Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

    Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, cùng với việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội luôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân góp phần tham gia phòng, chống tội phạm. Qua tổng kết của nhiều địa phương cho thấy, trên khắp các địa bàn khu dân cư trong cả nước đã hình thành và phát triển hàng chục nghìn mô hình hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau, nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, cơ quan, xí nghiệp, trường học, trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo… đã và đang góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định an ninh, trật tự, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của các địa phương. Đây chính là các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

1

TẠP CHÍ IN