa ra các khái niệm về TNGT tại các quốc gia như Nhật Bản, Nga, Mỹ điều này tạo thuận lợi cho việc nhận diện các vụ TNGT cũng như loại trừ các vụ việc có dấu hiệu tương tự nhưng không phải vụ TNGT.  

1

TẠP CHÍ IN