Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

phòng trào thanh niên

  • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019

    Tạp chí CSND - Nhiệm kỳ 2017 - 2019 của Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN); toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên toàn Học viện CSND ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện (15/5/1968 - 15/5/2018), quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia.

1

TẠP CHÍ IN